Skip to main content

Aimsitheoir Craobhacha

A list of branches is below along with public contact details for branches that have them.

Due to GDPR we have not published personal contact details however if you would like to reach any branch get in touch with This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and you will be put in touch with that branch

Aontroim

Comhaltas Uladh

Craobh Bhun Abhann Dalla

An Bhaile Meánach, Aontroim.

Craobh Bhaile an Chaistil

Baile an Chaistil, Aontroim.

Craobh Bhaile Raghnaill

Baile Raghnaill, Aontroim.

Craobh Aindrias Mhic Dubhthaigh, Dún Lathaí

Dún Lathaí Aontroim

Craobh Ghlór na Maoile

Baile an Chaistil, Aontroim.

Craobh Ghlór na Móna

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Aodha Dhuibh

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh na Cúirte

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Bhaile Raghnaill

Baile Raghnaill, Aontroim.

Craobh Glórtha Úra Uladh

An Bhaile Meánach, Aontroim.

Craobh Naomh Pádraig

Béal Feirste, Aontroim.

Cumann Gaelach Ros Earcáin

Ros Earcáin, Aontroim.

Cumann Gaelach Ollscoil na Banríona

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh na Cultúrlainne

216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, Aontroim.

Cumann Mhic Ghiolla Bhuí (Sochaí Gaelach Feirste Thuaidh)

Béal Feirste, Aontroim.

Coiste Cheantair Bhéal Feirste

Béal Feirste, Aontroim.

Glór Dhal Riada

An Baile Meánach, Aontroim.

Craobh an Droichid

Béal Feirste, Aontroim.

Ard Mhacha

Raonaithe na Croise

Crois Mhic Lionáinn, Ard Mhacha.

Craobh Sheosaimh Uí Bhrolcháin, Cloch Fhuaráin

An tIúr, Ard Mhacha.

An Creagán

Iúr Cinn Trá, Ard Mhacha.

Craobh na Lorgan

An Lorgain, Ard Mhacha.

Baile Átha Cliath

Craobh Ghaelphobal Thamhlachta

Tamhlacht, Baile Átha Cliath.

Craobh Ghleann na Life

Baile Phámar, Baile Átha Cliath.

Craobh Inse Chór

Hall Chraobh Inse Chór, Corrán Grattan, Inse Chór, Baile Átha Cliath 8, Áth Cliath.

Craobh na Ridirí

Bóthar na hUaimhe, Áth Cliath.

Craobh Chairde an Chlub

Club Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Craobh Mháirtín Uí Chadhain, BÁC

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Craobh na gCeithre Cúirteanna

Na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath 7.

Craobh nGO (Na Gaeil Óga)

Craobh Raidió RÍ rá

Raidió Rí-Rá, f/ch Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Áth Cliath.

Craobh Rith

An Ardchraobh

f/ch Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Áth Cliath.

Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide

Coláiste na Tríonóide, Áth Cliath

Cumann Gaelach Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Ollscoil Chathair Átha Cliath, Áth Cliath

Cumann Gaelach Choláiste Phádraig

Áth Cliath

An Cumann Gaelach COBÁC

Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 4, Áth Cliath.

Aontas na Mac Léinn in Éirinn

Áth Cliath

Coiste Contae Átha Cliath

Craobh Dhream Conrach

Dream Conrach, Baile Átha Cliath 9.

Pobal Gaeilge 15

Baile Átha Cliath 15.

Craobh Bhréanainn

Ard Aighin, Baile Átha Cliath 5.

Craobh Thithe an Oireachtais

Seomra 2.21, Rannóg an Aistriúcháin, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.

An Cabhán

Glór Bhréifne

An Cabhán, Chabháin.

Ceatharlach

Craobh Ghlór Cheatharlach

Ceatharlach.

Ciarraí

Craobh Chill Airne

Cill Airne , Ciarraí.

Dánscoil Shliabh Luachra

Ciarraí

Craobh Corca Dhuibhne

Ciarraí.

Craobh Cois Leamhna Cill Orglan

Cill Orglan, Ciarraí.

Craobh Oileán Chiarraí

Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí.

Craobh Lios Tuathail

Lios Tuathail, Ciarraí.

Craobh Thrá Lí

Ciarraí.

Craobh Uíbh Ráthaigh

Ciarraí

Cumann Gaelach ITT

ITT, Ciarraí.

Coiste Dúiche Chiarraí

Trá Lí, Ciarraí.

Cill Chainnigh

Craobh Chill Chainnigh

Cill Chainnigh, Co. Chill Chainnigh.

Cill Dara

Craobh Chrom Abú

Maigh Nuad, Cill Dara.

Craobh Ghlór na Ríogh

Nás na Ríogh, Cill Chainnigh.

an Chuallacht, Má Nuad

Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, Co. Chill Dara.

Craobh Sult na Sollán

Na Solláin, Co. Chill Dara.

Cill Mhantáin

An Clár

An Clár as Gaeilge Teo / Craobh na hinse

Inis, An Clár.

Craobh Oirthear an Chláir, An Scairbh

An Scairbh, An Clár.

Cill Chaoi

Cill Chaoi, An Clár.

Club na Sionna

Inis, An Clár.

Craobh Dhún Beag

Dún Beag, An Clár.

Coiste Chontae an Chláir

Inis, An Clár.

Corcaigh

An Chuallacht, Corcaigh

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Coiste Contae Chorcaí

Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Corcaigh.

Craobh an Chraoibhín Aoibhinn

Baile Mhúirne, Corcaigh.

Craobh Bhaile Mhúirne

Maigh Chromtha, Corcaigh.

Gaelachas Teo. / Traolach Mac Suibhne

Gaelachas Teo, Gleann Maighir, Corcaigh.

Craobh Chloch na Coillte

An Ceallán, Cloch na Coillte, Corcaigh.

Craobh Chúil Aodha

Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Corcaigh.

Craobh Eochaill

An Trá Uachtar, Eochai, Corcaigh.

Craobh Mhainistir na Corann

Mainistir na Corann, Corcaigh.

Craobh Mhala

Mala, Corcaigh.

Craobh na Laoi

22 Cé Uí Shúilleabháin, Corcaigh, T12 PH6N.

Dáil na mumhan

Cúil Aodha, Corcaigh.

Doire

Craobh Bhaile Uí Shírin

Baile Uí Shírin, Doire.

Craobh Bhaile na Scríne

Baile na Scríne, Doire.

Craobh Ghleann Iolair

Garbhachadh, Doire.

An Cumann Gaelach, Ollscoil Uladh Mhig Aoidh

Ollcsoil Mhig Aoidh, Doire.

An Dún

Craobh an Iúir

f/ch. Gaeláras Mhic Ardghail, an tIúr, An Dún.

Craobh Ard Mhic Nasca

Ard Mhic Nasca, An Dún.

Craobh Bheannchair

Beannchair, An Dún.

Craobh Choilleach Eanach

Coilleach Eanach, An Dún.

Craobh Ghaeilge an Droichid

Droichead Mhaigh Eo, An Dún.

Cumann Gaelach Leath Chathail

Ceathrú Uí Chearbhalláin, An Dún.

Craobh Bhoirce Íochtar

Áth na Long, An tIúr, An Dún.

Rinn Mhic Giolla Rua

An Pointe, An Dún.

Dún na nGall

Craobh Theilinn de Chomhaltas Uladh

Teileann, Dún na nGall.

Craobh Phádraig Uí Dhomhnaill

Dún na nGall.

Craobh choiste Forbartha Dhobhair Teoranta

Dún na nGall.

Fear Manach

Tús nua, fear manach thoir

Ros Liath, Fear Manach

Gaillimh

An Cumann Gaelach, OÉG

Ollcsoil na hÉireann, Gaillimh.

Craobh Bhaile Locha Riach

Baile Locha Riach, Gaillimh.

Craobh Bhearna

Bearna, Conamara, Gaillimh.

Craobh Chairde de hÍde, Óran Mór

Gaelscoil de hÍde, Bóthar an Phortaigh, Uarán Mór, Gaillimhe.

Craobh Mhaigh Cuilinn

Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe.

Craobh Anach Cuain

Anach Cuain, Gaillimh.

Craobh Thuama

Gaillimh.

Craobh Raidió na dTreabh

f/ch. Áras na nGael, 45 Sráid Dominic Íochtarach, Co. na Gaillimhe.

Coiste Co. na Gaillimhe

Gaillimh.

Craobh na Gaillimhe

f/ch. Áras na nGael, 45 Sráid Dominic Íochtarach, Co. na Gaillimhe.

Gaeil na Gaillimhe

f/ch. Áras na nGael, 45 Sráid Dominic Íochtarach, Co. na Gaillimhe.

Cumann na hAchréidh

Gaillimh.

Craobh Chois Fharraige

Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.

Craobh Dúiche Raiftéirí

Gaillimh.

Craobh Bhaile Átha an Rí

Áth an Rí, Co. na Gaillimhe.

Craobh Ghreallain, Béal Átha na Slua

Béal Átha na Slua, Co na Gaillimhe.

Craobh Inis Meáin

Baile Seoigheach, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe.

An Iarmhí

Laois

Liatroim

Craobh Sheáin Mhic Diarmada

Cluainín Uí Ruairc, Liatroim.

Loch Garman

Craobh Ghuaire

Guaire, Co. Loch Garman.

Craobh Loch Garman

Loch Garman.

An Longfort

Craobh na Bóinne, Droichead Átha

Droichead Átha, Dún Dealgan, Co. Lú.

Craobh Dhún Dealgan

Dealgan, Co. Lú.

Luimneach

Craobh Ráth Caola

Ráth Caola, Luimneach.

Cumann Gaelach Ollscoil LuimnIGH

Ollscoil Luimnigh.

Craobh an Chaisleán Nua

Caisleán Nua Thiar, Co. Luimnigh.

Craobh Chontae Luimnigh

Conradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Co. Luimnigh.

Craobh Mhainistir na féile

Mainistir na Féile, Co. Luimnigh.

Craobh Chathair Luimnigh

Conradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Co. Luimnigh.

Maigh Eo

Conradh na Gaeilge, Maigh Eo

Maigh Eo.

Craobh Bhall Álainn

Ball Álainn, Co. Mhaigh Eo

Craobh Bhéal an Átha

Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo.

Craobh an Phiarsaigh, Chaisleán a' Bharraigh

Cuain Sionnach, Caisleán a' Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Craobh Chlár Chlainne Mhuiris

Bóthar Chnoc Mhuire, Clár Chlainne Mhuiris, Co Mhaigh Eo.

Craobh Contae Mhaigh Eo

Co Mhaigh Eo. Clár Chlainne Mhuiris, Maigh Eo .

Béal Átha an Fheadha, Maigh Eo

Béal Átha an Fheadha, Co. Mhaigh Eo.

Craobh Uileog de Búrca

Droimín, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Maigh Eo.

Craobh Chill Mhór Iorras

Co. Maigh Eo.

An Mhí

Craobh Cholmcille

Ceanannas Mór, Co. na Mí.

Craobh na hUaimhe

Co. na Mí.

Muineachán

An Cumann Gaelach Muineachán

Baile Muineachán, Co. Mhuineacháin.

Port Láirge

Craobh Dhún Garbhán

Cuan Mhuire, Dún na Mainistreach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Craobh na Déise

Port Láirge.

Ros Comáin

Craobh Ros Comáin

Culladine, Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin.

Sligeach

Feis Shligigh

Co. Shligigh.

Tiobraid Árann

Craobh an Aonaigh

Dún Mhuire, 50 Sráid an Phiarsaigh, An tAonach, Co. Thiobraid Árann .

Craobh Chaiseal Mumhan

Deerpark, Caiseal Mumhan, Co. Thiobraid Árann.

Craobh Dhurlas Éile

Dúrlas, Co. Thiobraid Árann

Craobh Ros Cré

Ros Cré, Tiobraid Árann.

Craobh Ó hIcí

Carraig na Siúire, Tiobraid Árann.

Cumann Gaelach Chluain Meala

Cluain Meala , Tiobraid Árann.

Tír Eoghain

An Chraobh Rua

Dún Geanainn, Ard Mhacha.

Craobh an tSratha Báin

An Srath Bán, Tír Eoghain.

Craobh Ard Bó

Ard Bó, Dún Geanainn, Co. Thír Eoghain.

Craobh Chabhán an Chaorthainn

Dún Geanainn, Tír Eoghain.

Pobal ar a'n Iúl

An Ómaigh, Tír Eoghain.

Craobh Chluain Eo

Dún Geanainn, Tír Eoghain.

Craobh Loch Mhic Ruairí

An Ómaigh , Tír Eoghain.

Craobh na Carraige Móire

An Ómaigh, Tír Eoghain.

Feis Oileáin agus Cluaine

Oileán an Ghuail, Co. Thír Eoghain.

Craobh Ruairí Mhic Easmainn

Dún Geanainn, Tír Eoghain.

Port Mór

Dún Geanainn, Tír Eoghain.

Craobh na Carraige Móire (Glór an Tearmainn)

An Charraig Mhór, An Ómagh, Tír Eoghain.

Craobh Chaisléan na Deirge

Caisléan na Deirge, Tír Eoghain.

Uíbh Fhailí

Thar Sáile

AN GHAELTACHT-SUR-SEINE

Paris, France

Craobh Phádraig Ó hEigeartaigh - Iarthar Massachusetts

Massachusetts, SAM

Craobh Barcelona

Barcelona, Spain

Craobh WashinGton DC

Washington DC, SAM

Craobh Hong Cong

Hong Cong

Conradh na Gaeilge i Londain

London, UK

Craobh Sheáin Uí Dhonnabháin, Learpholl

Liverpool, UK

Conradh na Gaeilge Bheirlín

Berlin, Germany

Craobh Hamburg

Hamburg, Germany

Craobh Chumar an Dá Uisce

New York, USA

Craobh na nAingeal

Los Angeles, USA

Craobh Curtin

Milwaukee, USA

Craobh na Fuiseoige

New York, USA

Conradh na Gaeilge

6 Harcourt Street, Dublin 2.
Phone: +353 (0) 1 475 7401, Fax: +353 (0) 1 475 7844, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.