An tEarrach 2021: Meánrang - Dé Céadaoin

Fad an Chúrsa: 10 Seachtain
Leibhéal ranga: Meánrang
Múinteoir: Colm Mac Donnacha
Lá Ranga: Dé Céadaoin
Dáta Tosaithe: 27ú Eanáir 2021
Dáta Críochnaithe: 07ú Aibreán 2021
Am Ranga: 18.00 - 19.15
Táille: €145

Is faoi Áras na nGael, Sráid Dominic an rang seo. Táthar ag súil go múinfear an rang seo i bpearsan in Áras na nGael ag braith ar na srianta i bhfeidhm ag an am. Déanfar socruithe eile an rang a bhogadh ar líne muna bhféidir an rang a chur ar siúl i bpearsan.

 

Sonraí Cúrsa

Tús 27-01-2021 18:00 pm
Deireadh 07-04-2021 19:15 pm
Oscailt an Chlárúchain 24-11-2020
Líon Áiteanna ar fáil 11
Dáta deiridh 29-01-2021 17:00 pm
Praghas €145 (Early Bird = €125)
Ionad Gaillimh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge