Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge

An Coiste Gnó

Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge 2015Tá An Coiste Gnó ina ardchomhlacht cheannais ar Chonradh na Gaeilge ó Ard-Fheis go hArd-Fheis. Tagann siad le chéile gach 6 - 8 seachtain agus pléitear dul chun cinn na heagraíochta, na feachtais Gaeilge, agus eile ann. Is é Uachtarán Chonradh na Gaeilge a bhíonn mar chathaoirleach ar na cruinnithe.

Bíonn údarás ag an gCoiste Gnó plé le haighneas ar bith nó le ceist ar bith a bhaineann le smacht, le hairgeadas, le maoin, le haidhm, le cuspóirí nó le gnóthaí ar bith eile de chuid na heagraíochta faoi réir fhorálacha Bhunreacht Chonradh na Gaeilge. Tá breith an Choiste Ghnó san uile ní a bhaineann le gnóthaí na heagraíochta ceangailteach ar gach ball, ar gach craobh agus ar gach coiste de chuid na heagraíochta.

Baill an Choiste Gnó

Bíonn ina mbaill den Choiste Gnó:

  1. Uachtarán na heagraíochta arna thoghadh ag teachtaí eagraíochta agus teachtaí aonair na hArd-Fheise;
  2. Tánaiste na heagraíochta arna thoghadh ag an gCoiste Gnó;
  3. Teachta amháin thar ceann gach coiste cúige agus thar ceann gach coiste contae;
  4. Dáréag arna dtoghadh ag na teachtaí eagraíochta ag an Ard-Fheis;
  5. Beirt arna dtoghadh ag na baill aonair ag an Ard-Fheis;
  6. Teachta amháin thar ceann gach eagraíochta a thagann faoi scáth Chonradh na Gaeilge faoi réir an Bhunreachta;
  7. Triúr, ar a mhéid, a chomhthoghfar ag an gcéad chruinniú den Choiste Gnó tar éis na hArd-Fheise bliantúla.

Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge 2016 - 2017

Ainm       Tofa ag Ard-Fheis 2015 nó ionadaí Choiste Dúiche
Cóilín Ó Cearbhaill Ard-Fheis - Uachtarán
Pádraig Mac Fhearghusa
Ard-Fheis
Íte Ní Chionnaith
Ard-Fheis
Aodhán Ó Dea
Ard-Fheis
Tomás Mac Ruairí Ard-Fheis
Micheál Ó Raghallaigh
Ard-Fheis
Michaeline Donnelly
Ard-Fheis
Séamus Mac Dhaibhéid
Ard-Fheis
Paula Melvin
Ard-Fheis 
Maria Schäler
Ard-Fheis 
Cathal Ó Murchú
Ard-Fheis 
Aedraen Ó Dubhghaill
Ard-Fheis 
Seán Ó Murchadha
Ard-Fheis
Máire Ní Laoire Ard-Fheis (Ball Aonair)
Máirín Ní Ruairc - Tuathaigh CLRG
Aedín Uí Mhaoiléidigh CLRG (ionadaí tánaisteach)
Úna Ní Chriagáin Coiste Contae Aontroma
Feidhlim Seoighe Coiste Contae Bhaile Átha Cliath - 3ú Leibhéal
Le toghadh Coiste Contae Chiarraí
Pádraig Ó Tiarnaigh Coiste Contae Dhoire
Máire Uí Ghairbhí Coiste Contae Luimnigh
Stiofán Ó Móráin Coiste Contae Mhaigh Eo
Seán Ó Cionfhaola Coiste Contae Mhaigh Eo
Eibhlín Uí Mhorónaigh Coiste Contae Thiobraid Árann
Niall Comer Comhaltas Uladh - Tánaiste
Donnchadh Ó hAodha Dáil na Mumhan
Breandán Ó Cathasaigh Ógras
Conchubhair Mac Lochlainn Seachtain na Gaeilge
Julian de Spáinn Foireann - Ard-Rúnaí
Peadar Mac Fhlannchadha Foireann - Leas-Ardrúnaí & Timire Náisiúnta

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge