An Clár Techspace

Kinia Techspace CnaG 1

 

 

An Clár TechSpace & Conradh na Gaeilge

Ó 2018, tá Conradh na Gaeilge ag obair i gcomhpháirt leis an gClár TechSpace le tacú leo a gcuid spriocanna a bhaint amach. Tá beirt Comhordaitheoirí Cnuasacha ag obair leis an gClár TechSpace sa Chonradh, ag plé le Cúige Laighean. Féach eolas orthu beirt thíos. 

 

Barry - Tá Barry freagrach as an réigiúin do Thuaisceart Cúige Laighean. Bíonn Barry ag obair ar bonn leanúnach ag tabhairt tacaíochta dóibh agus iad ag glacadh páirte sa chlár. Is féidir leat dul i dteagmháil le Barry ag 0871555949 nó Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

 

Conchúr - Tá Conchúr freagrach as an do réigiúin do Dheisceart Cúige Laighean. Bíonn Conchúr ag obair ar bhonn leanúnach ag tabhairt tacaíocht do na múinteoirí agus iad ag glacadh páirt sa chlár. Is feidir leat dul i dteagmháil le Conchúr ag 0852727800 nó ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Cad é an Clár TechSpace?

Is líonra teicneolaíochta cruthaitheach é Clár TechSpace d'oideachasóirí chun tabhairt faoi thraenáil agus uasoiliúint, agus tacaíocht a thabhairt dá chéile leis na meáin chruthaitheacha agus STEAM.

Ó oiliúint tosaigh go seisiúin tacaíochta, agus tacaíocht trealaimh, tabharfaidh ár bhfoireann treoir do d'eagraíocht. I ndiaidh tabhairt faoi thraenáil, is féidir le hoideachasóirí tuilleadh tacaíochta a fháil ó Líonra Kinia, ardán ar líne inar féidir le hoideachasóirí ábhar a roinnt, a bheith spreagtha, agus tacaíocht a fháil don seomra ranga lenár gceachtanna ranga agus gníomhaíochtaí céim-ar-chéim.

 

Cé dóibh atá sé? 

Tá an Clár TechSpace oiriúnach d'oideachasóirí i nGaelscoileanna, i nGaelcholáistí, i scoileanna Gaeltachta, agus i gclubanna óige Gaeilge. 

Cén tábhacht atá leis?

Tá daoine óga ag maireachtáil in aois dhigiteach agus is ann don Líonra TechSpace le cur ar a gcumas a bheith ina gcruthaitheoirí teicneolaíochta, seachas a bheith ina dtomhaltóirí amháin.

Ach deiseanna a chur ar fáil do dhaoine dul i mbun gníomhaíochtaí Cruthaitheachta Digití agus STEAM beidh siad in ann dul i mbun na cruthaitheachta agus na déantúsaíochta ar bhealach saindírithe, rud a rachaidh i bhfeidhm ar shaol daoine óga agus a thabharfaidh uchtach dóibh.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh?

Is d'oideachasóirí i nGaelscoileanna, i nGaelcholáistí, i scoileanna Gaeltachta, agus i gclubanna óige Gaeilge atá an traenáil seo. Mura bhfuil tú i gceann acu seo, ach más mian leat tacaíocht a fháil uainn, féach ar ár gcláir eile anseo, nó tar i dteagmháil linn.

Imeachtaí TechSpace:

Creative Tech Fest:

Is ceiliúradh bliantúil é Creative Tech Fest atá oscailte do dhaoine óga ó aois 8 go 18. Tá oibrí óige, ball foirne, oibrí deonacha nó múinteoir ar bith a ghlac páirt in oiliúint le Camara Ireland i dteideal tacú le daoine óga páirt a ghlacadh lena ngrúpa óige nó lena rang.

Tech Féile:

An ceiliúradh is mó do dhaoine óga ceiliúradh a dhéanamh ar a gcuid tionscadal teicneolaíochta cruthaitheach! Ag tosnú ar an 18 Eanáir, agus ag críochnú le searmanas gradaim fíorúil ar an 25 Márta, cuirfidh scoil nó club tionscadal amháin isteach mar ghrúpa i mbliana in áit tionscadail aonaracha ó na daltaí.

 

Tuilleadh eolas faoin gclár Techspace ar fáil ó https://kinia.ie/ga/

 

 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge