Paula Melvin tofa mar Uachtarán úr ar Chonradh na Gaeilge ag an Ard-Fheis i nGaillimh; deireadh le ré 5 bliana Niall Comer agus buíochas mór gafa leis An chéad Uachtarán mná tofa mar Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge ó 1994-5.

Tá Paula Melvin tofa mar Uachtarán nua ar Chonradh na Gaeilge ag Ard-Fheis na heagraíochta in Óstán Chuan na Gaillimhe inniu, Satharn 25 Feabhra 2022. Ag an am céanna tháinig deireadh le seal Uachtaránachta an Dr Niall Comer, a chaith 5 bliana mar Uachtarán ar an gConradh. 

Leanúint ar aghaidh

Scriosfar Seirbhísí Óige Gaeilge le Cinneadh Maoinithe 'an tÚdarás Oideachais' Ciorruithe de bhreis agus £86,000 a dhruidfidh seirbhísí Bhéal Feirste láithreach lom; caillfear cúig phost; ciorruithe réigiúnacha a bhfuilltear ag súil leo

Tá iontas agus díomá nach beag ar phobal na Gaeilge de dheasca an chinnidh is déanaí a rinne an tÚO i dtaca le hobair óige Ghaeilge. Rachaidh an cinneadh maoinithe seo i bhfeidhm go díréireach ar sheirbhísí óige Gaeilge atá ar an líne thosaigh, is ionann sin a rá agus postanna obair óige ar fud na hearnála a chailleadh agus deireadh a chur leis na céadta uaire de sholáthar obair óige.

Leanúint ar aghaidh

Gradam an Uachtaráin de Chuid Chonradh na Gaeilge le bronnadh ar Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn Dé Sathairn 26 Feabhra ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge. Ceisteanna Reachtaíochta, Gaeltachta & Oideachais uilig faoi chaibidil ag an Ard-Fheis.

Reáchtálfar Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge in Óstán Chuan na Gaillimhe i mbliana, idir 25 - 27 Feabhra 2022. I measc bhuaicphointí na hArd-Fheise i mbliana bronnfar Gradam an Uachtaráin de Chuid Chonradh na Gaeilge ar Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn, le linn Dhinnéar na hArd-Fheise, oíche Shathairn 26 Feabhra. Tabharfaidh Uachtarán Ó hUiginn óráid speisialta do theachtaí agus d’aíonna na hArd-Fheise maidir leis an Ghaeilge agus an Ghaeltacht. 

Leanúint ar aghaidh

“Dréacht tuairim ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta maidir le cosaint an iltaobhachais” An chéad leasú i nGaeilge ar reachtaíocht i bParlaimint na hEorpa mollta ag an mBall Pharlaiminte Seán Kelly.

Ag baint leasa as an stádas breise atá ag an nGaeilge mar theanga iomlán oibre de chuid an Aontais Eorpaigh tá leasú i nGaeilge molta ag an mBall Pharlaiminte Seán Kelly ar phíosa reachtaíochta Eorpach. Is é seo an chéad uair ar baineadh feidhm as stádas nua na Gaeilge chun leasú a mholadh ar reachtaíocht atá á phlé ag an bParlaimint. Baineann an leasú féin leis an dréacht tuairim ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta maidir le cosaint an iltaobhachais.

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge