Skip to main content

Individual Membership

GPSG cúlra bán

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son na teanga ar fud na hÉireann agus timpeall na cruinne. Ó bunaíodh an eagraíocht ar 31 Iúil 1893 tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre, ó chúrsaí dlí agus oideachais go forbairt meán cumarsáide agus seirbhísí Gaeilge.

 

Cad í an ghéarchéim is mó roimh phobal na Gaeilge faoi láthair, i do thuairsime? Tapaigh an deis do lorg a fhágaint ar thodhchaí na teanga. Tá athruithe ar na bacáin, agus le chéile, is linne an imirit.

Glac páirt sa ghluaiseacht.

Your details

Terms & Conditions

    • Every newly registered member will need to approved by the Coiste Gnó. An email will be sent to the member once their membership has been approved.

    • A year of registration is equivalent to a full year from your registration date. You can register using a credit card or through direct debit on the next page

    • Your membership will be automatically renewed a year from your registration date, the member will be reminded of this beforehand. You can cancel your membership at any time by sending an email to ballraiocht@cnag.ie

    • Information about Conradh na Gaeilge’s events and campaigns will be sent to the person included in this form. The person who is mentioned on this form can remove their details from our database at any time by contacting us..

Payment Information

€20.00 for each Year
Stripe
Captcha*

Conradh na Gaeilge

6 Harcourt Street, Dublin 2.
Phone: +353 (0) 1 475 7401, Fax: +353 (0) 1 475 7844, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.