Seó Bóthair 2020/21

  Untitled_design_11.png

*Mar gheall ar Covid-19 tá athruithe déanta againn ar an ‘Seó Bóthair’ ionas go mbeidh sé ar fáil ar bhealach sábháilte. Mar sin, tá 4 rogha againn don Seó Bóthair i mbliana. * 

Céard é an Seó Bóthair?                                                                                                                                          Is ceardlann idirghníomhach é an Seó Bóthair ina mbaintear úsáid as cluichí, plé, agus díospóireacht chun an Ghaeilge a chur chun cinn i mbealach taitneamhach. Déanfar plé leis na daltaí faoi na háiteanna ar féidir leo an Ghaeilge a úsáid, faoina gcearta teanga agus beidh neart duaiseanna le dáileadh freisin! D’fhreastail an Seó Bóthair ar bhreis is 104 scoil anuraidh. Déantar forbairt an t-am ar fad air le breis scoileanna ag glacadh páirte gach bliain.

Cé dóibh atá sé?                                                                                Tá an cheardlann seo in oiriúnt do dhaltaí meánscoile idir 16-18, daltaí a fhreastalaíonn ar scoil lán-Béarla nó Gaelcholáiste, lasmuigh de nó laistigh den Ghaeltacht. Ní gá a bheith buartha faoi chaighdeán Gaeilge na ndaltaí, is féidir an cheardlann a dhéanamh go dátheangach más gá. 

Is féidir ceardlann Seó Bóthair a reáchtáil le suas go 50 dalta ag aon am amháin. Ag brath ar an méid daltaí atá ann, is féidir ceardlann amháin a dhéanamh ar maidin, ceann i ndiaidh an tsosa agus ceann eile i ndiaidh am lóin. 

I mbliana tá ceardlanna á reáchtáil ar líne againn chomh maith. D’fhéadfaimis glacadh le níos mó daltaí sna ceardlanna atá eagraithe ar líne, suas go 100 dalta.

Céard í an sprioc?
Daltaí na tíre a chumasú agus a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid níos minicí. Eolas ar na buntáistí agus ar na deiseanna atá ann leis an nGaeilge, le gluaiseacht na Gaeilge, agus le feachtais Ghaeilge a chur os a gcomhair.

Cén costas atá ar an Seó Bóthair?
Le cabhrú libh ag an am deacair seo beidh an Seó ar fáil saor in aisce do scoileanna atá cláraithe roimh 10ú Samhain 2020. 

Céard atá pléite mar chuid den cheardlann?        Braitheann sé ar cén cheardlann atá roghnaithe ach go ginearálta seo é céard a phléitear: 

  • Firicí agus staitisticí faoin nGaeilge (deis cúpla spotduais a bhuachan) 
  • Deiseanna fostaíochta & cúrsaí 3ú leibhéal le Gaeilge 
  • Deiseanna úsáide: cén áit le tosú, seirbhísí & cearta teanga
  • An Ghaeilge ar líne: Na meáin shóisialta & céard atá ar fáil as Gaeilge
  • An Ghaeilge sa bhaile: An Ghaeilge i do cheantar & sa todhchaí
  • An Ghaeilge ar scoil: Tábhacht na Gaeilge mar ábhar scoile
  • Obair Chonradh na Gaeilge agus na feachtais Ghaeilge éagsúla ar féidir páirt a ghlacadh iontu
  • Mythbusting- 10 Miotas faoin nGaeilge (fágfar pacáiste 10 gceacht leis na múinteoirí)
  • Raidió Rí-Rá agus CEOL (deis eile cúpla duais a bhuachan). 
  • Críoch, glacfar le ceisteanna & fágfar bileog eolais le daltaí

Téama na bliana 2020/21: An Ghaeilge i do thodhchaí                                                                                      Tá go leor post ar fáil leis an nGaeilge in Éirinn agus san Eoraip le blianta beaga anuas. Ba mhaith linn eolas a roinnt faoi na poist seo agus faoi na cúrsaí tríú leibhéal a bheidh go mór ina gcabhair dóibh siúd atá ag iarraidh post leis an nGaeilge a bhaint amach. Táimid ag súil leis na buntáistí eile a bhaineann leis an nGaeilge a chur faoi bhráid na ndaltaí chomh maith sula leanann siad ar aghaidh chuig an chéad chéim eile sa saol.

 Roghnaigh leagan amháin de na ceardlanna thíos, A,B,C nó D:                                                                  *Mar gheall ar Covid-19 tá athruithe déanta againn ar an ‘Seó Bóthair’ ionas go mbeidh fáil do chách ar bhealach sábháilte. Mar sin, tá 4 rogha againn don Seó Bóthair i mbliana.​

TablaSeoB

 

Seo a leanas físeán samplach den Seó Scoile/Seó Baile (rogha B/C thuas): 

 

SCEIDEAL NA BLIANA 2020/21

*Is sceideal garbh é seo don Seó Bóthair amháin, beimid ag cuir dátaí leis go rialta. Is féidir an Seó Baile/Seó Scoile a shocrú do sheachtain ar bith le linn na bliana. 

EVE

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. +353 85 149 2840

 

AOIFE

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. +353 85 716 6867

Gaillimh 21-25 Meán Fómhair An Mhí
Maigh Eo

28 MF - 2 DF

12-16 Deireadh Fómhair

Baile Átha Cliath
Sligeach Le socrú  Dún na nGall
Liatroim Le socrú  An Iarmhí 
An Longfort Le socrú  Loch Garman
Ros Comáin Le socrú  Port Láirge
An Clár Le socrú  An Lú
Luimneach Le socrú  Muineachán
Ciarraí Le socrú  Ard Mhacha
Corcaigh Le socrú  An Dún
Tiobraid Árann Le socrú  Aontroim
Cill Chainnigh Le socrú  Doire
Ceatharlach  Le socrú  Tír Eoghain
Laois Le socrú  Fear Manach
Uíbh Fhailí  Le socrú  Cabhán
  Le socrú Cill Dara
  Le socrú Cill Mhantáin 


Aiseolas faoin Seó Bóthair:
Tugadh suirbhéanna digiteacha amach do mhúinteoirí agus daltaí a bhí páirteach le linn na bliana. Tá rogha de cheisteanna agus freagraí anseo a léiríonn aiseolas na múinteoirí go cothrom:

Aiseolas ó Mhúinteoirí: 

 

C.jpg

D.jpg

 

Aiseolas ó dhaltaí:

A.jpg

B.jpg

Le clárú: 


Téigh i dteagmháil le Eve ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. / +353 85 149 2840

Téigh i dteagmháil le Aoife ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air./ +353 85 716 6867

  

Céard é Gluaiseacht? 
Is í aidhm an fheachtais "Gluaiseacht" daoine óga a spreagadh lena gcuid Gaeilge a úsáid nuair a chríochnaíonn siad ar scoil. 
Léirítear dóibh céard iad na bealaí éagsúla gur féidir an Ghaeilge a úsáid lasmuigh den seomra ranga, bíodh sé sin lena ngairmeacha amach anseo, ina ceantair féin, lena dteaghlaigh nó díreach sa ghnáthshaol.

Tuilleadh eolais ar fáil faoi "Gluaiseacht" ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

Tá Gluaiseacht maoinithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Roinn agus Straitéis

 

 

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge