Chéad Dáil ina hEiseamláir Ghaeilge

Conradh na Gaeilge is looking to all the political parties to give prominence to the Irish language while commemorating the first Dáil Éireann this Wednesday 21 January 2009, considering the amount of business conducted through Irish in Dáil Éireann 90 years ago.

Leanúint ar aghaidh

Cláraigh Ar-Líne Do Ranganna!

Tá Conradh na Gaeilge ag cur spleodar Gaelach san Athbhliain le ranganna Gaeilge úra in Uimhir a Sé, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, ag tosú an tseachtain dár tús an 19 Eanáir 2009. Is féidir clárú ar-líne do na ranganna anseo don chéad uair riamh agus tá leagan inchloíte de gach foirm le fáil ón suíomh freisin.

Leanúint ar aghaidh

Ciorrú ina Chlaonadh Aicme

Cháin Conradh na Gaeilge an Roinn Oideachais agus Eolaíochta go géar as cur le claontacht aicme ag an dara leibhéal oideachais trí stop a chur le deontas múinteoireachta na gcoláistí samhraidh sa cháinaisnéis is déanaí, agus léirigh a dtacaíocht iomlán do na coláistí samhraidh a fhulaingeoidh faoin gciorrú seo.

Leanúint ar aghaidh

Bás Iar-Uachtarán Nollaig Uí Ghadhra

Is cúis mhór bhróin do Chonradh na Gaeilge bás Nollaig Uí Ghadhra, iar-Uachtarán an Chonartha agus Conraitheoir dílis. Fuair sé bás sa bhaile sna Forbacha aréir, Dé Céadaoin 13 Lúnasa 2008. Déanann muintir agus foireann uile an Chonartha comhbhrón ó chroí lena bhaintreach, Máirín, lena chlann Máirín, Dáithí agus Siobhán agus lena chairde agus ghaolta uile. Beidh oifigí an Chonartha ag Árus na nGael, 45 Sráid Doiminic, Gaillimh agus ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 dúnta amárach in ómós dó.

Leanúint ar aghaidh

Daoine Óga Ag Lorg Seirbhísí Gaeilge

Níor fhreagair ach 2% de na daoine óga a ghlac páirt i gceardlanna cumasú Chonradh na Gaeilge an choicís seo caite go bhfógraíonn ranna agus comhlachtaí poiblí na seirbhísí Gaeilge atá ar fáil acu minic a dhóthain, de réir tuairisc de chuid an Chonartha. Dúirt 81% go lorgóidís seirbhís trí Ghaeilge uaireanta, go minic, an-mhinic nó i gcónaí amach anseo tar éis páirt a ghlacadh i gceardlanna an Chonartha.

Leanúint ar aghaidh

Gaeilge Sna Cúirteanna Gaeltachta

Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh ar na páirtithe polaitiúla uile a chinntiú gurb í an Ghaeilge teanga na gcúirteanna Gaeltachta amach anseo agus Bille na nDlí-Chleachtóirí (An Ghaeilge) 2007 ag teacht os comhair an tSeanaid arís inniu, 25 Meitheamh 2008.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge