Tá mic léinn 3ú leibhéal na tíre an-ghníomhach ag cur na Gaeilge chun cinn Aithníodh obair na mac léinn aréir nuair a bhronn Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga, na céad teastais agus gradaim de chuid na scéime ‘An Gníomhaí Gaeilge’

Bhronn Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga, na céad teastais agus gradaim de chuid na scéime ‘An Gníomhaí Gaeilge’ ar mhic léinn, ar Chumainn Gaelacha agus ar Aontais Mac Léinn 3ú leibhéal aréir, Dé Máirt, 17 Bealtaine, san Ionad Fionraíochta Guinness i mBaile Átha Cliath.

Leanúint ar aghaidh

Ballraíocht Nua seolta ag Conradh na Gaeilge le Comharchumann Ráth Chairn

Seoladh cineál ballraíochta nua le Conradh na Gaeilge inniu le Comharchumann Ráth Chairn atá cláraithe mar an chéad chraobh chomhpháirteach leis an eagraíocht. Don chéad uair riamh, beidh dhá shaghas craobh ag Conradh na Gaeilge: Craobh Eagraíochta agus Craobh Chomhpháirteach, mar a ghlacadh leis ag an Ard-Fheis i mí Feabhra. Leis an gcineál ballraíochta nua seo beidh níos mó daoine agus grúpaí Gaeilge in ann clárú mar chraobh de Chonradh na Gaeilge.

Leanúint ar aghaidh

‘Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte mhór roimh an reachtaíocht úr a chuireann teastais oifigiúla ar fáil trí Ghaeilge don chéaduair ó thuaidh’

Tháinig reachtaíocht úr fríd an Choiste Airgeadais ag Cnoc an Anfa i mí na Samhna 2021 chun an deis a thabhairt do phobal na Gaeilge ú thuaidh teastais oifigiúla chlárúcháin trí Ghaeilge a fháil. Ní raibh an rogha seo riamh ann ó thuaidh. Baineann sé seo le teastais bhreithe, teastais bháis agus teastais phósta agus pháirtnéireachtaí sibhialta. Bhí an beart seo luaite sa chomhaontú Ré Nua Cur Chuige Nua a foilsíodh in Eanáir 2020 agus thit sé faoin Roinn Airgeadais an obair sin a thabhairt chun cinn. Tá píosa eile le cur i gcrích fós chun iomlán na seirbhíse iarratais a dhéanamh dátheangach. Tháinig an reachtaíocht i bhfeidhm ar 11 Márta 2022. 

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge