Seó Bóthair 2021/22

  Untitled_design_11.png

*Tá clárúchán don scoilbhliain 21/22 oscailte anois. Cláraigh do scoil anseo

*Mar gheall ar Covid-19 tá athruithe déanta againn ar an ‘Seó Bóthair’ ionas go mbeidh sé ar fáil ar bhealach sábháilte. Mar sin, tá 3 rogha againn don Seó Bóthair i mbliana - Ceardlann sa scoil, ceardlann ar líne agus ceardlann ar líne do scoileanna le linn na cianfhoghlama.* 

Céard é an Seó Bóthair?                                                                                                                                     

Is ceardlann idirghníomhach é an Seó Bóthair ina Aiseolas SB 1mbaintear úsáid as cluichí, plé, agus díospóireacht chun an Ghaeilge a chur chun cinn i mbealach taitneamhach. Déanfar plé leis na daltaí faoi na háiteanna ar féidir leo an Ghaeilge a úsáid, faoina gcearta teanga agus beidh neart duaiseanna le dáileadh freisin! D’fhreastail an Seó Bóthair ar bhreis is 104 scoil anuraidh. Déantar forbairt an t-am ar fad air le breis scoileanna ag glacadh páirte gach bliain.

Cé dóibh atá sé?                                                                               

Tá an cheardlann seo in oiriúnt do dhaltaí meánscoile idir 16-18, daltaí a fhreastalaíonn ar scoil lán-Béarla nó Gaelcholáiste, lasmuigh de nó laistigh den Ghaeltacht. Ní gá a bheith buartha faoi chaighdeán Gaeilge na ndaltaí, is féidir an cheardlann a dhéanamh go dátheangach más gá. 

Is féidir ceardlann Seó Bóthair a reáchtáil le suas go 25 dalta ag aon am amháin. Ag brath ar an méid daltaí atá ann, is féidir 3 cheardlann a dhéanamh in aon lá amháin. 

I mbliana tá ceardlanna á reáchtáil ar líne againn chomh maith. D’fhéadfaimis glacadh le níos mó daltaí sna ceardlanna atá eagraithe ar líne, suas go 100 dalta ag an am.

Céard í an sprioc?
Daltaí na tíre a chumasú agus a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid níos minicí. Eolas ar na buntáistí agus ar na deiseanna atá ann leis an nGaeilge, le gluaiseacht na Gaeilge, agus le feachtais Ghaeilge a chur os a gcomhair.

Cén costas atá ar an Seó Bóthair?
Le cabhrú libh ag an am deacair seo beidh an Seó ar fáil saor in aisce do scoileanna atá cláraithe roimh 7 Bealtaine 2021. 

Céard atá pléite mar chuid den cheardlann?        

  • Firicí agus staitisticí faoin nGaeilge 
  • Deiseanna fostaíochta & cúrsaí 3ú leibhéal le Gaeilge 
  • Deiseanna úsáide: cén áit le tosú, seirbhísí & cearta teanga
  • An Ghaeilge ar líne: Na meáin shóisialta & céard atá ar fáil as Gaeilge
  • An Ghaeilge sa bhaile: An Ghaeilge i do cheantar & sa todhchaí
  • An Ghaeilge ar scoil: Tábhacht na Gaeilge mar ábhar scoile
  • Obair Chonradh na Gaeilge agus na feachtais Ghaeilge éagsúla ar féidir páirt a ghlacadh iontu
  • Mythbusting- 10 Miotas faoin nGaeilge (fágfar pacáiste 10 gceacht leis na múinteoirí)
  • Raidió Rí-Rá agus CEOL
  • Críoch spraíúil le deis duaiseanna a bhuachan & fágfar bileog eolais le daltaí

Téama na bliana 2020/21: An Ghaeilge i do thodhchaí                                                                                      Tá go leor post ar fáil leis an nGaeilge in Éirinn agus san Eoraip le blianta beaga anuas. Ba mhaith linn eolas a roinnt faoi na poist seo agus faoi na cúrsaí tríú leibhéal a bheidh go mór ina gcabhair dóibh siúd atá ag iarraidh post leis an nGaeilge a bhaint amach. Táimid ag súil leis na buntáistí eile a bhaineann leis an nGaeilge a chur faoi bhráid na ndaltaí chomh maith sula leanann siad ar aghaidh chuig an chéad chéim eile sa saol.

 Roghnaigh leagan amháin de na ceardlanna thíos:                                                                  *Mar gheall ar Covid-19 tá athruithe déanta againn ar an ‘Seó Bóthair’ ionas go mbeidh fáil do chách ar bhealach sábháilte. Mar sin, tá 2 rogha againn don Seó Bóthair i mbliana.​ Cuairt chun na scoile agus ceardlann ar líne. Is féidir an cheardlann ar líne a dhéanamh sa scoil nó nuair atá daltaí sa bhaile ag cianfhoghlaim. 

Seó Bóthair Seó Scoile ceart  

 

Seo a leanas físeán samplach den Seó ar Líne: 

 

SCEIDEAL NA BLIANA 2020/21

Tar i dteagmháil le hEve nó le Róisín chun ceardlann a shocrú nó cláraigh anseo. 

EVE

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

+353 85 149 2840

RÓISÍN

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

+353 87 411 1720

Ceatharlach Aontroim 
Ciarraí   Ard Mhacha                            
Cill Chainnigh  Baile Átha Cliath     
An Clár  Cabhán 
Corcaigh  Cill Dara 
Gaillimh  Cill Mhantáin 
Laois  Doire 
Liatroim An Dún 
An Longfort Dún na nGall
Luimneach  Fear Manach
Maigh Eo  An Iarmhí  
Ros Comáin Loch Garman
Sligeach  An Lú 
Tiobraid Árann An Mhí 
Uíbh Fhailí  Muineachán
  Port Láirge
  Tír Eoghain


Aiseolas faoin Seó Bóthair:
Tugadh suirbhéanna digiteacha amach do mhúinteoirí agus daltaí a bhí páirteach le linn na bliana. Tá rogha de cheisteanna agus freagraí anseo a léiríonn aiseolas na múinteoirí go cothrom:

Aiseolas ó Mhúinteoirí: 

Aiseolas S Baile Seó Bail

C.jpg

D.jpg

 

Aiseolas ó dhaltaí:

A.jpg

B.jpg

Le clárú: 


Téigh i dteagmháil le hEve ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. / +353 85 149 2840

Téigh i dteagmháil le Róisín ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air./ +353 87 411 1720

  

Céard é Gluaiseacht? 
Is í aidhm an fheachtais "Gluaiseacht" daoine óga a spreagadh lena gcuid Gaeilge a úsáid nuair a chríochnaíonn siad ar scoil. 
Léirítear dóibh céard iad na bealaí éagsúla gur féidir an Ghaeilge a úsáid lasmuigh den seomra ranga, bíodh sé sin lena ngairmeacha amach anseo, ina ceantair féin, lena dteaghlaigh nó díreach sa ghnáthshaol.

Tuilleadh eolais ar fáil faoi "Gluaiseacht" ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

Tá Gluaiseacht maoinithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Roinn agus Straitéis

 

 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge