Skip to main content

Ballraíocht Aonair

GPSG cúlra bán

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son na teanga ar fud na hÉireann agus timpeall na cruinne. Ó bunaíodh an eagraíocht ar 31 Iúil 1893 tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre, ó chúrsaí dlí agus oideachais go forbairt meán cumarsáide agus seirbhísí Gaeilge.

Conradh na Gaeilge is the democratic forum for the Irish language community and the organisation works on behalf of the language in Ireland and around the world. Since the organisation was founded on the 31st July 1893 members of Conradh na Gaeilge have been active in promoting the language in every walk of Irish life, from the legal sphere, to education, to social media and public services.

Do chuid sonraí

Téarmaí & Coinníollacha

    • Téann gach ball atá nua-cláraithe le Conradh na Gaeilge faoi bhráid an Choiste Gnó le ballraíocht reatha a dheimhniú. Seolfar ríomhphost chuig an mball nuair a mbeidh ballraíocht deimhnithe.

    • Is ionann bliain amháin cláraithe agus bliain iomlán ón dáta cláraithe. Is féidir clárú trí dochar díreach nó le cárta creidmheasa ar an gcéad leathanach eile.

    • Déanfar an clárúchán a athnuachan go huathoibríoch bliain ón dáta clárúcháin, cuirfear meabhrúcháin chuig an mball roimhe sin. Is féidir ballraíocht a chur ar ceal am ar bith trí rphost a sheoladh chuig ballraiocht@cnag.ie

    • Cuirfear buneolas faoi imeachtaí & faoi fheachtais an Chonartha chuig an duine atá luaite ar an bhfoirm seo. Is féidir leis an duine atá luaite ar an bhfoirm teagmháil a dhéanamh linn lena gcuid sonraí a bhaint ón mbunachar aon uair is mian leo.

Sonraí Íocaíochta

€20.00 gach bliain go dtí go gcuirtear stad leis
Stripe
Ceist Slándála*

Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.