Páipéar 1 Gaeilge don Ardteist: Freagra ó Chonradh na Gaeilge

Tá cinneadh glactha ag an Aire Oideachais Páipéar 1 Gaeilge don Ardteist a bhogadh go deireadh an chúigiú bliain sa tSraith Shinsearach. Is cinneadh é seo nach bhfuil aon bhunús oideachasúil leis agus a bhfuil údar imní ina leith ardaithe taobh istigh den Roinn Oideachais féin mar is léir ó eolas atá  tagtha chun cinn trí cheist um shaoráil faisnéise le déanaí.

Leanúint ar aghaidh

Tuilleadh Alt...

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge