Skip to main content

Gailearaí

Bród LADTA+

Baile Átha Cliath 2023

Agus mí an Bhróid linn, déanaimis an phobal aiteach a cheiliúradh agus aithnímis an obair atá le déanamh againn uilig le tacú le pobal aiteach na Gaeilge in Éirinn agus ar fud an domhain. 

Paula Melvin, Uachtarán Chonradh na Gaeilge

Is mór an onóir dúinn a bheith ábalta a rá nach bhfuil gá rogha a dhéanamh idir a bheith aiteach agus a bheith i do Ghael - is pobal fáiltiúil muid do chách.

Erin Mac an tSaoir, Cathaoirleach ar Ghrúpa Oibre Bróid Chonradh na Gaeilge

Ráiteas Chonradh na Gaeilge - 24 Meitheamh 2023

I mí Feabhra 2023, ghlac teachtaí Ard-Fheise le rún ó Ard-Chraobh Chonradh na Gaeilge a d’aithin grúpaí as an obair atá déanta acu do phobal aiteach na Gaeilge, is a thug bunús oifigiúil don Chonradh le grúpa oibre bróid a chur ar bun, le freastal ar mhórshiúlta bróid is le tacú leis an bpobal aiteach agus Gaelach i gcoitinne.

Rún 10. ón Ard-Chraobh ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2023 san Aonach, Tiobraid Árann:

Molann an Ard-Fheis an obair dheonach a bhíonn ar bun ag leithéidí Queercal Comhrá, Aerach Aiteach Gaelach agus dreamanna eile LADT+ fud fad na tíre, i leith chur chun cinn na Gaeilge i measc na bpobal siúd. Aontaíonn an Ard-Fheis go bhfreastalófar ar mhórshiúl amháin de chuid Bród in aghaidh na bliana ar a laghad, ar bhonn oifigiúil, le tacaíocht a léiriú don phobal céanna. Chomh maith leis sin, iarrann an Ard-Fheis ar an gCoiste Gnó grúpa oibre a chur le chéile leis an obair seo a chur i gcrích, i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara eile.
An Ard-Chraobh

Is bliain chomórtha í 2023 d’imeachtaí tábhachtacha i stair an Bhróid agus cearta LADTA+ i mBaile Átha Cliath. Caoga bliain ó shin, bunaíodh an chéad ghrúpa LADTA+ i mBaile Átha Cliath, an Ghluaiseacht Shaoirse Gnéasach i gColáiste na Tríonóide. Tá comóradh freisin ar cheathracha bliain ó mhórshiúl cáiliúil Pháirc Fhionnradhairc, an chéad pharáid do Bhród Átha Cliath, agus tá comóradh tríocha bliain ar dhíchoiriúlú na homaighnéasachta in Éirinn.

Dúirt Paula Melvin, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:

"An mhí seo agus mí an Bhróid linn, déanaimis an phobal aiteach a cheiliúradh agus aithnímis an obair atá le déanamh againn uilig le tacú le pobal aiteach na Gaeilge in Éirinn agus ar fud an domhain. Táimid thar a bheith sásta a bheith ag glacadh páirte i bhféile Bród Átha Cliath inniu - coinnigí súil amach funár gcoinne agus go n-éirí go geal le gach duine a bheidh i láthair is atá ag ceiliúradh inniu!"

Dúirt Erin Mac an tSaoir, Cathaoirleach ar Ghrúpa Oibre Bróid de Chonradh na Gaeilge:

"Is é seo an chéad uair do Chonradh na Gaeilge a bheith ag glacadh páirte sa mhórshiúl i mBaile Átha Cliath, is tá an Ard-Chraobh le moladh as an rún ag an Ard-Fheis a thug deis dúinn a bheith i láthair ag Bród Bhaile Átha Cliath mar eagraíocht inniu, is le doirse a oscailt d’obair níos leithne ar son phobal aiteach na Gaeilge sa Chonradh.

Is mór an onóir dúinn a bheith ábalta ár dtacaíocht a léiriú dár mbaill agus a rá leis an bpobal nach bhfuil gá rogha a dhéanamh idir a bheith aiteach agus a bheith i do Ghael - is pobal fáiltiúil muid do chách!"

Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.