Fainic Roimh Aguisín in Aistarraingt Chiorcláin 0044/2007

Fáiltíonn Conradh na Gaeilge roimh chinneadh an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD, Ciorclán conspóideach 0044/2007, a chuir cosc ar chleachtas fadbhunaithe an luaththumoideachais i nGaeilge sa stát, a tharraingt siar, ach cuirtear fainic roimh an aguisín atá curtha leis an gcinneadh go bhféadfadh tuismitheoir amháin teagasc foirmeálta an Bhéarla a éileamh sna naíonáin shóisearacha i scoil ar bith ina gcleachtaítear an luaththumoideachas Gaeilge.

Leanúint ar aghaidh

Moltaí an Chonartha don Chomhchoiste

Beidh toscaireacht ó Chonradh na Gaeilge ag moladh cúrsa comhtháite céimnithe Gaeilge a chur i bhfeidhm sna scoileanna; comhstádas a thabhairt don Ghaeilge ar chomharthaí bóthair dátheangacha; scéim earcaíochta a cheapadh don tseirbhís phoiblí le béim ar earcaigh dhátheangacha inniúla a fhostú; agus a chinntiú go mbíonn ról fiontraíochta agus cruthú fostaíochta sa Ghaeltacht ag an údarás nua teanga atá luaite sa Dréacht-Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, nuair atá an Dréacht-Straitéis sin á plé ag cruinniú den Chomhchoiste Dála um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i dTeach Laighean ag 2.00in Dé Céadaoin, 20 Eanáir 2010.

Leanúint ar aghaidh

Ainmneacha Gaeilge ar Eastáit Nua

Ghlac Comhairle Chathrach Bhaile Átha Cliath le rún aréir, arna moladh ag na Comhairleoirí Tom Brabazon agus Críona Ní Dhálaigh, go mbeadh iallach ar lucht forbartha ainmneacha as Gaeilge amháin a chur ar eastáit nua sa chathair. Beidh na hainmneacha ar na heastáit tithíochta nua i gcathair Átha Cliath fréamhaithe sa stair agus sa tírdhreach áitiúil.

Leanúint ar aghaidh

Bás Aindrias Uí Scolaí

Aistriú óna theach inniu De Luain ag 17:30 go dtí Eaglais Naomh Bhríde, Cill Easra. Sochraid tar éis Aifreann 10:00 Dé Máirt go reilig Naomh Fhionntáin.

Leanúint ar aghaidh

Ollchruinniú Oscailte Raidió Rí-Rá

Tá an cairtstáisiún Gaeilge is mó in Éirinn ag lorg tuairimí a lucht éisteachta ar conas Raidió Rí-Rá a fhorbairt ag ollchruinniú oscailte in Óstán Blooms, Barra Temple, Baile Átha Cliath 2, óna 8 - 9.30in Dé hAoine, 16 Deireadh Fómhair 2009.

Leanúint ar aghaidh

Nuachtáin Bhéarla na hÉireann Dall ar Chultúr Phobal na Gaeilge

Beidh Léacht Nollaig Uí Ghadhra ar siúl in Acadamh Ríoga na hÉireann, Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2 ag 7.00 i.n. Dé Máirt, 22 Meán Fómhair 2009, agus is é Saothrú na Gaeilge ar Nuachtáin Náisiúnta Bhéarla na hAoise Seo Caite: Sop nó Solamar? an téama a bheidh faoi chaibidil ag an Ollamh Nollaig Mac Congáil ar an oíche.

Leanúint ar aghaidh

Nuachtáin Bhéarla na hÉireann Dall ar Chultúr Phobal na Gaeilge (2)

Beidh Léacht Nollaig Uí Ghadhra ar siúl in Acadamh Ríoga na hÉireann, Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2 ag 7.00 i.n. Dé Máirt, 22 Meán Fómhair 2009, agus is é Saothrú na Gaeilge ar Nuachtáin Náisiúnta Bhéarla na hAoise Seo Caite: Sop nó Solamar? an téama a bheidh faoi chaibidil ag an Ollamh Nollaig Mac Congáil ar an oíche.

Leanúint ar aghaidh

Tacaíocht do Léirsiú na mBan Tív

Iarrann Conradh na Gaeilge ar gach éinne ar mhór leis nó léi an Ghaeilge tacaíocht a léiriú do na mná tí a bheidh ag léirsiú lasmuigh d'oifigí na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta sna Forbacha, Co. na Gaillimhe, ag 2.00in Dé Céadaoin, 2 Meán Fómhair 2009.

Leanúint ar aghaidh

Comhbhrón ar Bhás Cháit Uí Chadhain

Is cúis mhór bhróin do Chonradh na Gaeilge bás Cháit Uí Chadhain, bean uasal mhisniúil as Gaeltacht Chonamara a chaith formhór a saoil i mBaile Átha Cliath. Bhí Cáit an-ghníomhach i ngnéithe éagsúla de shaol na Gaeilge sa chathair. Thóg sí a clann le Gaeilge, d'fhreastail sí ar imeachtaí Gaeilge agus is beag agóid a bhain leis an nGaeilge nó leis an nGaeltacht nach raibh sí páirteach ann nuair a bhí sí ina sláinte.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge