Polasaithe & Nósanna Imeachta

 

Seo thíos polasaithe reatha agus Nósanna Imeachta Chonradh na Gaeilge

Tá gach polasaí ar fáil mar pdf trí ghliogáil ar theideal an pholasaí sin. Tuilleadh eolais ar fáil ó Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

  Polasaí Catagóir
     
A

Airteagail i mBunreacht an Chonartha maidir le Fostaithe

Réimsí Breise

 

Aisíoc ar Speansais Taistil Chomaitéara

Réimsí Breise

 

Am Oibre Sosanna agus Bristí Oibre

Ilchineálacht

 

Am Saor i gCúiteamh

Saoire an Fhostaí

     
B

Bainistí agus Spás Oibre Glan

Ilchineálacht

     
C

Caitheamh Tobac ar an Láthair Oibre

Ilchineálacht

 

Comhdheiseanna

Comhdheiseanna

     
D    
     
E

Earcaíocht agus Roghnúchán

Ilchineálacht

     
 F

Fóin Phóca

Teicneolaíocht Faisnéise, an tIdirlíon agus Ríomhphost

 

Foirceannadh Fostaíochta

Ilchineálacht

 

Fostaíocht Dhúbáilte

Ilchineálacht

 

Freagrachtaí Ginireálta Sláinte agus Sábháilteachta

Sláinte agus Sábháilteacht

     
G    
     
H    
     
I    
     
L

Laethanta Saoire Atharthachta

Saoire an Fhostaí

 

Laethanta Saoire Méala / Atruacha

Saoire an Fhostaí

 

Liúntas do Fhreagrachtaí ar Ghrád Níos Airde 

 Réimsí Breise

     
M

Maoin Phearsanta

Ilchineálacht

     
N

Nós Imeachta Gearáin

Nósanna Imeachta Smachta agus Gearáin

 

Nós Imeachta Smachta

Nósanna Imeachta Smachta agus Gearáin

     
O

Obair Pháirtaimseartha

Ilchineálacht

 

Oiliúint agus Forbairt

Ilchineálacht

     
P

Polasaí Coimhlint Leasa

Ilchineálacht

 

Polasaí Frithbhulaíochta

Comhdheiseanna

 

Polasaí Frithchiaptha agus Frithchiaptha Ghnéasaigh

Comhdheiseanna

 

Polasaí do na Meáin Shóisialta

Teicneolaíocht Faisnéise, an tIdirlíon agus Ríomhphost

 

Poncúlacht

Ilchineálacht

 

Promhadh

Ilchineálacht

     
R

Rúndacht

Ilchineálacht

     
S

Saoire Bhliantúil Laethanta Saoire Poiblí agus Pá Saoire

Saoire an Fhostaí

 

Saoire Cúramóra

Saoire an Fhostaí

 

Saoire do Sheirbhís Giúiré

Saoire an Fhostaí

 

Saoire Force Majeure

Saoire an Fhostaí

 

Saoire Mháithreachais

Saoire an Fhostaí

 

Saoire Thinnis agus Feidhmiúlacht chun Oibre

Saoire an Fhostaí

 

Saoire Thuismitheoireachta

Saoire an Fhostaí

 

Saoire Uchtála

Saoire an Fhostaí

 

Scéim Phinsean

Réimsí Breise

 

Sochar Tinnis

Saoire an Fhostaí

 

Sonraí an Fhostaí agus Comhaid an Fhostaí

Ilchineálacht

 

Sos Gairme

Saoire an Fhostaí

     
T

Taisteal agus Cothabháil ar Chúrsaí Gnó

 Réimsí Breise

 

Tástáil Súl VDU

Sláinte agus Sábháilteacht

 

Teicneolaíocht Faisnéise, an tIdirlíon agus Ríomhphost

Teicneolaíocht Faisnéise, an tIdirlíon agus Ríomhphost

     
U    
     

 

 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge