Seó Bóthair (Seó Baile)

  Bannergaeilge1

Tá na ceardlanna seo ar shos don samhradh. Beimid ag fógairt dátaí nua don Seo Baile/Bóthair i Meán Fómhair.  Má tá eolas ar bith eile uait faoin Seó Bóthair nó an Seó Baile, téigh i dteagmháil le Aoife ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. nó Eve ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

De bharr Covid-19 tá cinneadh déanta againn leasú a dhéanamh ar an Seó Bóthair agus é a chur in oiriúint do dhaltaí scoile agus iad sa bhaile. Tá an cheardlann á cur in oiriúint againn ar líne mar sheimineár gréasáin. 

Seo chugaibh - ‘An Seó Baile’!

Céard é an Seó Baile?
Ceardlann ar líne chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar bhealach taitneamhach.
Déanfaimid seimineár beo ar líne chun eolas faoin nGaeilge a roinnt leis na daltaí, faoi na háiteanna ar féidir leo an Ghaeilge a úsáid agus faoi na deiseanna fostaíochta atá ann dóibh. Beidh ceisteanna idirghníomhacha ann chomh maith chun an seimineár a dhéanamh chomh idirghníomhach is gur féidir.
Beidh an Seó Bóthair ar líne saor in aisce do scoileanna.
Is gá clárú ar líne don Seó Baile ar líne ANSEO nó seol ríomhphost chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. má tá tuilleadh eolais uait. 

Cé dóibh atá sé?
Tá an cheardlann seo in oiriúnt do dhaltaí meánscoile idir 15-17, an t-idirbhliain de ghnáth - daltaí a fhreastalaíonn ar Ghaelcholáiste nó scoil lán-Béarla, lasmuigh de nó laistigh den Ghaeltacht.
Ní gá a bheith buartha faoi chaighdeán Gaeilge na ndaltaí, is féidir an cheardlann a dhéanamh go dátheangach más gá.

Dóibh siúd go bhfuil an Seó Bóthair déanta acu cheanna le linn na scoilbhliana 2019/20, tá ceardlanna eile á bhforbairt againn faoi láthair a bheidh réidh níos déanaí sa scoilbhliain. 

Céard í an sprioc?
Daltaí na tíre a chumasú agus a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid níos minicí. Eolas ar na buntáistí agus ar na deiseanna atá ann leis an nGaeilge, le gluaiseacht na Gaeilge, agus le feachtais Ghaeilge a chur os a gcomhair.

Cén t-am?
Beidh 4 cheardlann á dhéanamh againn gach lá - dhá cheann ar maidin agus dhá cheann eile tar éis am lóin. Mairfidh an Seó Baile ar feadh thart ar uair a chloig.

Cé mhéad dalta?
Níl teorainn ar an méid dalta a fhreastlaíonn ar an Seó Baile ach tá sé dírithe ar na sraith sinsearach den mheánscoil.

Cén chostas atá ar an Seó Bóthair?
Le cabhrú le scoileanna ag an am deacair seo agus iad ag feidmhiú sa bhaile ní bheidh aon chostas leis an Seó Baile.

Céard atá ag teastáil?
Bheadh ríomhaire ina buntáiste le freastal ar an Seó Baile ar líne, ach is féidir taibléid nó fón a úsáid chomh maith. 

Téama 2019/20: Fostaíocht & Cúrsaí 3ú leibhéal le Gaeilge

Scoil Phobail Sliabh Luachra Ciarraí 11 Nollaig

Tá go leor post ar fáil leis an nGaeilge in Éirinn agus san Eoraip le blianta beaga anuas. Ba mhaith linn eolas a roinnt faoi na poist seo agus faoi na cúrsaí tríú leibhéal a chabhróidh leo ceann de na poist seo a bhaint amach.

Tá súil againn go spreagfaidh sé seo na daltaí le smaoineamh ar an mbuntáiste breise a thugann an Ghaeilge dóibh sula roghnaíonn siad a dtreo féin.

 

Aiseolas ón Seó Bóthair:
Tugadh suirbhéanna digiteacha amach do shampla de mhúinteoirí agus daltaí a bhí páirteach le linn na bliana. Tá roghnúchán de cheisteanna agus freagraí anseo a léiríonn aiseolas na múinteoirí go cothrom:

Aiseolas ó Mhúinteoirí:

3aiseolas

  C.jpg

D.jpg

 

Aiseolas ó dhaltaí:

A.jpg

B.jpg


Téigh i dteagmháil le Eve ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. / +353 85 149 2840

Téigh i dteagmháil le Aoife ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air./ +353 85 716 6867

  

Céard é Gluaiseacht? 
Is í aidhm an fheachtais "Gluaiseacht" daoine óga a spreagadh lena gcuid Gaeilge a úsáid nuair a chríochnaíonn siad ar scoil. 
Léirítear dóibh céard iad na bealaí éagsúla gur féidir an Ghaeilge a úsáid lasmuigh den seomra ranga, bíodh sé sin lena ngairmeacha amach anseo, ina ceantair féin, lena dteaghlaigh nó díreach sa ghnáthshaol.

Tuilleadh eolais ar fáil faoi "Gluaiseacht" ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

Tá Gluaiseacht maoinithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Roinn agus Straitéis

 

 

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge