Saor-Chomhairle Dlí as Gaeilge

Tá an eagraíocht chearta daonna FLAC ag obair i gcomhpháirt le Conradh na Gaeilge chun seirbhís dlí in aisce a chur ar fáil do phobal na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh ar an chéad Chéadaoin den mhí arís an Fómhar seo.

Beidh Ionad Saor Chomhairle Dlí le habhcóidí ó Chraobh na gCeithre Chúirt de Chonradh na Gaeilge ar siúl Dé Céadaoin, 7 Deireadh Fómhair 2009 ó 17.30 - 19.00 in Áras na nGael, 45 Sráid Doiminic, Gaillimh agus ó 18.00 - 19.00 in 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Arsa Proinsias Ó Maolchalain, abhcóide cleachtach agus rúnaí Chraobh na gCeithre Chúirt: "Leis an lagthrá eacnamaíochta ag teannadh ar phócaí an phobail le déanaí, tá sé ríthábhachtach go dtuigeann daoine go bhfuil seirbhís chomhairle dlí in aisce á soláthar ag Conradh na Gaeilge i gcomhpháirt le FLAC do gach duine gach mí."

D'éirigh le cliaint an Ionaid i gcúiseanna a d'eascair as an Ionad, mar shampla i gcúis Uí Ghríbín v. An Chomhairle Mhúinteoireachta, tar éis don iarratasóir comhairle a lorg ón Ionad Saor-Chomhairle Dlí. Creideann Síne Nic an Ailí, stiúrthóir Ionad Saor-Chomhairle Dlí Chonradh na Gaeilge go bhfuil éileamh ar sheirbhísí dlí i nGaeilge ag fás i gcónaí i gcathracha na tíre go háirithe.

Beidh an tseirbhís saor-chomhairle dlí ar siúl i gConradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh idir 18.00 - 19.00 agus 17.30 - 19.00 faoi seach Dé Céadaoin, 7 Deireadh Fómhair, 4 Samhain agus 2 Nollaig 2009 idir seo agus an Nollaig.

Bíonn abhcóidí agus aturnaetha ar fáil taobh amuigh de na amanna agus na dátaí sin pé uair is gá leis.

Is féidir coinne a dhéanamh nó eolas breise a fháil faoin tseirbhís ach teagmháil a dhéanamh le Conradh na Gaeilge ag +353 (0)1 4757401 (Baile Átha Cliath) / Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air. / +353 (0)91 567824 (Gaillimh) nó féach suíomh FLAC ag www.flac.ie.

TUILLEADH EOLAIS:
Proinsias Ó Maolchalain
An Leabharlann Dlí
Na Ceithre Chúirt
Baile Átha Cliath 7
Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air.
+353 (0)1 8175563

Síne Nic an Ailí
Conradh na Gaeilge
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air.
+353 (0)1 4757401

NÓTA DON EAGARTHÓIR:
Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge ag saothrú ar son na teanga. Tá 200 craobh ag an gConradh agus ó bunaíodh é in 1893, tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre agus ag saothrú go dian díograiseach chun úsáid na teanga a chur chun cinn ina gceantair féin. Bíonn Conraitheoirí chun tosaigh i bhfeachtais chun cearta phobal na Gaeilge a bhaint amach agus a dhaingniú. Is féidir clárú mar bhall aonair den Chonradh freisin. www.cnag.ie

Is eagraíocht chearta daonna neamhspleách é FLAC atá tiomanta le teacht ar cheartas a chinntiú do gach duine. Chuige seo, déanann FLAC stocaireacht ar raon saincheisteanna dlí, go háirithe ar an dlí leasa shóisialaigh, dlí creidmheasa agus dochair, cúnamh dlíthiúil sibhialta, agus dlí leas an phobail / cearta daonna. Cuireann FLAC dlíodóirí gairmiúla ar fáil in aisce in ionaid éagsúla ar fud na tíre chun roinnt seirbhísí dlí bunúsacha a sholáthar do dhaoine nach mbeadh sé d'acmhainn acu teacht ar chomhairle dlí ar bhealach ar bith eile. Íosghlao: 1890 350 250/+353 (0)1 8745690 www.flac.ie

 

 

Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript a chumasú chun féachaint air.