Seó Bóthair

 

Tá clú agus cáil bainte amach ag an Seó mar chuid thábhachtach den fhéilire scoile.  Beimid ar an mbóthar gach lá ag spreagadh daltaí i scoileanna fud fad na tíre.

Céard é an Seó Bóthair? 
Is ceardlann idirghníomhach é an Seó Bóthair a úsáideann cluichí, plé, agus díospóireacht chun an Ghaeilge a chur chun cinn i mbealach taitneamhach. Labhraítear daltaí faoi na háiteanna ar féidir leo an Ghaeilge a úsáid, agus faoina gcearta teanga. Beidh neart dlúthdhioscaí, bandaí láimhe, greamán & duaiseanna eile le dáileadh freisin! D’fhreastail an Seó Bóthair ar bhreis is 80 scoil anuraidh. Tá sé á fhorbairt an t-am ar fad le breis scoileanna ag glacadh páirte gach bliain

Cé dóibh atá sé?
Tá an cheardlann seo in oiriúnt do dhaltaí meánscoile idir 15-17 - daltaí a fhreastalaíonn ar Ghaelcholáiste nó scoil lán-Béarla, lasmuigh de nó laistigh den Ghaeltacht.
Ní gá a bheith buartha faoi chaighdeán Gaeilge na ndaltaí, is féidir an cheardlann a dhéanamh go dátheangach más gá.
Is féidir ceardlann a reáchtáil le suas go 50 dalta ag aon am amháin.
Ag brath ar an méid daltaí atá ann, is féidir ceardlann amháin a dhéanamh ar maidin, ceann i ndiaidh an tsosa agus ceann eile i ndiaidh am lóin.

Céard í an sprioc?
Daltaí na tíre a chumasú agus a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid níos minicí ina saol scoile agus lasmuigh den scoil. Eolas ar na buntáistí agus ar na deiseanna atá ann leis an nGaeilge, le gluaiseacht na Gaeilge, agus le feachtais Ghaeilge a chur os a gcomhair

Cén t-am?
Maireann an Seó Bóthair thart ar 80 nóiméad. Bíonn sé níos éasca orainne, dar ndóigh, 2 nó 3 scoil a dhéanamh ar aon lá amháin. Dá bharr sin, bíonn ceardlann á reáchtáil againn idir 09:00 -10:30, 11:00 -12:30 agus 14:00 -15:30 de ghnáth, ag brath ar am lóin agus ar uaireanta scoile

Cé mhéad dalta?
Is fearr go mbeadh níos lú ná 50 dalta i láthair le go mbeadh an cheardlann éifeachtach. Tá an Seó Bóthair dírithe ar dhaltaí 15 -17 bliana d’aois

Cén costas atá ar an Seó Bóthair?
Tá síntiús €100 / £90  i gceist leis an Seó Bóthair a chur ar siúl i do scoil féin. Tá an costas seo ann le cabhrú linn costais taistil an tSeó Bhóthair a chlúdach don bhliain. Freisin déanfar 2 cheardlann ar €150/£140 más spéis ann nó má tá grúpa an-mhór ann.

Téama 2019/20: Fostaíocht & Cúrsaí 3ú leibhéal le Gaeilge

Scoil Phobail Sliabh Luachra Ciarraí 11 Nollaig

Tá go leor post ar fáil leis an nGaeilge in Éirinn agus san Eoraip le blianta beaga anuas. Ba mhaith linn eolas a roinnt faoi na poist seo agus faoi na cúrsaí tríú leibhéal a chabhróidh leo ceann de na poist seo a bhaint amach.

Tá súil againn go spreagfaidh sé seo na daltaí le smaoineamh ar an mbuntáiste breise a thugann an Ghaeilge dóibh sula roghnaíonn siad a dtreo féin.

 

Leagan Amach an tSeó Bhóthair  

5 nóiméad   Réamhrá
5 nóiméad   Staitisticí agus fíricí faoin nGaeilge agus spotduaiseanna le buachan
40 nóiméad 

Ceardlann idirghníomhach a chuireann na daltaí ag smaoineamh agus ag plé ceisteanna faoin nGaeilge. Is gá le daltaí seasamh i gcúinní difriúla den seomra le taispeáint an aontaíonn siad nó an easaonatíonn siad le gach ráiteas. Leanann plé ar na topaicí ar feadh 10-15 nóiméad ar gach ceist

5 nóiméad  Raidió Rí-Rá agus dlúthdhioscaí CEOL 2017 le buachan. Gaelchárta (cárta lascaine do shiopaí agus bialanna áirithe atá ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn)  a dháileadh ar gach duine & duaiseanna le buachan. 
10 nóiméad

 Eolas faoi obair Chonradh na Gaeilge agus faoi fheachtais Ghaeilge, .i. Gaeilge 24, #Dúshlán, Comhrá '19, Seachtain na Gaeilge le Energia, An Dream Dearg agus An Ghaeilge san Eoraip, srl.

10 nóiméad  Cur i láthair: Fostaíocht agus cúrsaí tríú leibhéal le Gaeilge
 5 nóiméad  Conclúid, bileog eolais le scaipeadh ar gach dalta & ceisteanna  

Leagan amach an tSeomra

Céard atá de dhíth ar an lá?
Ní bheidh mórán de dhíth ar an lá ach seomra mór leagtha amach ar stíl amharclainne (clár bán le cathaoireacha chun tosaigh & spás le cluichí a imirt ar chúl).

  

 

Aiseolas:
Tugadh suirbhéanna digiteacha amach do shampla de mhúinteoirí agus daltaí a bhí páirteach le linn na bliana. Tá roghnúchán de cheisteanna agus freagraí anseo a léiríonn aiseolas na múinteoirí go cothrom:

Aiseolas ó Mhúinteoirí:

3aiseolas

  C.jpg

D.jpg

 

Aiseolas ó dhaltaí:

A.jpg

B.jpg

Sceideal an tSeó Bhóthair
Is sceideal solúbtha é seo. Déanfaimid iarracht socrú eile a dhéanamh mura n-oireann na dátaí thíos. Má táimid i do chontae cheana féin i mbliana, ná bíodh drogall ort teacht i dteagmháil linn.
Breathnaigh ar an sceideal thíos le feiscint an mbeidh EveAoife i do chontae.

  EVE  AOIFE
9 - 13 M. Fómhair BÁC / Cill Dara  BÁC / Cill Dara
16 - 20 M. Fómhair Luimneach / Corcaigh  BÁC / Lú
23 - 27 M. Fómhair Port Láirge / Tiobraid Árann  Cill Mhantáin / Loch Garman
30 MF - 4 D. Fómhair Clár / Luimneach  Ard Mhacha / An Dún
7 - 11 D. Fómhair Corcaigh  Dún na nGall
14 - 18 D. Fómhair Gaillimh  BÁC / Cill Dara
4 - 8 Samhain Uíbh Fhailí / Laois  Aontroim / Doire
11 -15 Samhain Maigh Eo / Sligeach  An Mhí / An Íarmhí
18 - 22 Samhain Ceatharlach / Cill Chainnigh  Muineachán / An Cabhán
25 - 29 Samhain Ciarraí  Doire / Tír Eoghain
2 - 6 Nollaig Corcaigh  Dún na nGall
9 - 13 Nollaig Gaillimh  BÁC
16 - 20 Nollaig Scoileanna eile  Scoileanna eile
     
6 - 10 Eanáir Liatroim / Longfort  Aontroim / An Dún
13 - 17 Eanáir Uíbh Fhailí / Laois  An Mhí / An Íarmhí
20 - 24 Eanáir Ros Comáin / Sligeach  Ard Mhacha / An Lú
27 - 31 Eanáir Port Láirge / Tiobraid Árann  Loch Garman
3 - 7 Feabhra Clár / Luimneach  Fear Manach / Muineachán
10 - 14 Feabhra Ciarraí  Dún na nGall
24 - 28 Feabhra Gaillimh  Doire / Tír Eoghain
2 - 6 Márta Maigh Eo / Sligeach  An Cabhán / Muineachán
9 -13 Márta Corcaigh  Cill Mhantáin / Cill Dara
16 - 20 Márta Ceatharlach / Cill Chainnigh  BÁC
23 - 27 Márta Uíbh Fhailí / Laois  Loch Garman
30 - 3 Aibreán Liatroim / Longfort  Aontroim / Doire
     
20 - 24 Aibreán Port Láirge / Tiobraid Árann  An Mhí / Íarmhí
27 Aibreán - 1 Bealtaine Clár / Luimneach  Fear Manach / Tír Eoghain
4 - 8 Bealtaine Corcaigh  BÁC / An Lú
11 - 15 Bealtaine Scoileanna eile  Scoileanna eile
18 - 22 Bealtaine Scoileanna eile  Scoileanna eile
25 - 29 Bealtaine Scoileanna eile  Scoileanna eile
2 - 5 Meitheamh Scoileanna eile  Scoileanna eile

Téigh i dteagmháil le Eve ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. / +353 85 149 2840
Téigh i dteagmháil le Sorcha ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air./ +353 85 716 6867

 

 

 

      Bileog eolais Seó Bóthair le híoslódáil

 

Céard é Gluaiseacht? 
Is í aidhm an fheachtais "Gluaiseacht" daoine óga a spreagadh lena gcuid Gaeilge a úsáid nuair a chríochnaíonn siad ar scoil. 
Léirítear dóibh céard iad na bealaí éagsúla gur féidir an Ghaeilge a úsáid lasmuigh den seomra ranga, bíodh sé sin lena ngairmeacha amach anseo, ina ceantair féin, lena dteaghlaigh nó díreach sa ghnáthshaol.

Tuilleadh eolais ar fáil faoi "Gluaiseacht" ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge