Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge

An Coiste GnóÍomhá

Tá An Coiste Gnó ina ardchomhlacht cheannais ar Chonradh na Gaeilge ó Ard-Fheis go hArd-Fheis.

Tagann siad le chéile gach 6 - 8 seachtain agus pléitear dul chun cinn na heagraíochta, na feachtais Gaeilge, agus eile ann.

Is é nó í Uachtarán Chonradh na Gaeilge a bhíonn ina c(h)athaoirleach ar na cruinnithe.

Bíonn údarás ag an gCoiste Gnó plé le haighneas ar bith nó le ceist ar bith a bhaineann le smacht, le hairgeadas, le maoin, le haidhm, le cuspóirí nó le gnóthaí ar bith eile de chuid na heagraíochta faoi réir fhorálacha Bhunreacht Chonradh na Gaeilge.

Tá breith an Choiste Ghnó san uile ní a bhaineann le gnóthaí na heagraíochta ceangailteach ar gach ball, ar gach craobh agus ar gach coiste de chuid na heagraíochta.

Baill an Choiste Ghnó

Bíonn ina mbaill den Choiste Gnó:

  1. Uachtarán na heagraíochta arna thoghadh ag teachtaí eagraíochta agus teachtaí aonair na hArd-Fheise;
  2. Tánaiste na heagraíochta arna thoghadh ag an gCoiste Gnó;
  3. Teachta amháin thar ceann gach coiste cúige agus thar ceann gach coiste contae;
  4. Dáréag arna dtoghadh ag na teachtaí eagraíochta ag an Ard-Fheis;
  5. Beirt arna dtoghadh ag na baill aonair ag an Ard-Fheis;
  6. Teachta amháin thar ceann gach eagraíochta a thagann faoi scáth Chonradh na Gaeilge faoi réir an Bhunreachta;
  7. Triúr, ar a mhéid, a chomhthoghfar ag an gcéad chruinniú den Choiste Gnó tar éis na hArd-Fheise bliantúla.

Coiste Gnó an Chonartha 2021 - 2022

Áirítear na baill seo a leanas ar Choiste Gnó reatha Chonradh na Gaeilge:

Ainm

 

Tofa ag Ard-Fheis 2021 / Ionadaí Choiste Dúiche

Niall Comer

 

Ard-Fheis - Gach duine - Uachtarán

Pádraig Mac Fhearghusa

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Mairéad Ní Fhathartha

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Mícheál Ó Raghallaigh

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Paula Melvin

 

Ard-Fheis - Craobhacha

John Prendergast

 

Ard-Fheis - Craobhacha

PT Mac Ruairí

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Síne Nic an Ailí

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Leah Ní Mhurchú

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Darragh Ó Caoimh

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Michaeline Donnelly

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Aimée Ní Chonaing

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Niall Ó Siadhail

 

Ard-Fheis - Craobhacha


Meitheal Gaeltachta

Mairéad Ní Fhatharta

 

Cathaoirleach

Dónall Ó Cnáimhsí

   

John Prendergast

   

Edel Ní Bhraonáin

   

Dáithí Mac Cárthaigh

   

Caolán Mac Grianna

   

Róisín Ní Mhaoláin

   

Peadar Mac Fhlannchadha

 

Rúnaí


Meitheal Forbartha

Paula Melvin

 

Cathaoirleach

Donnchadh Ó hAodha

 

Rúnaí

Síne Nic an Ailí

   

Ciarán Wadd

   

Aodhán Ó Deá

   

Pádraig Mac Fhearghusa

   

Conchúr Ó Fearáin

   
 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge