Clár Foghlama Comhtháite Ábhar agus Teangacha molta ag Conradh na Gaeilge le cur i bhfeidhm ag tús na scoilbhliana

Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh fhógra an Aire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh ar maidin go gcuirfear tús le Clár Foghlama Comhtháite Ábhar agus Teangacha i 22 scoil agus ionad luathoideachais i mí Mheán Fómhair. Ciallaíonn cur i bhfeidhm an chláir páirt-tumoideachas seo go mbeidh corpoideachas agus ábhair eile á dteagasc trí Ghaeilge sna scoileanna a bheidh páirteach sa scéim.

Leanúint ar aghaidh

Suas le 1,000 freagra bailithe agus bronnta ag mic léinn ar chomhairliúchán Ollscoil na Banríona i dtaobh cheist na comharthaíochta Gaeilge

Agus próiseas comhairliúcháin críochnaithe inniu ag Ollscoil na Banríona ar an ‘Polasaí comhionannais, éagsúlachta agus ionchuimsitheachta’, tuigtear go bhfuil suas le míle freagra bailithe ag Cumann Gaelach na hOllscoile agus gníomh soiléir á lorg chun comharthaíocht Gaeilge ar an champas a thabhairt isteach arís.

Leanúint ar aghaidh

Doire Dearg le Fearg ar son Acht Gaeilge agus pobal na Gaeilge ar ais ar sráideanna ag éileamh chearta teanga ó thuaidh

Doire Dearg le Fearg ar son Acht Gaeilge agus pobal na Gaeilge ar ais ar sráideanna ag éileamh chearta teanga ó thuaidh

Lasadh Halla na Cathrach i nDoire Dearg Déardaoin na seachtaine seo a chuaigh thart chun tacaíocht oifigiúil na Comhairle ansin a léiriú d’fheachtas an An Dream Dearg ar son Acht Gaeilge ó thuaidh. Anuraidh glacadh le rún i gComhairle Dhoire agus an tSratha Báin ag tacú leis an Acht Gaeilge agus níos luaithe i mbliana glacadh le rún chun na soilse clúiteacha ar Halla na Cathrach i nDoire a chur dearg ar mhaithe leis an fheachtas ó thuaidh do chearta teanga

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge