Ráiteas Um Chumhdach

Is ceanneagraíocht Gaeilge é Conradh na Gaeilge. Tá a Uachtarán, Coiste Ghnó, Ard Rúnaí, bainisteoirí agus foireann féin aige. Feidhmíonn Conradh na Gaeilge ar bhonn uile-Éireann. Is féidir teacht ar fheidhmeanna Chonradh na Gaeilge in Aguisín 1.  Ar mhaithe le cosaint leanaí agus cumhdach tá a nduine/daoine teagmhála ainmnithe agus a nduine/daoine sainordaithe féin ag an eagraíocht.

Continue Reading

Associated Organisations of Conradh na Gaeilge