Traenáil na nOifigeach Gaeilge Dara Leibhéal

Tá an ócáid ​​seo críochnaithe i mbliana agus tá an clárú dúnta

Cuirfear traenáil ar fáil do na hOifigigh Ghaeilge dara leibhéal ó scoileanna éagsúla ar dhá dháta éagsúla:

16 Samhain - Oifigí Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

23 Samhain - Áras na nGael, Sráid Doiminic, Cathair na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe.

 Is deis iontach í an traenáil bualadh le daoine eile a bhfuil suim acu i gcursaí na Gaeilge agus eile.

Reáchtáilfear ceardlanna éagsúla ar an lá bainteach le réimsí éagsúla den teanga:

- Conas an Ghaeilge a chur chun cinn i do scoil
- Conas deileáil le tuairimí diúltacha i dtaobh na Gaeilge de
- Conas imeachtaí a eagrú/reáchtáil i do scoil/ceantar do Sheachtain na Gaeilge
- neart eile

Moltar suas go triúr ón scoil a chur chuig an traenáil - níl gá le múinteoir mar gur imeacht ag an deireadh seachtaine atá ann.

Beidh lón ar fáil ar an lá agus freastalófar ar riachtanais bhia más ann dóibh fad is go luaitear roimh ré iad.

Is féidir clárú anseo: bit.ly/traenail19

Tá an traenáil seo á reáchtáil againn i gcomhpháirt le ISSU (ANDIE) agus tá roinnt eolais ar an suíomh s'acu (Gaeilge agus Béarla): https://www.issu.ie/traenail-na-hoifigeach

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge