#Dúshlán


D'fhógraíomar buaiteoirí Dúshlán 2021 ar Instagram Beo ar leathanach Chonradh na Gaeilge ar an 26 Feabhra- féach an físeán thíos:

 

Comhghairdeas ollmhór le gach duine a ghlac páirt! An bhliain is mó riamh, le breis is 250 foireann páirteach.

Buaiteoirí Dúshláin 21

1cd Áit
F019 Capaillíní Álainn
Gaelcholáiste Cheatharlach, Co. Cheatharlach
2ra hÁit
F220 Bosca Lón
St Michaels Loreto, An Uaimh, Co. na Mí
3ú hÁit
F018 Gaillimhunz
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Céard é #Dúshlán?
Is í aidhm an chomórtais ná mic léinn agus daltaí iarbhunscoile a chur i mbun feachtais ar son na Gaeilge ar bhealach spraíúil. Tugann sé an deis dóibh tabhairt faoi tascanna taithneamhacha lasmuigh den seomra ranga, an Ghaeilge a úsáid i mbealach nádúrtha lena cairde. Beidh 30 dúshlán (tascanna) le baint amach taobh istigh de 50 uair chloig.  Tá Dúshlán 2021 indéanta ón mbaile. Táimid ag iarraidh daltaí a spreagadh ó thaobh na Gaeilge de!
Dúirt 99% de na daltaí a ghlac páirt anuraidh go raibh siad sásta nó an-sásta leis an gcomórtas.

Tá fáil ar choinníollacha an chomórtas ANSEO

Conas a n-oibríonn sé?
Cláraíonn foireann de thriúr ag www.cnag.ie/dushlan.
I ndiaidh sin, seolfar ríomhphost amach chucu lena n-uimhir foirne agus treoracha cuí don chomórtas.
Tosóidh an comórtas ag a 12:00, am in a sheolfar na dúshláin ar shuíomh idirlíon Chonradh na Gaeilge. Beidh pointí i gceist le gach dúshlán mar shampla:

Copy_of_Dúshlán_liosta_-_2_phointe_3.png

 

Caithfidh na hiomaitheoirí pictiúr, físeán nó taifead a sheoladh chugainn, de gach dúshlán a dhéanann siad, mar fhianaise gur chríochnaigh siad an dúshlán.
Tá teacht ar WhatsApp RIACHTANACH do gach foireann. Seo an bealach ina glacfaidh siad páirt sa chomórtas agus seo an bealach go ndéanfaimid moltóireacht air. Beidh teacht ar cuntais TikTok, Instagram agus WhatsApp ag teastáil ó na daltaí a ghlacann páirt sa chomórtas, dá bhrí sin níl an comótas oiriúnach dóibh siúd faoi aois 13. 

Conas a mbeidh Dúshlán difriúil in 2021?                                                                                                              I mbliana, tá Dúshlán indéanta ón mbaile. Tá gach ceann de na 30 dúshlán ag cloí le treoir COVID-19 de chuid an rialtais, chun go mbeadh eispéireas spraíúil agus sabháilte ag gach rannpháirtí. Don chuid is mó de na dúshláin, ní bheidh ach ar duine amháin sa ghrúpa é a dhéanamh. Is féidir leis an bhfoireann na dúshláin aonaracha seo a roinnt eatarthu féin go cothrom. Tá roinnt dúshlán ann gur gá leis an bhfoireann ar fad a dhéanamh chomh maith. Mar sin, is gá go mbeadh Whatsapp ag gach ball foirne.

dushlan2021covid.png

 

Buaiteoirí:
Is iad na buaiteoirí ná an fhoireann a críochnaíonn na tascanna ar fad sa 50 uair. Má éiríonn le níos mó ná foireann amháin na tascanna ar fad a chríochnú, déanfaidh an coiste striúrtha an cinneadh deireanach maidir lena buaiteoirí a roghnú, bunaithe ar chaighdeán agus cruthaitheacht.

Seolfar teastas amach chuig gach foireann a ghlacann páirt sa chomórtas.

Tá súil againn go mbainfidh sibh sult as páirt a ghlacadh in #Dúshlán.
Má tá aon cheist agaibh is féidir á sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Seo iad buaiteoirí #Dúshlán 2020:

1cd Áit
F72 An Dream Sin 
Coláise Ailigh, Co. Dhún na nGall

2ra hÁit
F3 Málaí Buí
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co.na Gaillimhe

3ú hÁit
F177 Is fearr cara sa chúirt ná punt sa sparán 
Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach

Comhghairdeas mór do gach éinne a ghlac páirt! 

 

IMG 3444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba bhreá linn bhur gcuid tuairimí a chloisteáil más rud é gur ghlac tú páirt.

Foirm Aiseolais na nDaltaí: Foirm na nDaltaí

Foirm Aiseolais na Múinteoirí: Foirm na Múinteoirí

Bhí #Dúshlán ar siúl ón 28 - 30 Eanáir 2020.

 

 

 

 

 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge