Meitheal Ghaeltachta: Ráth Chairn

Tacaíonn Conradh na Gaeilge le pobal Ráth Chairn maidir leis an athbhreithniú cúirte atá á lorg acu ar chinneadh an Bord Pleanála cead pleanála a dheonú ar eastáit tithíochta sa cheantar. Ag eascairt as cruinniú de chuid Mheitheal Ghaeltachta Chonradh na Gaeilge (27 Meitheamh) dúirt an Cathaoirleach, Mairéad Ní Fhatharta, go raibh cinneadh déanta tosaíocht a thabhairt dó chúrsaí pleanála sa Ghaeltacht sa tréimhse romhainn agus gníomhú ar an gceist seo leis an bpobal agus leis an Stát. 
 
 
 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge