Clár Foghlama Comhtháite Ábhar agus Teangacha molta ag Conradh na Gaeilge le cur i bhfeidhm ag tús na scoilbhliana

Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh fhógra an Aire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh ar maidin go gcuirfear tús le Clár Foghlama Comhtháite Ábhar agus Teangacha i 22 scoil agus ionad luathoideachais i mí Mheán Fómhair. Ciallaíonn cur i bhfeidhm an chláir páirt-tumoideachas seo go mbeidh corpoideachas agus ábhair eile á dteagasc trí Ghaeilge sna scoileanna a bheidh páirteach sa scéim.

Leanúint ar aghaidh

Suas le 1,000 freagra bailithe agus bronnta ag mic léinn ar chomhairliúchán Ollscoil na Banríona i dtaobh cheist na comharthaíochta Gaeilge

Agus próiseas comhairliúcháin críochnaithe inniu ag Ollscoil na Banríona ar an ‘Polasaí comhionannais, éagsúlachta agus ionchuimsitheachta’, tuigtear go bhfuil suas le míle freagra bailithe ag Cumann Gaelach na hOllscoile agus gníomh soiléir á lorg chun comharthaíocht Gaeilge ar an champas a thabhairt isteach arís.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge