Gníomhaí Gaeilge

Posted in Tríú Leibhéal.

Gníomhaí_Gaeilge_Críoch.png

Tá scéim nua, Gníomhaí Gaeilge, curtha ar bun ag Conradh na Gaeilge i gcomhar le hAontas na Mac Léinn in Éirinn agus leis an Údarás um Ard-Oideachas, scéim ina mbeidh mic léinn in Éirinn ag úsáid na Gaeilge go rialta agus go bródúil agus iad gníomhach i ngluaiseacht na Gaeilge.


Tá an tÚdarás um Ard-Oideachas ag tacú le Gníomhaí Gaeilge trí mhaoiniú €150,000 a chur ar fáil thar tréimhse trí bliana.

Tá na meantóirí agus na mic léinn uilig curtha le chéile don bhliain acadúil 22/23. Is fiú an fhoirm thíos a líonadh agus má thagann áit aníos ar an scéim beimid i dteagmháil leat.

Leabhrán Eolais - Gníomhaí Gaeilge
Leabhrán Eolais- as Béarla (English Version)
Foirm Leiriú Spéise (Mac Léinn)
Foirm Léiriú Spéise (Meantóirí)


Untitled_design_1.jpg

 

Ceisteanna Coitianta:

Céard é Gníomhaí Gaeilge?
Tá Gníomhaí Gaeilge ina chéim chun tosaigh sa dóigh a dhéanann Conradh na Gaeilge agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn meantóireacht, gradaim agus aitheantas a thabhairt ag an tríú leibhéal.

Cé a féidir clárú do Gníomhaí Gaeilge?
Is féidir le duine ar bith atá ag freastal ar an tríú leibhéal cur isteach ar Gníomhaí Gaeilge. Is féidir cur isteach air faoi na catagóir a leanas:
- Cumann Gaelach
- Aontas Mac Léinn
- Coláiste (Cumann & Aontas le chéile)
- Grúpa eile
- Duine Aonair

Cén dóigh a chuirim isteach air?
Tá foirm léiriú spéise ar fáil anseo. Beidh muid ag glacadh le 40 mac léinn faoin chóras sa bhliain 2022/23.

Cá huair a chuirfear tús leis?
Roghnófar mic léinn le dhul faoin chóras sa samhradh, leis na chéad seisiúin traenála ag tosnú mí Lúnasa.

Cén cineál rudaí a bheidh orm déanamh?
Beidh orthu siúd ag glacadh páirt i nGníomhaí Gaeilge freastal ar thraenáil & oiliúint, cruinnithe a bheith acu lena meantóirí, obair a dhéanamh ar son na teanga ar champas agus spriocanna réamhshocraithe a bhaint amach i gcaitheamh na bliana.

Cén dóigh a oibríonn an mheantóireacht?
Roghnófar meantóir do gach mac léinn a bhfuil taithí agus scileanna acu a chuideoidh leis an mac léinn ag gníomhú ar son na Gaeilge. Thiocfadh gur fhreastal an meantóir ar an gcoláiste céanna, go raibh siad sa ról céanna sna blianta a chuaigh thart, go bhfuil taithí acu óna gcuid oibre a thagann le spriocanna an mhac léinn nó go mbeadh luach éigin eile acu a chuirfidh le obair an mhic léinn.

Beidh an meantóir ar fáil don mhac léinn nuair atá comhairle nó cuidiú uathu. Beidh cruinnithe acu i rith na bliana le pleananna a phlé agus dul chun cinn a thuairisciú.

Tá mé ar choiste an chumainn i mo choláiste. An nglacaim páirt mar dhuine aonair nó le mo chumann?
Is féidir cur isteach ar Ghníomhaí Gaeilge mar Chumann Gaelach agus mar dhuine aonair.

Is oifigeach mé ar an aontas. An nglacaim páirt mar dhuine aonair nó le mar aontas?
Is féidir cur isteach ar Ghníomhaí Gaeilge mar Aontas Mac Léinn agus mar dhuine aonair.

Cuirfear tús le Gníomhaí Gaeilge go luath do dhaoine ag dul isteach sa bhliain acadúil 2022/23. Tá sé le bheith oscailte do Chumainn, Aontais, Grúpaí agus Daoine Aonaracha le páirt a ghlacadh. Rachaidh iarrthóirí faoi thraenáil agus oiliúint, agus beidh orthu taispeáint go bhfuil siad ag gníomhú ar son na teanga sa choláiste i mbealaí eagsúla le gradaim agus aitheantas a bhaint amach. 


Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air.