Ollchruinniú na gCumann Gaelach 2012

Beidh an deireadh seachtaine traenála is mó do Chumainn Ghaelacha agus d'Oifigigh Ghaeilge na n-institiúidí tríú leibhéil sa tír á reáchtáil don séú bliain as a chéile ó 12 - 13 Deireadh Fómhair 2012, arna eagrú ag Conradh na Gaeilge, Glór na nGael agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn i bpáirt le Comhluadar agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge, le tacaíocht ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ó Fhoras na Gaeilge.

Leanúint ar aghaidh

Beirt Airí Rialtais Le Léargas Uile-Oileánda Ar An nGaeilge ag Seimineár Oireachtais Chonradh na Gaeilge

Tabharfaidh an tAire Carál Ní Chuilín CTR agus an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD léargas uile-oileánda ar thodhchaí na teanga in Éirinn ag Seimineár Oireachtais Chonradh na Gaeilge dar téama Ag Pleanáil don Ghaeilge ó Thuaidh & Sa Ghaeltacht - Cad Í Do Thuairim? sa Seomra Glendowan in Óstán Mount Errigal, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall ag 11.00rn Dé Sathairn, 3 Samhain 2012.

Leanúint ar aghaidh

Comhionannas don Ghaeilge Á Éileamh Ar Shuíomh Pharlaimint na hEorpa

Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh thoscaireacht Shinn Féin le Martina Anderson FPE ar Miguel Angel Martínez, Leasuachtarán an Aontais Eorpaigh, inniu (Dé Máirt, 11 Nollaig 2012). Tacaíonn Conradh na Gaeilge go mór mór leis an éileamh a dhéanfaidh sí le suíomh idirlín Pharlaimint na hEorpa a chur ar fáil as Gaeilge go práinneach, ar nós gach teanga oifigiúil eile san Aontas Eorpach.

Leanúint ar aghaidh

Bliain na Gaeilge 2013 Seolta Ag Uachtarán na hÉireann

B'iad Mícheál Ó Muircheartaigh, laoch spóirt áitiúil, agus Pádraig Ó Sé, ceoltóir clúiteach ó Chiarraí, a sheol Bliain na Gaeilge 2013 go hoifigiúil le teachtaireacht phearsanta réamhthaifeadta ón Uachtarán Michael D Higgins ar An Daingean, Co. Chiarraí, ag cur tús leis an bhféile Ghaeilge bhliana le clár imeachtaí speisialta roimh na tinte ealaíne bliantúla ar Oíche Chinn Bhliana, 31 Nollaig 2012.

Leanúint ar aghaidh

Suíomh Nua Sheachtain na Gaeilge!

Tá úsáid na teanga á spreagadh ar fud na cruinne i gcaitheamh Bhliain na Gaeilge ar fad, ach tá féilire ar leith d'imeachtaí Gaeilge á heagrú go náisiúnta agus go háitiúil le linn Sheachtain na Gaeilge 2013, an fhéile idirnáisiúnta Ghaeilge is mó in Éirinn agus thar lear ó 4 - 17 Márta 2013!

Leanúint ar aghaidh

Rogha na Gaelscolaíochta

Tá an comhfheachtas Gaeilge Aitheantas ag iarraidh ar thuismitheoirí chun machnamh a dhéanamh ar éiteas teanga na scoileanna a bheidh á mbunú amach anseo mar chuid den suirbhé a sheol An Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) le déanaí.

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge