Ciste Spreagtha

Posted in Glac Páirt.

Ciste Spreagtha22

 

Foirm iarratais don chiste ar fáil ag an nasc seo

Spriocanna an Chiste: 

 • Spreagadh a thabhairt d’úsáid na Gaeilge sa phobal i ndiaidh cúpla bliain deacair toisc na paindéime
 • Spreagadh chun gnímh a thabhairt do ghrúpaí pobal laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht le himeachtaí sa phobal a eagrú arís 
 • Úsáid a bhaint as Seachtain na Gaeilge le Energia 2022 mar fhócas leis an spreagadh seo a thabhairt don phobal agus an fhoirm iarratais ar oscailt le linn mhí Márta 2022

Spriocanna Thánaisteacha an Chiste a thabharfar aird orthu sna hiarratais ar mhaoiniú:

 • Daoine a mhealladh le bheith gníomhach sna himeachtaí nár ghlac páirt in imeachtaí ar líne i rith na paindéime toisc teicneolaíochta nó eile
 • Daoine nua ó chúlraí éagsúla a mhealladh nár ghlac páirt in imeachtaí Gaeilge roimhe seo
 • Cuidiú le grúpaí a chuireann an Ghaeilge chun cinn sa phobal
 • An ciste a dháileadh ar fud na tíre le himeachtaí eagraithe i ngach contae (sna 26 contae amháin*)

Coinníollacha an Chiste:

 • Deontais ar fáil d'imeachtaí a bheas ag tarlúint idir 1 Aibreán & 30 Meitheamh 2022
 • Glacfar le hiarratais go dtí 31 Márta 2022
 • Ní féidir le scoileanna nó údaráis áitiúla cur isteach ar an gciste. 
 • Ní féidir leis an gciste maoiniú a chur ar fáil d'imeachtaí polaitiúla
 • Is féidir cur isteach ar an gciste d'imeachtaí dátheangacha ach caithfidh go mbeadh an Ghaeilge lárnach san imeacht
 • Má ghlactar leis an maoiniú ón gciste, glacann an grúpaí le plean poiblíochta an chiste (Go mbeadh lógóanna Seachtain na Gaeilge le Energia, Conradh na Gaeilge & an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán le feiceáil ar ábhair phoiblíochta don imeacht & go mbeadh na haisclibeanna cuí don scéim in úsáid ar phóstáileacha ar na meáin shóisialta)
 • Tá an scéim seo teoranta d'imeachtaí sna 26 contae amháin. 
 • Beidh deontais de €1,000 le bronnadh ón gciste

* I 2021 chomhordaigh Seachtain na Gaeilge le Energia ciste de £150,000 le maoiniú ón Roinn Pobail ó thuaidh d’imeachtaí i rith Sheachtain na Gaeilge sna 6 chontae amháin. D’éirigh le 50 grúpa maoiniú a bhaint amach as an gciste sin

 

Ciste Spreagtha22 cúl

 

Ráiteas nuachta

Dáta: 09 Márta 2022

Lánchosc: Níl aon

 

“Ciste Spreagtha” de €150,000 fógartha le splanc a chur in imeachtaí Gaeilge sa phobal agus srianta na paindéime laghdaithe

 

Tá Seachtain na Gaeilge le Energia i mbun an chiste seo a riaradh, le leanúint len a cheiliúradh ar 120 Bliain den fhéile i 2022, agus tá an Ciste Spreagtha maoinithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Dúirt Paula Melvin, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:

“Táimid an-bhuíoch den Aire Stáit Jack Chambers agus den Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán as maoiniú fial a chur ar fáil do Sheachtain na Gaeilge le Energia le spreagadh a thabhairt d’úsáid na Gaeilge sa phobal i ndiaidh cúpla bliain deacair toisc na paindéime. Tabharfaidh an ciste seo spreagadh do ghrúpaí pobal laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht le himeachtaí sa phobal a eagrú arís agus na srianta a bhaineann leis an bpaindéim laghdaithe go mór mór. Beidh deis iontach ag grúpaí i rith Seachtain na Gaeilge le Energia 2022, agus í a ag ceiliúradh 120 bliain ar an saol, le cur isteach ar mhaoiniú chun imeacht mór a eagrú ina bpobal.”

Dúirt an tAire Stáit agus Príomhaoire an Rialtais, Jack Chambers, TD:

“Tá an-áthas ar an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán an maoiniú seo a chur ar fáil do Sheachtain na Gaeilge le Energia le spreagadh a thabhairt sa phobal arís d’imeachtaí Gaeilge agus le daoine nua a mhealladh leis an teanga a bhlaiseadh i rith Sheachtain na Gaeilge agus sna seachtainí agus sna míonna beaga os ár gcomhair. Tuigim go bhfuil an phaindéim tar éis a bheith dúshlánach ach tá deis againn anois breathnú ar aghaidh agus clár spraíúil agus leathan a chur ar fáil don phobal agus an Ghaeilge ina chroílár, agus ag an am céanna, ceiliúradh a dhéanamh ar 120 bliain de Sheachtain na Gaeilge.”

Dúirt, Orlaith Nic Ghearailt, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge:

“Táimid ag súil go dtabharfaidh an Ciste Spreagtha splanc le daoine ó phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a mhealladh le freastail ar imeachtaí arís. Beidh béim faoi leith ann chomh maith le daoine a mhealladh nár ghlac páirt in imeachtaí ar líne i rith na paindéime toisc cúrsaí teicneolaíochta agus daoine eile ó chúlraí éagsúla nach mbíonn páirteach in imeachtaí Gaeilge go hiondúil. Is bealach iontach é an ciste tacaíochta seo freisin chun grúpaí a ghlacann páirt i Seachtain na Gaeilge le Energia a spreagadh chun leanúint ar aghaidh ag eagrú imeachtaí Gaeilge nó dátheangacha i ndiaidh na féile.”

Tá an Ciste Spreagtha ar oscailt do ghrúpaí pobail sna 26 contae ó dheas amháin agus is féidir iarratas a dhéanamh agus/nó breis sonraí a fháil ag an nasc: www.snag.ie/cs. Is é Déardaoin, 31 Márta, ag 17.00 r.n. an spriocdháta le hiarratas a chur isteach. Is féidir iarratais a dhéanamh le haghaidh imeachtaí a bheidh ag tarlúint idir 1 Aibreán & 30 Meitheamh 2022.

 

Bronnfar deontais de €1,000 ar na grúpaí a éiríonn leo maoiniú a bhaint amach ón gciste seo. Beidh clár imeachtaí faoi leith foilsithe leis na himeachtaí agus scaipfear sin ar an bpobal trí chéile.

TUILLEADH EOLAIS:

Orlaith Nic Ghearailt

Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge, Feachtais Feasachta & Acmhainní Daonna, Conradh na Gaeilge

Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air.

 

Julian de Spáinn,

Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge

Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air.

 

EOLAS DON EAGARTHÓIR:

 • I 2021 chomhordaigh Seachtain na Gaeilge le Energia ciste de £150,000 le maoiniú ón Roinn Pobail ó thuaidh d’imeachtaí i rith Sheachtain na Gaeilge sna 6 chontae amháin. D’éirigh le 50 grúpa maoiniú a bhaint amach as an gciste sin.
 • Is í féile de chuid Chonradh na Gaeilge í ‘Seachtain na Gaeilge le Energia’ agus déanann an eagraíocht comhordú ar an bhféile ó a bunaíodh í i 1902. Faigheann an Conradh maoiniú ó Fhoras na Gaeilge le cabhrú leo an fhéile a eagrú.
 • Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge. Tá níos mó ná 180 craobh agus an iliomad ball aonair ag an gConradh ar fud na cruinne, baill a bhíonn ag saothrú chun úsáid na teanga a chur chun cinn ina gceantar féin. Is í príomhaidhm na heagraíochta an Ghaeilge a spreagadh mar ghnáth-theanga labhartha na hÉireann. Bhunaigh Dubhghlas de hÍde, Eoin Mac Néill, agus comhghleacaithe leo Conradh na Gaeilge ar 31 Iúil 1893. Tá idir ranganna Gaeilge; abhcóideacht ar son chearta teanga; fheachtais feasachta; Seachtain na Gaeilge;ie, lárphointe eolais don Ghaeilge; An Siopa Leabhar; thacaíocht do Raidió Rí-Rá; agus eile ar bun ag an eagraíocht ó shin i leith. Tuilleadh eolais: www.cnag.ie
 • Tá an maoiniú á chur ar fáil ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán trí Chiste na Gaeilge ó Fháltais an Chrannchuir Náisiúnta

 

 

Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air.