Skip to main content

Aimsitheoir Craobhacha

Liosta na gcraobhacha thíos, aon chraobh atá sonraí teagmhála poiblí acu, tá a gcuid sonraí iniata thíos.

Mar gheall ar Rialacha Ginearálta um Chosaint Sonraí, níl sonraí teagmhála pearsanta iniata ach má tá aon shonraí uait, le do thoil téigh i dteagmháil leis an bhFeidhmeannach Ballraíochta ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. agus déanfar tú a cheangail leis an gcraobh.

Aontroim

Comhaltas Uladh

Craobh Bhun Abhann Dalla

An Bhaile Meánach, Aontroim.

Craobh an Droichid

Béal Feirste, Aontroim.

Laochra Loch Lao

Craobh Comhpháirteach

Béal Feirste, Aontroim

Craobh Ghlór na Móna

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Aindrias Mhic Dubhthaigh, Dún Lathaí

Dún Lathaí Aontroim

Craobh Ard Eoghain

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Ghlór na Maoile

Baile an Chaistil, Aontroim.

Coiste Cheantair Bhéal Feirste

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Aodha Dhuibh

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Bhaile an Chaistil

Baile an Chaistil, Aontroim.

Craobh Bhaile Raghnaill

Baile Raghnaill, Aontroim.

Craobh Glórtha Úra Uladh

An Bhaile Meánach, Aontroim.

Craobh na Cúirte

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh na Cultúrlainne

216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Naomh Pádraig

Béal Feirste, Aontroim.

Cumann Gaelach Naomh Mhuire

Coláiste Ollscoile Naomh Muire. Béal Feirste, Aontroim.

Cumann Gaelach Ros Earcáin

Ros Earcáin, Aontroim.

Cumann Gaelach UUJ

Ollscoil Uladh, Baile na Mainstreach, Aontroim.

Cumann Gaelach Ollscoil na Banríona

Béal Feirste, Aontroim.

Cumann Mhic Ghiolla Bhuí (Sochaí Gaelach Feirste Thuaidh)

Béal Feirste, Aontroim.

Glór Dhal Riada

An Baile Meánach, Aontroim.

Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain

Craobh Comhpháirteach

Béal Feirste, Aontroim.

Féile an Phobail

Craobh Comhpháirteach

Bóthar na bhFál, Béal Feirste

Rabble Cooperative

Craobh Comhpháirteach

Craobh Uí Thuama

Áras Uí Chonghaile

Craobh Comhpháirteach

Ard Mhacha

Raonaithe na Croise

Crois Mhic Lionáinn, Ard Mhacha.

Craobh Sheosaimh Uí Bhrolcháin, Cloch Fhuaráin

An tIúr, Ard Mhacha.

An Creagán

Iúr Cinn Trá, Ard Mhacha.

Craobh na Lorgan

An Lorgain, Ard Mhacha.

Gaelpohobal Ard Mhacha Theas

Craobh Comhpháirteach

An tIúr, Ard Mhaca.

Cairde Teo

Craobh Comhpháirteach

English St Uachtarach, Ard Mhaca.

Coiste Ceantair Oirialla

Baile Átha Cliath

Craobh Chairde an Chlub

Club Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Craobh Chumann Barra na Gaeilge

Craobh Ghaelphobal Thamhlachta

Tamhlacht, Baile Átha Cliath.

Craobh Bhréanainn

Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5.

Craobh Raidió RÍ-Rá

Raidió Rí-Rá, f/ch Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Áth Cliath.

01 475 7401

Cumann Gaelach IADT

Dún Laoghaire, Baile Átha Cliath.

An Líonra Alumni

Baile Átha Cliath.

Cumann Gaelach an Dlí Chumann

Plás Blackhall, Baile Átha Cliath.

An Ardchraobh

f/ch Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Áth Cliath.

01 475 4701

Craobh Inse Chór

Hall Chraobh Inse Chór, Corrán Grattan, Inse Chór, Baile Átha Cliath 8, Áth Cliath.

Craobh Mháirtín Uí Chadhain, BÁC

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Aontas na Mac Léinn in Éirinn

Craobh Comhpháirteach

Áth Cliath

An Cumann Gaelach COBÁC

Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 4, Áth Cliath.

Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide

Coláiste na Tríonóide, Áth Cliath

Craobh Na Gaeil Óga

Craobh Comhpháirteach

Pobal Gaeilge 15

Baile Átha Cliath 15.

Coiste Ceantair Átha Cliath

01 475 7401

RCSI Irish Society

Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath.

Craobh Ghaeil na Gaeilge Gaelaí

Cumann Gaelach Marino

Marino, Baile Átha Cliath

Craobh 1916

An Cabhán

Gaeil Mhuinchille

Glór Bhréifne

Ceatharlach

Craobh Ghlór Cheatharlach

Ceatharlach.

Ciarraí

Craobh Chill Airne

Cill Airne , Ciarraí.

Craobh Thrá Lí

Ciarraí.

Craobh Lios Tuathail

Lios Tuathail, Ciarraí.

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Craobh Comhpháirteach

Baile an Fheirtéaraigh, Ciarraí

Coiste Dúiche Chiarraí

Trá Lí, Ciarraí.

Dánscoil Shliabh Luachra

Ciarraí

Cumann Gaelach ITT

ITT, Ciarraí.

Craobh Cois Leamhna Cill Orglan

Cill Orglan, Ciarraí.

Craobh Oileán Chiarraí

Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí.

Craobh Bhaile an Bhuinneánaigh

Baile an Bhuinneánaigh, Ciarraí.

Cill Chainnigh

Cill Dara

Craobh Sult na Sollán

Na Solláin, Co. Chill Dara.

Craobh Chuallacht Colmcille

Cill Mhantáin

Craobh Bhaile an Chinnéidigh

Baile an Chinnéidigh, Co. Chill Mhantáin

Language Wizard

Craobh Comhpháirteach

An Clár

An Clár as Gaeilge Teo / Craobh na hinse

Inis, An Clár.

Craobh Oirthear an Chláir, An Scairbh

An Scairbh, An Clár.

Craobh Dhún Beag

Dún Beag, An Clár.

Club na Sionna

Inis, An Clár.

Coiste Chontae an Chláir

Inis, An Clár.

Cill Chaoi

Cill Chaoi, An Clár.

Craobh Chorca Bhaiscinn

Iarthar an Chláir

Cumann Dhál gCais

Corcaigh

Craobh an Chumann Drámaíochta, UCC

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Coiste Contae Chorcaí

Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Corcaigh.

Dáil na Mumhan

Cúil Aodha, Corcaigh.

Craobh an Oileán Mhóir, Cóbh

Cóbh, Corcaigh

Craobh Chúil Aodha

Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Corcaigh.

Craobh Mhainistir na Corann

Mainistir na Corann, Corcaigh.

An Chuallacht, Corcaigh

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Craobh Eochaill

An Trá Uachtar, Eochai, Corcaigh.

Craobh Bhaile Mhúirne

Maigh Chromtha, Corcaigh.

Carraig Ag Caint

Carraig Uí Laighin

Craobh Charraig Thuathail

Doire

An Cumann Gaelach, Ollscoil Uladh Mhig Aoidh

Ollcsoil Mhig Aoidh, Doire.

Craobh Bhaile na Scríne

Baile na Scríne, Doire.

Craobh Ghleann Iolair

Garbhachadh, Doire.

Craobh Dhoire/Craobh Uí Channáin

Coiste Forbartha Charn Tóchair

Craobh Comhpháirteach

Coiste Ceantair Doire

Doire.

An Dún

Cumann Gaelach Leath Chathail

Craobh Comhpháirteach

Ceathrú Uí Chearbhalláin, An Dún.

Craobh an Iúir

f/ch. Gaeláras Mhic Ardghail, an tIúr, An Dún.

Craobh Bheannchair

Beannchair, An Dún.

Craobh Ard Mhic Nasca

Ard Mhic Nasca, An Dún.

Craobh Choilleach Eanach

Coilleach Eanach, An Dún.

Craobh Ghaeilge an Droichid

Droichead Mhaigh Eo, An Dún.

Rinn Mhic Giolla Rua

An Pointe, An Dún.

Craobh Bhoirce Íochtar

Craobh Comhpháirteach

Dún na nGall

Craobh Theilinn de Chomhaltas Uladh

Teileann, Dún na nGall.

Pleanáil Teanga Chloich Cheann Fhaola

Craobh Comhpháirteach

Pobal Eascarrach, An Fál Carrach

Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Craobh Comhpháirteach

Doirí Beaga, Dún na nGall

Fear Manach

Tús Nua, Fear Manach Thoir

Ros Liath, Fear Manach

Sruth na hÉirne

Co. Fhear Manach

Gaillimh

Craobh Inis Meáin

Baile Seoigheach, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe.

An Cumann Gaelach, OÉG

Ollcsoil na hÉireann, Gaillimh.

Gaeil na Gaillimhe

Craobh Comhpháirteach

f/ch. Áras na nGael, 45 Sráid Dominic Íochtarach, Co. na Gaillimhe.

Craobh Chairde de hÍde, Óran Mór

Gaelscoil de hÍde, Bóthar an Phortaigh, Uarán Mór, Gaillimhe.

Craobh Mhaigh Cuilinn

Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe.

Craobh Anach Cuain

Anach Cuain, Gaillimh.

Craobh Thuama

Gaillimh.

Coiste Co. na Gaillimhe

Gaillimh.

Craobh na Gaillimhe

f/ch. Áras na nGael, 45 Sráid Dominic Íochtarach, Co. na Gaillimhe.

Cumann na hAchréidh

Gaillimh.

Craobh Bhaile Átha an Rí

Áth an Rí, Co. na Gaillimhe.

Craobh Ghrealláin, Béal Átha na Slua

Béal Átha na Slua, Co na Gaillimhe.

Comhaltas na Mac Léinn, OÉG

Craobh Comhpháirteach

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Cairde de hÍde

CLG Oileán Árann

Craobh Comhpháirteach

Inis Mór, Co na Gaillimhe.

Forbairt Chonamara Láir Teo

Craobh Comhpháirteach

Conamara, Co. na Gaillimhe

An Iarmhí

Craobh Átha Luain

Laois

Liatroim

Béal an Átha Móir

Cluainín Uí Ruairc, Liatroim.

Loch Garman

Craobh Ghuaire

Guaire, Co. Loch Garman.

Craobh Loch Garman

Loch Garman.

An Longfort

Craobh na Bóinne, Droichead Átha

Droichead Átha, Dún Dealgan, Co. Lú.

Craobh Dhún Dealgan

Dealgan, Co. Lú.

Luimneach

Craobh Ráth Caola

Ráth Caola, Luimneach.

Cumann Gaelach Ollscoil Luimnigh

Ollscoil Luimnigh.

Craobh an Chaisleán Nua

Caisleán Nua Thiar, Co. Luimnigh.

Craobh Chontae Luimnigh

Conradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Co. Luimnigh.

Craobh Mhainistir na Féile

Mainistir na Féile, Co. Luimnigh.

Craobh Chathair Luimnigh

Conradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Co. Luimnigh.

Coiste Chontae Luimnigh

Cumann Gaelach Coláiste Mhuire Gan Smál

Cathair Luimnigh

Maigh Eo

Craobh Bhéal an Átha

Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo.

Craobh an Phiarsaigh, Chaisleán a' Bharraigh

Cuain Sionnach, Caisleán a' Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Craobh Contae Mhaigh Eo

Co Mhaigh Eo. Clár Chlainne Mhuiris, Maigh Eo .

Béal Átha an Fheadha, Maigh Eo

Béal Átha an Fheadha, Co. Mhaigh Eo.

Craobh Uileog de Búrca

Droimín, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Maigh Eo.

Craobh Dhún Chaocháin

Craobh An Sean Clochar / C Mulranny Arts

Craobh Mhuintir Chathair na Mart

Coiste Dúiche Mhaigh Eo

Caisleán an Bharraigh, Maigh Eo.

Conradh na Gaeilge - An Corrán

Acaill, Maigh Eo.

An Mhí

Comharchumann Rath Chairn

Craobh Comhpháirteach

Craobh na hUaimhe

An Uaimh, Co. na Mí

Craobh Bhaile Ghib

Baile Ghib, Co. na Mí

Muineachán

An Cumann Gaelach Muineachán

Baile Muineachán, Co. Mhuineacháin.

Craobh Aireagal an Triúcha

Muineachán

Port Láirge

Ros Comáin

Craobh de hÍde

An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin.

Craobh Ros Comáin

Sligeach

Tiobraid Árann

Craobh an Aonaigh

Dún Mhuire, 50 Sráid an Phiarsaigh, An tAonach, Co. Thiobraid Árann .

Craobh Chaiseal Mumhan

Deerpark, Caiseal Mumhan, Co. Thiobraid Árann.

Craobh Dhurlas Éile

Dúrlas, Co. Thiobraid Árann

Craobh Ó hIcí

Carraig na Siúire, Tiobraid Árann.

Cumann Gaelach Chluain Meala

Cluain Meala , Tiobraid Árann.

Coiste Chontae Thiobraid Árann

Cumann Gaelach Durlas

Durlas, Co. Thiobraid Árann

Tír Eoghain

An Chraobh Rua

Dún Geanainn, Ard Mhacha.

Craobh Ghearóid Mhic an Chrosáin

Craobh an tSratha Báin

An Srath Bán, Tír Eoghain.

Craobh Chabhán an Chaorthainn

Dún Geanainn, Tír Eoghain.

Pobal ar a'n Iúl

An Ómaigh, Tír Eoghain.

Craobh Loch Mhic Ruairí

An Ómaigh , Tír Eoghain.

Craobh na Carraige Móire

An Ómaigh, Tír Eoghain.

Feis Oileáin agus Cluaine

Oileán an Ghuail, Co. Thír Eoghain.

Craobh Ruairí Mhic Easmainn

Dún Geanainn, Tír Eoghain.

Port Mór

Dún Geanainn, Tír Eoghain.

Craobh na Carraige Móire (Glór an Tearmainn)

An Charraig Mhór, An Ómagh, Tír Eoghain.

Craobh Chaisléan na Deirge

Caisléan na Deirge, Tír Eoghain.

Dún Geanainn

Oileán an Ghuail

Co. Thír Eoghain

Uíbh Fhailí

Thar Sáile

An Ghaeltacht-sur-Seine

Paris, France

Craobh Phádraig Ó hEigeartaigh - Iarthar Massachusetts

Massachusetts, SAM

Conradh na Gaeilge i Londain

London, UK

Craobh Sheáin Uí Dhonnabháin, Learpholl

Liverpool, UK

Conradh na Gaeilge Bheirlín

Berlin, Germany

Craobh Hamburg

Hamburg, Germany

Craobh Chumar an Dá Uisce

New York, USA

Craobh na nAingeal

Los Angeles, USA

Cairde na Gaeilge

Craobh Comhpháirteach

USA

Craobh Phádraig Mhic Phiarais, Glaschú

Alban

Craobh Nua Eabhrac

Craobh Aotearoa

An Nua Shéalainn

Coiste Ceantair na Breataine

Craobh Notre Dame

Indiana, Stáit Aonaithe Meiriceá.

Conradh na Gaeilge, An Bhruiséal

Cathair na Bruiséile, An Bheilg.

Craobh Thorontó

Toronto, Ceanada.

Cumann Chaitlín agus Thomáis Uí Chléirigh

Brooklyn, Nua Eabhrac

Craobh Birmingham

Sasana, UK.

Craobh Bhaile Átha na bhFranc

Frankfurt, An Ghearmáin.

Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.