Gaeilge24

Header GIF 2018 claraigh anseo

bnag rosette300 Scoil- 30,000 Dalta
Lá amháin - Gaeilge gan stad
An mbeidh do scoil páirteach???

 

 Tarlóidh Gaeilge24 2019 ar 12 Samhain. Tuilleadh eolais ag teacht go luath!

Céard í an aidhm?

ClaraighAnseo 18

 • Seo í an séú bliain de Gaeilge24. Bíonn níos mó scoileanna páirteach ann gach bliain agus is breá leis na daltaí an dúshlán.

 • Is í aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin ar feadh 24 uair a’ chloig: sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus gnólachtaí, timpeall an bhaile, le cairde, sa chlub spóirt nó óige agus eile!

 • Cuideoidh sé le hintinn na ndaoine óga a oscailt agus eispéireas dearfach a thabhairt dóibh maidir le húsáid na Gaeilge ina saol féin.

 • Beidh na mílte ag glacadh páirte ann arís i mbliana. Táimid ag tnúth le breis is 300 scoil agus 30,000 dalta in 2018.

 • Gheobhaidh gach dalta smaointe agus frásaí don lá chomh maith leis an bpacáiste thíos.

3g2
Cén fáth gur chóir dúinn páirt a ghlacadh?

 • An Scrúdú Béil - Béim faoi leith ar labhairt na Gaeilge 
  Cabhróidh Gaeilge24 le gach dalta sinsearach atá ag ullmhú don scrúdú béil (ar fiú 40% de mhóriomlán na marcanna san Ardteist anois). Cuirfidh lá iomlán de labhairt as Gaeilge go mór le stór focal dalta ar bith.
 • Teanga bheo bhríomhar - taobh amuigh den seomra ranga
  Is deis faoi leith atá ann an Ghaeilge a thabhairt amach ón seomra ranga Gaeilge. D’fhéadfaí ábhair scoile eile a mhúineadh trí Ghaeilge, nó Lá Spóirt nó turas a eagrú trí Ghaeilge.
 • Normalú a dhéanamh ar an nGaeilge - taobh amuigh den scoil
  Déantar normalú ar an teanga trí nascadh le gnóthaí agus le siopaí le Gaeilge, le grúpaí Gaeilge áitiúla, agus le seirbhísí stáit le Gaeilge. Tá an-deis ann taispeáint gur féidir le duine ar bith a saol a chaitheamh trí Ghaeilge.

Céard a fhaigheann na daltaí le cabhrú leo ar an lá???

Táimid ag iarraidh ar gach dalta €10 / £9 a bhailiú don charthanacht.
Gheobhaidh gach dalta atá ag bailiú airgid an pacáiste thíos.

 pacaiste

 

Cé mhéad dalta / t-léine?
Is féidir le scoileanna idir bheag agus mhór páirt a ghlacadh - chláraigh roinnt scoileanna le 500+ dalta anuraidh, agus ghlac scoileanna eile le 20 dalta páirt. D’fhéadfadh rang amháin clárú le Gaeilge24, nó an scoil ar fad más fearr libh!

Cláraigh anois nó níos déanaí?
B'fhearr i bhfad clárú anois & tuairim faoin méid daoine a thabhairt dúinn. Seolfaimid pacáiste chugaibh taobh istigh de cúpla lá le go leor cártaí urraíochta & póstaeir. Cabhróidh sé seo libh an scéal a scaipeadh faoi #Gaeilge24 agus tuairim a fháil faoin méid dalta a glacfaidh páirt. Ní gá na sonraí deireanacha ná líon na t-léinte a thabhairt dúinn go fóill. Is féidir na figiúirí cruinn a sheoladh ar aghaidh chugainn roimh an spriocdháta: Déardaoin 25 Deireadh Fómhair 2018.

Moladh ó mhúinteoirí eile maidir le hairgead a bhailiú ó na daltaí...
Is fearr na cártaí urraíochta a thabhairt do na daltaí chomh luath is gur féidir, agus iarradh orthú teacht ar ais leis an t-airgead atá baillithe roimh an spriocdháta (nó cúpla lá roimh ré) más mian leo páirt a ghlacadh. De réir moltaí ó mhúinteoirí a ghlac páirt roimhe seo bíonn sé i bhfad níos deacra airgead a fháil ar ais ó na daltaí nuair atá an lá thart.

Cathain a thiocfaidh na t-léinte / pacáistí?
Cuirfimid na pacáistí le chéile le linn an briseadh meántéarma nuair a bheidh an ordú deireanach againn. Seolfaimid an pacáiste chuig an scoil le cuiréir seachtain roimh an dúshlán. Ba chóir go mbeidh gach pacáiste agaibh faoin 9 Samhain. Cuirfear greamáin "Labhair Gaeilge liom inniu" sa phacáiste i gcomhair múinteoirí eile sa scoil.

3g3Bliain na Gaeilge 2018
Toisc gur Bliain na Gaeilge 2018 atá ann, seolfar dúshlán rúnda chuig gach grúpa atá ag tabhairt faoi Gaeilge24. Gheobhaidh sibh ríomhphost ar an 13 Samhain ag 1:25pm le sonraí faoin dúshlán agus iarrfar ar an ngrúpa triail a bhaint as.

Sa bhealach seo déanfaimid comóradh ar an 125 bhliain ó thosaigh athbheochan na Gaeilge. Molfar do na grúpaí físeán nó taifead fuaime a ghlacadh dóibh féin ag tabhairt faoin dúshlán nó é a chraoladh beo ar mheáin shóisialta na scoile.

Aiseolas ó 2017
Scaipeadh suirbhé ar gach scoil a bhí páirteach i Gaeilge24 trí rphost agus mar chuid den admháil. Seo thíos cuid de na freagraí agus moltaí: 
(Is féidir gliogáil ar an íomhá thíos le leagan níos mó a fheicáil)

"Is aoibhinn liom Gaeilge 24 & Is aoibhinn leis na daltaí an lá freisin. Cruthaíonn sé íomha dearfach Gaeilge sa scoil agus bhain gach duine taitneamh as an lá. Míle buíochas Conradh na Gaeilge!" Danielle Ní Chonaill, Meanscoil Cúl Átha

"Is fiú é a dhéanamh, mholfainn d'éinne páirt a ghlacadh." Jason Finnerty, Coláiste Naomh Rafail, 2017

"Mholfainn an feachtas Gaeilge 24 d'aon mhúinteoir nó scoil a smaoineodh faoi páirt a ghlacadh ann amach anseo - ba deis í an Ghaeilge a chur chun cinn sa scoil ar feadh an lae agus spraoi na teanga a thabhairt chun suntais i measc na ndaltaí a bhí páirteach agus pobal na scoile ar aon. Bhain gach mac máthair sult agus spraoi as an lá agus táimid ar fad ag súil leis an gcéad bhliain eile!" Gan ainm, 2017

"Thaithin an lá go mór leis na daltaí. Rinneadar a ndícheall leis an dúshlán. Mholfainn trial a bhaint as!" Gan ainm, 2017

"Bhí lá den scoth ag daltaí Ghaeilge Scoil Chuimsitheach Lios Mór. Ní amháin gur spreag an imeacht daltaí scoile ach spreagadh an fhoireann scoile fosta!" Máirtín Ó Gormlaithe, Scoil Chuimsitheach Lios Mór, Co. Ard Mhacha, 2017

"Bhí na páistí sásta Gaeilge a labhairt nuair a bhí an t-léine á chaitheamh acu. Thugamar dearbhán do na páistí a rinne iarracht." Bríd Bn Uí Shúilleabháin, Scoil Náisiúnta Mhuire Na Trócaire, 2017

"Bímid i gcónaí ag lorg imeachtaí spreagúla, dúshlánacha chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga bheo i measc na scoláirí." Cuireann Gaeilge24 go mór leis an sprioc seo. Gan ainm, 2017

 

3g1

10 Smaoineamh don Mhúinteoir:

1. Leag amach clár ama don lá le go leor rudaí éagsúla ag tarlú sa scoil as Gaeilge
2. Déan bratfhógra mór & póstaeir don scoil faoin lá
3. Tabhair greamáin do gach múinteoir gur féidir leo labhairt as Gaeilge
4. Déan seoladh oifigiúil sa scoil le haoichainteoir áitiúil le Gaeilge
5. Cuir scéal chuig stáisiúin raidió áitiúla faoin dúshlán sa scoil
6. Lá Spóirt as Gaeilge / turas as Gaeilge nó físeán ceoil a thaifeadadh as Gaeilge
7. Eagraigh cluichí ar nós Scrabble, Comhaireamh Síos, An Crochadóir as Gaeilge
8. Can amhráin i nGaeilge i lár an bhaile
9. Scaip bileoga le frásaí úsáideacha ar shiopaí áitiúla is ar thuismitheoirí. Mínigh go bhfuil ról ag gach duine an dúshlán a chur i gcrích (is féidir le daltaí siopaí a roghnú mar thionscnamh / obair bhaile sna seachtainí roimh ré)
10. Nasc le scoileanna eile atá ag tabhairt faoin dúshlán don lá - Skype as Gaeilge

3g4

Cá dTéann an Brabús?
Tabharfar gach brabús do Chonradh na Gaeilge chun tacú le cur chun cinn na Gaeilge ar fud na hÉireann. Tá Conradh na Gaeilge cláraithe mar charthanacht: Uimhir Charthanachta: CHY 3094.

brabus 2018Le cúpla bliain anuas, chabhraigh an brabús ó Gaeilge24 le:

 • Ceol 2018 le Raidió Rí-Rá
  a thaifeadadh & a dháileadh ar gach dalta meánscoile sa tír
 • Traenáil le ANDIÉ / ISSU
  Don chéad uair i mbliana chuireamar traenáil ar fáil saor in aisce le ISSU do na scoileanna le hOifigigh Gaeilge
 • Feachtasaíocht & Imeachtaí
  Imeachtaí speisialta le aird a tharraingt ar cheist na Gaeilge ar nós ‘BEO- Gaelach & Bródúil’
 • Gaelbhratach
  Scéim spreagtha d'iarbhunscoileanna atá á forbairt chuile bhliain i gcomhpháirt le Gael Linn

ClaraighAnseo 18

& go leor leor eile

Conas gur féidir liom Clárú
Is féidir clárú ag an nasc seo.... 

Muna bhfuil na sonraí ar fad ar eolas agat is féidir an fhoirm a líonadh amach agus na sonraí a dheimhniú linn roimh Déardaoin 25/10/18

Déan teagmháil linn le huimhreacha a dheimhniú nó le ceist ar bith:
+353 (0)1 4757401 | Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

pdf bileog eolais  pdf carta urraiochta  pdf postaer muinteoir

pdf postaer daltai  pdf postaer daltai GA

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge