Skip to main content

Moltaí do Pholasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht


 

 26DF2020 Polasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht Dátheangach

 

Moltaí do Pholasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht

Cén fáth a bhfuil Polasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht ag teastáil?

Titim i líon na gcainteoirí laethúil sa Ghaeltacht:
• Léirigh Daonáireamh na bliana 2016 gur tharla titim thubaisteach 11% i líon na gcainteoirí laethúla
Gaeltachta sa tréimhse 2011 – 2016
• Tá gá le gníomh dearfach eisceachtúil chun an Ghaeltacht a chosaint

Cosaint a dhéanamh ar chearta phobal na Gaeltachta cónaí ina gceantar dúchais:
• Faoi láthair tá ar a lán daoine óga bogadh amach as an nGaeltacht mar nach bhfuil siad in ann cead
pleanála a fháil ar a dtalamh féin
• Tá glúin daoine óga sa Ghaeltacht nach bhfuil ar a gcumas suíomh nó teach a cheannach ina gceantar
féin agus atá orthu imeacht ón nGaeltacht
• Tá daoine sa Ghaeltacht atá i dteideal tithe sóisialta á mbrú amach as a bpobal féin mar nach bhfuil
dóthain tithe sóisialta á dtógáil sa Ghaeltacht

Cinntiú nach maraítear an Ghaeltacht trí líon mór daoine gan Ghaeilge teacht chun cónaí sa cheantar:
• Léiríonn gach taighde go ndéantar dochar do labhairt na Gaeilge nuair a thagann grúpa mór daoine
aonair agus teaghlaigh gan Ghaeilge chun cónaí sa Ghaeltacht
• Lagaítear an Ghaeilge sa phobal, sa chóras oideachais, in imeachtaí pobail agus mar ghnáththeanga labharthaCén buntáiste a bheadh le Polasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht?

Cinnteacht do phobal na Gaeltachta
• An cur chuige céanna in úsáid i ngach contae Gaeltachta

Cinnteacht do na hÚdaráis áitiúla
• Polasaí comónta i ngach contae a bhfuil ceantar Gaeltachta lonnaithe ann
• Riachtanais na Gaeltachta aitheanta go foirmiúil i bpolasaí pleanála an chontae
• Polasaí a bheidh ag tacú leis na pleananna teanga i ngach limistéar Gaeltachta

Cinnteacht d’fhorbróirí
• Eolas cruinn ag forbróirí i ngach limistéar Gaeltachta
• Sábháil airgid agus ama d’fhorbróirí trí gan a bheith ag plé le scéimeanna nach bhfuil ag teacht leis an
bpolasaí náisiúnta, i gcomparáid leis an gcóras reatha ad hoc gur minic a chríochnaíonn sé os comhar
an Bhoird Pleanála nó sna cúirteanna

Deis cur le pobal na Gaeltachta agus stop a chur leis an mbánú tuatha Gaeltachta
• Cuirfear in athuair leis an líon de phobal na Gaeltachta atá ina gcónaí ina bpobal féin
• Tabharfar deis do chainteoirí líofa Gaeilge bogadh chun cónaí sa Ghaeltacht
• Cuirfear leis an eacnamaíocht áitiúil agus le forbairt gheilleagar na Gaeltachta


Is féidir an doiciméid ina iomlán in éineacht leis an bPolasaí féin a léamh ANSEO.

Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.