Ár dTeanga Chomhroinnte

Ár dTeanga Roinnte: Bunús, Éabhlóid agus Forbairt na GaeilgeBhí an-rachairt ag baint leis an scéim ardú feasachta agus chultúir Ár dTeanga Chomhroinnte arna comhordú ag Conradh na Gaeilge sna scoileanna ó thuaidh arís i mbliana. Tagann maoiniú agus tacaíocht ó Oifig an Fheidhmeannais leis an scéim seo a reáchtáil.

Is í seo an tríú bliain i ndiaidh a chéile don scéim fhaisnéiseach seo a fhiosraíonn:

  • an nasc idir logainmneacha áitiúla agus an Ghaeilge;
  • an nasc idir sloinnte agus an Ghaeilge;
  • an ceangal idir an Ghaeilge agus teangacha eile;
  • stádas na Gaeilge; agus
  • an borradh atá tagtha ar an Ghaeilge le blianta anuas.

Leabhrán Ár dTeanga Chomhroinnte

Is féidir Ár dTeanga Chomhroinnte: Bunús, Éabhlóid agus Forbairt na Gaeilge, lámhleabhar na scéime, a íoslódáil pdfanseo.

Teagmháil

Tá Ár dTeanga Chomhroinnte á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge arís i mbliana.

Más suim leatsa an scéim a reáchtáil i do cheantar féin, déan teagmháil le Gearóid Mac Eoin ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. nó ar 00 44 74 90133578.

Ár dTeanga Roinnte

Camchuairt na Scoileanna

Cuireadh tús le camchuairteanna ag dul thart ar bhunscoileanna agus ar iar-bhunscoileanna Béarla faoin bhabhta seo den scéim i mí na Nollag 2016.

Mhair an scéim go dtí mí an Mhárta 2017, ag díriú ar chlubanna óige chomh maith le scoileanna.

Tá tús á chur ag Conradh na Gaeilge leis an scéim den tríú huair anois.

Seó Bóthair

Socraítear mórimeacht dar teideal Seó Bóthair in achan chontae ar a mbíonn fáilte roimh dhaoine idir óg agus fhásta freastal. Is éard ata i gceist leis an Seó Bóthair ná ranganna Gaeilge agus léachtanna gairide dátheangacha ar oidhreacht agus cultúr na hÉireann. Eagraíodh na ceardlanna seo a leanas níos luaithe i mbliana, agus tá tuilleadh beartaithe don bhliain amach romhainn:

Bíonn an Seó Bóthair féin saor in aisce le lón san áireamh.

Seó Bóthair an Iúir 2017

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge