Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge

An Coiste GnóÍomhá

Tá An Coiste Gnó ina ardchomhlacht cheannais ar Chonradh na Gaeilge ó Ard-Fheis go hArd-Fheis.

Tagann siad le chéile gach 6 - 8 seachtain agus pléitear dul chun cinn na heagraíochta, na feachtais Gaeilge, agus eile ann.

Is é nó í Uachtarán Chonradh na Gaeilge a bhíonn ina c(h)athaoirleach ar na cruinnithe.

Bíonn údarás ag an gCoiste Gnó plé le haighneas ar bith nó le ceist ar bith a bhaineann le smacht, le hairgeadas, le maoin, le haidhm, le cuspóirí nó le gnóthaí ar bith eile de chuid na heagraíochta faoi réir fhorálacha Bhunreacht Chonradh na Gaeilge.

Tá breith an Choiste Ghnó san uile ní a bhaineann le gnóthaí na heagraíochta ceangailteach ar gach ball, ar gach craobh agus ar gach coiste de chuid na heagraíochta.

Baill an Choiste Ghnó

Bíonn ina mbaill den Choiste Gnó:

  1. Uachtarán na heagraíochta arna thoghadh ag teachtaí eagraíochta agus teachtaí aonair na hArd-Fheise;
  2. Tánaiste na heagraíochta arna thoghadh ag an gCoiste Gnó;
  3. Teachta amháin thar ceann gach coiste cúige agus thar ceann gach coiste contae;
  4. Dáréag arna dtoghadh ag na teachtaí eagraíochta ag an Ard-Fheis;
  5. Beirt arna dtoghadh ag na baill aonair ag an Ard-Fheis;
  6. Teachta amháin thar ceann gach eagraíochta a thagann faoi scáth Chonradh na Gaeilge faoi réir an Bhunreachta;
  7. Triúr, ar a mhéid, a chomhthoghfar ag an gcéad chruinniú den Choiste Gnó tar éis na hArd-Fheise bliantúla.

Coiste Gnó an Chonartha 2022 - 2023

Áirítear na baill seo a leanas ar Choiste Gnó reatha Chonradh na Gaeilge:

Ainm

 

Tofa ag Ard-Fheis 2022 / Ionadaí Choiste Dúiche

Paula Melvin

 

Ard-Fheis - Gach duine - Uachtarán

Áine Ní Dhonnaile

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Antóin Ó Trinlúin  
 

Ard-Fheis - Craobhacha

John Ó Liodáin

 

Ard-Fheis - Ball Aonair

John Prendergast

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Leah Ní Mhurchú

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Mairéad Ní Fhátharta

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Michaeline Donnelly

 

Ard-Fheis - Craobhacha - Tánaiste

Eibhlín Nic Chormaic

 

Ard-Fheis - Craobhacha

James Knoblauch

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Niall Comer

 

Ard-Fheis - Gach Duine

Pádraig Mac Fhearghusa

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Emer Nic Uidhir

 

Ard-Fheis - Craobhacha  - Uachtarán

Aisling Ní Churraighín

 

Ard-Fheis - Craobhacha 

Tomás Mac Ruairí

 

Ard-Fheis - Craobhacha

Aedín Uí Mhaoiléidigh

 

Ard-Fheis - Ball Aonair

Caoimhín Ó Dónaill

 

Coiste Ceantair Bhéal Feirste

Clíodhna Ní Chorráin

 

Coiste Ceantair Iarthar & Lár Uladh

Conchúr Ó Fearáin

 

Coiste Ceantair Oirialla

Emer Nic Uidhir

 

Coiste Ceantair Oirthear & Lár Uladh

Seán Antón Ó Connaláin

 

Coiste Ceantair Tír Eoghain

Kevin Boushell

 

Coiste Contae Átha Cliath

Grian Ní Dháimhín

 

Coiste Contae BÁC 3ú leibhéal

Micheál Ó Raghallaigh

 

Coiste Contae Chiarraí

Risteard Pardi

 

Coiste Contae Chorcaí

Dónall Ó Cnáimhsí

 

Coiste Contae Dún na nGall

Máire Uí Ghairbhí

 

Coiste Contae Luimnigh

Seán Ó Cionfhaola 

 

Coiste Contae Mhaigh Eo

Eibhlín Uí Mhorónaigh

 

Coiste Contae Tiobraid Árann

Séamus Mac Dhaibhéid

 

Comhaltas Uladh

Donnchadha Ó hAodha

 

Dáil na Mumhan

Orfhlaith Ní Bhriain

 

An Coimisisiúin le Rincí Gaelacha

Maedhbh Ní Dhónaill

 

Ógras

Conchubhair Mac Lochlainn

 

Seachtain na Gaeilge


Meitheal Gaeltachta

Mairéad Ní Fhatharta - 

 

Cathaoirleach

Paula Melvin - 

   Uachtarán

Dónall Ó Cnáimhsí

   

Eibhlín Nic Chormaic

   

John Prendergast

   

Edel Ní Bhraonáin

   

Dáithí Mac Cárthaigh

   

Aisling Ní Churraighín

 

 

  Peadar Mac Fhlannchadha  -    Rúnaí
Julian de Spáinn    


Meitheal Forbartha

Paula Melvin - 

 

Uachtarán

Donnchadh Ó hAodha - 

 

Cathaoirleach

James Knoblauch

   

Seán Antón Ó Conalláin - 

   Rúnaí

Pádraig Mac Fhearghusa

   

Antón Ó Trinlúin

   

Conchúr Ó Fearáin

   
Niall Comer    
Aisling Ní Dhonnaile    
Aodhán Ó Deá    
Julian de Spáinn    


Meitheal 'Aoine na Gaeilge'

Emer Nic Uidhir -  Cathaoirleach
Donnchadh Ó hAodha  
Rónán Mistéil  
Orlaith Nic Ghearailt  
Julian de Spáinn  


Meitheal FnaG & CnaG

Michaeline Donnelly -  Cathaoirleach
Rónán Mistéil  
Eibhlín Ní Chormaic  
Micheál Ó Raghallaigh  
Caoimhín Ó Dónaill  
James Knoblauch  
Julian de Spáinn  

 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge