Bliain Eile do Mhac Cárthaigh Mar Uachtarán ar an gConradh

Tá bliain eile roimhe amach ag Dáithí Mac Cárthaigh mar Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge. Toghadh arís é gan fhreasúra ag Ard-Fheis an Chonartha atá ar siúl in Óstán Westport, Cathair na Mart an deireadh seachtaine seo. Is é téama na hArd-Fheise i mbliana ‘An tOlltoghchán: pleanáil, oideachas, agus cearta'.

Leanúint ar aghaidh

Acht Gaeilge De Dhíth do Thuaisceart na hÉireann

Tá Dáithí Mac Cárthaigh, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, tar éis ard-mholadh a thabhairt don obair atá déanta ag POBAL ag ullmhú dréacht-Achta Gaeilge do na Sé Chontae agus leanfaidh Conradh na Gaeilge ag comhoibriú le POBAL chun go n-achtófaí ina dhlí é.

Leanúint ar aghaidh

Díospóireacht an Olltoghcháin ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge i gCathair na Mart

Beidh Díospóireacht an Olltoghcháin ar siúl ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge, Dé hAoine, 20 Aibreán, ar 21.00 in Óstán Chathair na Mart (Westport Hotel). Is iad Seán Ó Neachtain, MEP, Fianna Fáil, agus Dinny McGinley, TD, Fine Gael, a bheidh ag gabháil i mbun na díospóireachta seo agus cuirfear beartais an dá pháirtí don chéad chlár rialtais eile i leith na Gaeilge in iúl ann. Is í Áine Ní Chiaráin, iriseoir le Foinse, a bheidh mar Chathaoirleach ar an díospóireacht. Is deis mhaith í seo do mhórphobal na Gaeilge a fháil amach cén seasamh atá ag an dá pháirtí pholaitiúla is mó i leith na Gaeilge agus ceisteanna a chur orthu faoi réimse áirithe de chur chun cinn na teanga.

Leanúint ar aghaidh

Déimeagrafach Shláintiúil ag Pobal na Gaeilge De Réir Daonáirimh 2006

Chuir Conradh na Gaeilge fáilte roimh an chéad léiriú ar mhéad agus ar chomhdhéanamh pobal na Gaeilge sa Stát seo a bhí le sonrú ó dhaonáireamh 2006 a d'fhoilsigh an Príomh Oifig Staidrimh le cúpla lá anuas. Tá déimeagrafach thar a bheith sláintiúil taobh istigh den 85,000 cainteoirí laethúla Gaeilge. Is iad na daoine óga an grúpa is mó atá ag labhairt na Gaeilge taobh amuigh den chóras oideachais.

Leanúint ar aghaidh

2 as 10 don Aire Oideachais agus Eolaíochta

Deir Conradh na Gaeilge nach reitíonn na moltaí a d'fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta ar na fadhbanna a bhaineann le múineadh agus foghlaim na Gaeilge inár scoileanna i gceart. Cé go bhfailtíonn muid roimh an aitheantas breise a thabharfar don scrúdú labhartha Gaeilge caithfidh baint a bheith ag aon leasú le modheolaíocht iomlanaíoch.

Leanúint ar aghaidh

Ollchóirigh Múineadh na Gaeilge

Sheol Dáithí Mac Cárthaigh, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Colm Hamrogue, Uachtarán Aontas na Mac Léinn in Éirinn, agus Nikolai Trigoub-Rotnem, Uachtarán Aontas na Mac Léinn Iar-Bhunscoile feachtas náisiúnta le haghaidh ollchóirithe ar mhúineadh na Gaeilge inár scoileanna. Táthar ag cuartú tacaíochta ó gach páirtí agus iad ag réiteach don olltoghchán don pholasaí oideachais a d'fhógair siad ag comhdháil nuachta ar 5 Feabhra, 2007 ag 11.00 r.n. san óstán Buswells i mBaile Átha Cliath agus ag cuartú tiomantais go gcuirfí an polasaí sa chéad chlár rialtais eile.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge