Seó Bóthair 2021/22

SB Cláraigh Anseo

 Tá clárúchán don scoilbhliain 21/22 oscailte anois. Cláraigh do scoil anseo.  

Céard é an Seó Bóthair?                                                                                                                                      

Aiseolas SB 1Is ceardlann idirghníomhach í an Seó Bóthair a spreagann daltaí chun smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh maidir lena dtuairimí i leith na teanga. Déanfar plé leis na daltaí faoi na háiteanna ar féidir leo an Ghaeilge a úsáid, faoina gcearta teanga, faoi na deiseanna fostaíochta agus cúrsaí tríú leibhéal atá ar fáil agus bíonn neart duaiseanna le dáileadh freisin. Eagraíodh breis is 240 ceardlann Seó Bóthair anuraidh agus bíonn forbairt á déanamh againn ar an gceardlann an t-am ar fad le heispéireas níos fearr a chur ar fáil do na daltaí.

Cé dóibh atá sé?                                                                               

Tá an cheardlann seo dírithe ar dhaltaí Idirbhliana. Tá an cheardlann oiriúnach do ghach cineál scoile - scoileanna lán-Béarla nó Gaelcholáistí, lasmuigh de nó laistigh den Ghaeltacht. Ní gá a bheith buartha faoi chaighdeán Gaeilge na ndaltaí, is féidir an cheardlann a dhéanamh go dátheangach nó as Gaeilge amháin.

Is féidir ceardlann Seó Bóthair a reáchtáil le suas go 50 dalta ag aon am amháin. Dá bharr sin, uaireanta bíonn níos mó ná ceardlann amháin ag teastáil - bíonn ceardlanna á reachtáil againn idir 09:00-10:30, 11:00-12:30 agus 14:00-15:30 de ghnáth, ag brath ar am lóin agus uaireanta scoile.

Céard í an sprioc?

Is í sprioc na ceardlanna ná daltaí na tíre a chumasú agus a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid níos minicí. Eolas mar gheall ar na buntáistí agus na deiseanna atá ann leis an nGaeilge, le gluaiseacht na Gaeilge, agus le feachtais na Gaeilge a chur os a gcomhair.

Cén costas atá ar an Seó Bóthair?

Bíonn costas €100/£90 ar cheardlann amháin, €150/£140 ar dhá cheardlann agus €200/£180 ar thrí cheardlann. Clúdaíonn an praghas seo costais an tSeó Bóthair, ar nós taisteal, trealamh, agus eile.

Tá lascaine 20% ar fáil má chláraítear luath sa scoilbhliain.

Céard atá pléite mar chuid den cheardlann?        

  • Firicí agus staitisticí faoin nGaeilge 
  • Deiseanna fostaíochta & cúrsaí 3ú leibhéal le Gaeilge 
  • Deiseanna úsáide: cén áit le tosú, seirbhísí & cearta teanga
  • An Ghaeilge ar líne: na meáin shóisialta & céard atá ar fáil as Gaeilge
  • An Ghaeilge sa bhaile: an Ghaeilge i do cheantar & sa todhchaí
  • An Ghaeilge ar scoil: tábhacht na Gaeilge mar ábhar scoile
  • Obair Chonradh na Gaeilge agus na feachtais Ghaeilge éagsúla ar féidir páirt a ghlacadh iontu: SnaG / Gaeilge24 / An Fáinne / #Dúshlán srl.
  • Mythbusting: 10 miotas faoin nGaeilge (fágfar pacáiste 10 gceacht leis na múinteoirí)
  • Raidió Rí-Rá agus CEOL

Téama na bliana 2020/21: An Ghaeilge i do thodhchaí                                                                                     

Tá go leor post ar fáil leis an nGaeilge in Éirinn agus san Eoraip le blianta beaga anuas. Ba mhaith linn eolas a roinnt faoi na poist seo agus faoi na cúrsaí tríú leibhéal a bheidh go mór ina gcabhair dóibh siúd atá ag iarraidh post leis an nGaeilge a bhaint amach. Táimid ag súil leis na buntáistí eile a bhaineann leis an nGaeilge a chur faoi bhráid na ndaltaí chomh maith sula leanann siad ar aghaidh chuig an chéad chéim eile sa saol.

An Scoilbhliain 2021/2022

Beidh beirt Chomhordaitheoirí ar an mbóthair i mbliana leis an Seó Bóthair a reáchtáil ar fud na tíre. Róisín Ní Chinnéide (Iarthar 7 Deisceart) agus Devin Ó Cuinn (Oirthear 7 Tuaisceart).

RÓISÍN NÍ CHINNÉIDE

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

+353 83 406 2131

DEVIN Ó CUINN

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

 +353 86 249 9111

Ciarraí Aontroim 
An Clár Ard Mhacha                            
Corcaigh Baile Átha Cliath     
Dún na nGall Cabhán 
Gaillimh Ceatharlach
An Iarmhí Cill Chainnigh
Liatroim Cill Dara
An Longfort Cill Mhantáin
Luimneach Doire
Maigh Eo An Dún
Ros Comáin Fear Manach
Sligeach Laois
Tiobraid Árann Loch Gorman
Uíbh Fhailí An Lú
  An Mhí
  Muineachán
  Port Láirge
  Tír Eoghain


Sceideal na Bliana

Róisín Ní Chinnéide Dátaí Devin Ó Cuinn
Gaillimh 10 - 15 Eanáir  Ard Mhacha / Muineachán / Cabhán
Corcaigh 17 - 21 Eanáir  Cill Mhantáin / Loch Garman
Luimneach / An Clár 24 - 28 Eanáir Cill Dara / Baile Átha Cliath
Maigh Eo / Sligeach 31 Eanáir - 4 Feabhra  Port Láirge / Cill Chainnigh / Laois
Ros Comáin / Liatroim 7 - 11 Feabhra Baile Átha Cliath
An Longfort / An Iarmhí 14 - 18 Feabhra Fear Manach / Doire / Tír Eoghain
Briseadh Lár Téarma 21 - 25 Feabhra Briseadh Lár Téarma
Corcaigh 28 Feabhra - 4 Márta Cill Dara / Ceatharlach
Ciarraí 7 - 11 Márta An Dún / Aontroim / An Lú
Gaillimh 14 - 18 Márta Aontroim / Ard Mhacha / Doire
Tiobraid Árann / Uíbh Fhailí 21 - 25 Márta Muineachán / Cabhán / Fear Manach
Maigh Eo / Sligeach 28 Márta - 1 Aibreán  Laois / Ceatharlach / Cill Chainnigh
Dún na nGall 4 - 8 Aibreán Port Láirge / Cill Mhantáin / Loch Garman
Briseadh na Cásca 11 - 22 Aibreán Briseadh na Cásca


Is féidir linn teacht chuig an scoil sa dara téarma chomh maith. Socrófar sceideal an dara téarma níos déanaí sa bhliain.

2. A5 Seó Bóthair 2122 rp                      SB Cnaipe Cláraigh

 

Aiseolas faoin Seó Bóthair:
Tugadh suirbhéanna digiteacha amach do mhúinteoirí agus daltaí a bhí páirteach le linn na bliana. Tá rogha de cheisteanna agus freagraí anseo a léiríonn aiseolas na múinteoirí go cothrom:

Aiseolas ó Mhúinteoirí: 

Aiseolas S Baile Seó Bail

C.jpg

D.jpg

 

Aiseolas ó dhaltaí:

A.jpg

B.jpg

  

 

Céard í Gluaiseacht? 

Tá an Seó Bóthair mar chuid den fheachtas Gluaiseacht. Is í aidhm an fheachtais Gluaiseacht ná daoine óga a spreagadh lena gcuid Gaeilge a úsáid nuair a fhágann siad an scoil. 
Léirítear dóibh na bealaí éagsúla ar féidir an Ghaeilge a úsáid lasmuigh den seomra ranga, bíodh sé sin lena ngairm amach anseo, ina ceantair féin, lena dteaghlaigh nó fiú amháin sa ghnáthshaol.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi Gluaiseacht, téigh i dteagmháil le Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

Lógó Gluaiseacht2021

Tá Gluaiseacht maoinithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

 

 

 

 

 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge