Gaeilge24

header loop2    

300 Scoil- 30,000 Dalta
Lá amháin - Gaeilge gan stad
An mbeidh do scoil páirteach???

ClaraighAnseo

An Dáta
Dé Máirt 15 Samhain 2016 
- nó lá eile a oireann don scoil an tseachtain sin
* Is gá uimhreacha a dheimhniú roimh Déardaoin 27/10/16 le cinntiú go bhfaighidh gach dalta pacáiste

Céard í an aidhm?

 • Seo an cúigiú bliain de Gaeilge24. Bíonn níos mó scoileanna páirteach ann gach bliain agus is breá leis na daltaí an dúshlán.
 • Is í aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin ar feadh 24 uair a’ chloig: sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus gnólachtaí, timpeall an bhaile, le cairde, sa chlub spóirt nó óige agus eile!
 • Cuideoidh sé le hintinn na ndaoine óga a oscailt & eispéireas dearfach a thabhairt dóibh maidir le húsáid na Gaeilge ina saol.
 • Beidh na mílte ag glacadh páirte ann arís i mbliana. Táimid ag tnúth le breis is 300 scoil agus 30,000 dalta in 2016.
 • Gheobhaidh gach dalta smaointe & frásaí don lá chomh maith leis an bpacáiste thíos.

3g2
Cén fáth gur chóir dúinn páirt a ghlacadh?

RosetteG

 • An Scrúdú Béil - Béim faoi leith ar labhairt na Gaeilge
  Cabhróidh Gaeilge24 le gach dalta sinsearach ag ullmhú don scrúdú béil (atá anois mar 40% de mhóriomlán na marcanna san Ardteist). Cuirfidh lá iomlán de labhairt as Gaeilge go mór le stór focal dalta ar bith.
 • Teanga bheo bhríomhar - taobh amuigh den seomra ranga
  Is deis faoi leith atá ann an Ghaeilge a thabhairt amach ón seomra ranga Gaeilge. D’fhéadfaidh ábhair scoile eile a mhúineadh trí Ghaeilge, Lá Spóirt nó Turas a eagrú trí Ghaeilge.
 • Normalú a dhéanamh ar an nGaeilge - taobh amuigh den scoil
  Trí nascadh le gnólachtaí is siopaí le Gaeilge, grúpaí Gaeilge áitiúla, seirbhísí stáit le Gaeilge. Tá an deis ann taispeáint gur féidir le duine ar bith a saol a chaitheamh trí Ghaeilge.

Céard a fhaigheann na daltaí le cabhrú leo ar an lá???
Táimid ag iarraidh ar gach dalta €10/ £8 a bhailiú don charthanacht.
Gheobhaidh gach dalta atá ag bailiú airgid an pacáiste thíos. Seolfaimid an pacáiste chuig an scoil seachtain roimh an dúshlán.

 pacaiste2

 

Cé mhéad dalta / t-léine?
Is féidir le scoileanna d'aon tomhas páirt a ghlacadh- bhí roinnt scoileanna le 500+ dalta cláraithe anuraidh, agus scoileanna eile le 10 dalta páirteach. D’fhéadfadh rang amháin clárú le Gaeilge24, nó an scoil ar fad más fearr libh!

Ní gá na sonraí deireanacha & figiúirí t-léintí a thabhairt dúinn go fóill. B’fhearr clárú anois agus na sonraí ar fad a sheoladh ar aghaidh chugainn roimh 27 Deireadh Fómhair 2016.

Seolfaimid an pacáiste chuig an scoil seachtain roimh an dúshlán. Cuirfear greamáin “LABHAIR GAEILGE LIOM INNIU” sa phacáiste i gcomhair múinteoirí eile sa scoil.

3g3 

Aiseolas ó 2015
Scaipeadh suirbhé ar gach scoil a bhí páirteach i Gaeilge24 trí rphost agus mar chuid den admháil. Seo thíos cuid de na freagraí agus moltaí: 
(Is féidir gliogáil ar an íomhá thíos le leagan níos mó a fheicáil)

Aiseolas 2015

 "Bhain na daltaí an-chuid taitnimh as an lá. Bhí sé i bhfad níos éasca dóibh ná mar a cheap siad an Ghaeilge a labhairt don lá ar fad agus spreag sé iad níos mó Gaeilge a úsáid tar éis an lá Gaeilge 24."

"Deis iontach an Ghaeilge a thabhairt abhaile leo seachas í a fhagáil sa seomra ranga, d'éirigh thar cionn leo." Áine Ní Fhlatharta, Coláiste an Chreagáin

"B'fhiú go mór tabhairt faoin dúshlán. Mar a dúirt múinteoir eile liom, chruthaigh sé atmaisféar éagsúil is taitneamhach mórthimpeall na scoile. Ar lá gruama Samhna, cad ab fhearr?"

"Smaoineamh breá simplí chun an Ghaeilge a spreagadh ar fud an choláiste agus atmaisféar deas Gaelach a chruthú a chothaíonn misneach dúinn do thodhchaí na teanga." Clodagh Ní Éilí, Cumann Gaelach, Coláiste Phádraig

3g1

10 Smaoineamh don Mhúinteoir:

 1. Déan bratfhógra mór & póstaeir don scoil faoin lá
 2. Tabhair greamáin do gach Múinteoir gur féidir leo labhairt as Gaeilge
 3. Déan seoladh oifigiúil sa scoil le hAoichainteoir áitiúil le Gaeilge
 4. Cuir scéal chuig stáisiúin raidió áitiúla faoin dúshlán sa scoil
 5. Lá Spóirt as Gaeilge/ Turas as Gaeilge nó Físeán Ceoil a thaifeadadh as Gaeilge
 6. Eagraigh cluichí ar nós Scrabble, Comhaireamh Síos, An Crochadóir as Gaeilge
 7. Can amhráin i nGaeilge i lár an bhaile
 8. Scaip bileoga le frásaí úsáideacha ar shiopaí áitiúla is ar thuismitheoirí. Mínigh go bhfuil ról ag gach duine an dúshlán a chur i gcrích (is féidir le daltaí siopaí a roghnú mar thionscnamh/ obair bhaile sna seachtainí roimh ré)
 9. Nasc le scoileanna eile atá ag tabhairt faoin dúshlán don lá- skype as Gaeilge
 10. Leag amach clár ama don lá le go leor rudaí éagsúla ag tarlúint sa scoil as Gaeilge

3g4

Cá dTéann an Brabús?
Tabharfar gach brabús do Chonradh na Gaeilge chun tacú le cur chun cinn na Gaeilge ar fud na hÉireann. Tá Conradh na Gaeilge cláraithe mar charthanacht: Uimhir Charthanachta: CHY 3094

Le cúpla bliain anuas, chabhraigh an brabús ó Gaeilge24 le:Tograi

 • Comóradh 1916
  Tuilleadh imeachtaí a eagrú le linn Chomóradh 1916
 • Ceol 2016 le Raidió Rí-Rá
  a thaifeadadh & a dháileadh ar gach scoil
 • Gaelbhratach
  Scéim spreagtha d'iarbhunscoileanna atá á forbairt chuile bhliain i gcomhpháirt le Gael Linn
 • #Dúshlán
  Feachtas nua dírithe ar scoileanna - bhí 50 dushlán le déanamh laistigh de 50 uair a’ chloig
 • Raidió Rí-Rá
  Forbairt ar an Stiúideo & sceideal BEO don chéad uair

& go leor leor eile

ClaraighAnseo

Conas gur féidir liom Clárú
Is féidir clárú ag an nasc seo.... 

Muna bhfuil na sonraí ar fad ar eolas agat is féidir an fhoirm a líonadh amach agus na sonraí a dheimhniú linn roimh Déardaoin 27/10/16

Déan teagmháil linn le huimhreacha a dheimhniú nó le ceist ar bith:
+353 (0)1 4757401 | Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Bileog Eolais G24 le PDF   Gaeilge24 2016 Carta Urraiochta 2 taobh  
Postaeir G24 don mhuinteoir   Postaeir G24 daltai   Postaeir G24 daltai as Gaeilge 

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge