An Conradh ag moladh do dhaoine le Gaeilge foirm dhaonáireamh as Gaeilge a lorg do Dhaonáireamh 2022

Tá an eagraíocht i mbun feachtais feasachta ó dheas agus ag scaipeadh eolais ar trí bhealach le teacht ar fhoirm Dhaonáirimh as Gaeilge 

Dúirt Paula Melvin, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: 

“Tá Daonáireamh 2022 ag teacht agus ba mhaith linn go mbeidh feasacht ar an bpobal gur féidir foirm as Gaeilge a fháil don daonáireamh. Is féidir ceist a chur ar an áiritheoir nuair a thagann siad chuig an doras nó más fearr leat foirm Ghaeilge a lorg roimh ré is féidir ríomhphost a sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. le do sheoladh baile nó Roghnaigh ‘Foirm Ghaeilge ag teastáil’ ag an deasc cabhrach ag an nasc https://www.google.com/url?q=http://censushelpdesk.cso.ie/&source=gmail&ust=1648027169614000&usg=AOvVaw2L-mkY6lIon03i6fFWIVhh">censushelpdesk.cso.ie.

Bíonn an Conradh i gcónaí ag moladh do dhaoine úsáid a bhaint as seirbhísí stáit atá ar fáil trí Ghaeilge agus seo deis iontach leis sin a dhéanamh.”

Dúirt Aodhán Ó Deá, Leas-Ardrúnaí Chonradh na Gaeilge: 

“Ná bí buartha má tá foirm i mBéarla faighte agat cheana féin. Chuir an Phríomh-Oifig Staidrimh in iúl dúinn gur féidir teagmháil a dhéanamh leo ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. agus malartófar an fhoirm duit. Chomh maith leis sin, táimid ag moladh gan a bheith buartha faoin téarmaíocht Ghaeilge ar an bhfoirm daonáireamh, tá cóipeanna de na ceisteanna as Béarla ar fáil ar suíomh An Príomh-Oifig Staidrimh (nó ag an nasc seo: https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/bearla22&source=gmail&ust=1648027169614000&usg=AOvVaw1uExUqdrwFmoiLBwo-JVnR">bit.ly/bearla22) más gá aon téarmaíocht a chinntiú.”

 

CRÍOCH

 

TUILLEADH EOLAIS:

Aodhán Ó Deá

Leas-Ardrúnaí Chonradh na Gaeilge

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

086 3102691

Julian de Spáinn,

Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

086 8142757

 

 

EOLAS DON EAGARTHÓIR:

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge. Tá níos mó ná 180 craobh agus an iliomad ball aonair ag an gConradh ar fud na cruinne, baill a bhíonn ag saothrú chun úsáid na teanga a chur chun cinn ina gceantar féin. Is í príomhaidhm na heagraíochta an Ghaeilge a spreagadh mar ghnáth-theanga labhartha na hÉireann. Bhunaigh Dubhghlas de hÍde, Eoin Mac Néill, agus comhghleacaithe leo Conradh na Gaeilge ar 31 Iúil 1893. Tá idirhttps://www.google.com/url?q=http://www.cnag.ie/courses&source=gmail&ust=1648027169614000&usg=AOvVaw1lzdcM3PVMvecs-EI2t17D"> ranganna Gaeilge; abhcóideacht ar son chearta teanga; fheachtais feasachta;https://www.google.com/url?q=http://www.snag.ie/&source=gmail&ust=1648027169614000&usg=AOvVaw0CsrK1Gy9purW_wNQlEnsO"> Seachtain na Gaeilge;https://www.google.com/url?q=http://www.peig.ie/&source=gmail&ust=1648027169614000&usg=AOvVaw3eXbtV4T1ffoHIUkn3JY9y"> PEIG.ie, lárphointe eolais don Ghaeilge;https://www.google.com/url?q=http://www.cnag.ie/siopa&source=gmail&ust=1648027169614000&usg=AOvVaw39ot9d-tKcKMme6cig-ld8"> An Siopa Leabhar; thacaíocht dohttps://www.google.com/url?q=http://www.rrr.ie/&source=gmail&ust=1648027169614000&usg=AOvVaw3wGDMTXyTaBMJet-nzVcrr"> Raidió Rí-Rá; agus eile ar bun ag an eagraíocht ó shin i leith. Tuilleadh eolais:https://www.google.com/url?q=http://www.cnag.ie/&source=gmail&ust=1648027169614000&usg=AOvVaw2Ivd-POdw2mvKxkDtSmewR"> www.cnag.ie

 

 

 

 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge