#Dúshlán

Beidh #Dúshlán 2022 ar siúl ar 1 - 3 Feabhra 2022. Tuilleadh eolais ag teacht go luath. Bígí linn!

Féach thíos eolas faoi #Dúshlán 2021:

Céard é #Dúshlán?
Is í aidhm an chomórtais ná mic léinn agus daltaí iarbhunscoile a chur i mbun feachtais ar son na Gaeilge ar bhealach spraíúil. Tugann sé an deis dóibh tabhairt faoi tascanna taithneamhacha lasmuigh den seomra ranga, an Ghaeilge a úsáid i mbealach nádúrtha lena cairde. Beidh 30 dúshlán (tascanna) le baint amach taobh istigh de 50 uair chloig.  Beidh Dúshlán22 líonta le dúshláin de ghach chineál - cuid acu le déanamh ar scoil agus sa bhaile.

Táimid ag iarraidh daltaí a spreagadh ó thaobh na Gaeilge de!
Dúirt 99% de na daltaí a ghlac páirt anuraidh go raibh siad sásta nó an-sásta leis an gcomórtas.

Tá fáil ar choinníollacha an chomórtas ANSEO

Conas a n-oibríonn sé?
Cláraíonn foireann de thriúr ag www.cnag.ie/dushlan.
I ndiaidh sin, seolfar ríomhphost amach chucu lena n-uimhir foirne agus treoracha cuí don chomórtas.
Tosóidh an comórtas ag a 12:00, am in a sheolfar na dúshláin ar shuíomh idirlíon Chonradh na Gaeilge. Beidh pointí i gceist le gach dúshlán - mar shampla:

Copy_of_Dúshlán_liosta_-_2_phointe_3.png

 

Caithfidh na hiomaitheoirí pictiúr, físeán nó taifead a sheoladh chugainn, de gach dúshlán a dhéanann siad, mar fhianaise gur chríochnaigh siad an dúshlán.
Tá teacht ar WhatsApp RIACHTANACH do gach foireann. Seo an bealach ina nglacfaidh siad páirt sa chomórtas agus seo an bealach go ndéanfaimid moltóireacht air. Beidh teacht ar cuntais TikTok, Instagram agus WhatsApp ag teastáil ó na daltaí a ghlacann páirt sa chomórtas, dá bhrí sin níl an comótas oiriúnach dóibh siúd faoi aois 13. 

Conas a mbeidh Dúshlán difriúil in 2022?                                                                                                             

I mbliana, tá daltaí ar ais ar scoil, rud a chiallaíonn go mbeidh meascán de dhúshláin a  dhéantar ar scoil agus sa bhaile. Tá gach ceann de na 30 dúshlán ag cloí le treoir COVID-19 de chuid an rialtais, chun go mbeadh eispéireas spraíúil agus sabháilte ag gach rannpháirtí. Beidh cuid de na dúshláin nach mbeidh ach ar duine amháin sa ghrúpa é a dhéanamh. Is féidir leis an bhfoireann na dúshláin aonaracha seo a roinnt eatarthu féin go cothrom. Tá roinnt dúshlán ann gur gá leis an bhfoireann ar fad a dhéanamh chomh maith. Mar sin, is gá go mbeadh Whatsapp ag gach ball foirne.

dushlan2021covid.png

 

Buaiteoirí:
Is iad na buaiteoirí ná an fhoireann a críochnaíonn na tascanna ar fad sa 50 uair. Má éiríonn le níos mó ná foireann amháin na tascanna ar fad a chríochnú, déanfaidh an coiste striúrtha an cinneadh deireanach maidir lena buaiteoirí a roghnú, bunaithe ar chaighdeán agus cruthaitheacht.

Seolfar teastas amach chuig gach foireann a ghlacann páirt sa chomórtas.

Tá súil againn go mbainfidh sibh sult as páirt a ghlacadh in #Dúshlán22.
Má tá aon cheist agaibh is féidir á sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

 

 

 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge