Ard-Fheis na nÓg 2020

Lógó Af na nOg
Beidh Ard-Fheis na nÓg ar siúl 12-13 Feabhra 2020 i Ros Muc, Gaillimh. Is deis iontach í ardán poiblí a thabhairt do dhaltaí meánscoile agus guth na n-óg a spreagadh. Beidh deis ag na daltaí cur i láthair a dhéanamh, freastal ar cheardlanna agus díospóireachtaí a dhéanamh lena gcomhscoláirí ó thimpeall na tíre. Breis eolais ar fáil ó scoil@cnag.ie
Invalid Input

Invalid Input

Líon na ndaltaí ata ag smaoineamh ar teacht ag an Ard-Fheis ó do scoil.

Invalid Input

Ainm an mhúinteora a bhéas ag plé le hArd-Fheis na nÓg ar son na scoile.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Tríd an bhfoirm thuas a líonadh agus an gcnaipe "Tuigim" a bhrú, tuigeann tú go gcuirfear do chuid sonraí le bunachar Chonradh na Gaeilge. Ní dháilfear an t-eolas seo le héinne lasmuigh den eagraíocht, agus bainfear úsáid as le heolas a chur chugat maidir le hArd-Fheis na nÓg amháin.

Lógó Ard-Fheis na nÓg 2019

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge