Lucht Oibre ag Tacú leis an nGaeilge mar Chroí-Ábhar Ardteiste

Agus baol ann go ndéanfar iarracht ísliú stádais a thabhairt don teanga ag leibhéal na hArdteiste i ndiaidh olltoghchán 2011, thug Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta cuireadh do na páirtithe leasmhara teacht le chéile leis seo a phlé ag cruinniú práinne san Óstán Menlo Park, Bóthar Áth Cinn, Gaillimh, ag an deireadh seachtaine.

Leanúint ar aghaidh

Díospóireacht Stairiúil Idir Cheannairí Polaitíochta Beartaithe Ag TG4

Tréaslaíonn Conradh na Gaeilge le TG4, a bhfuil beartaithe an chéad díospóireacht riamh i nGaeilge a chraoladh beo idir cheannairí páirtithe polaitíochta roimh olltoghchán. Bheadh an díospóireacht i nGaeilge idir Eamon Gilmore, Enda Kenny agus Micheál Martin - ceannaire Pháirtí an Lucht Oibre, Fhine Gael agus Fhianna Fáil faoi seach - le craoladh beo ar TG4 ag 10.00rn Dé Céadaoin, 16 Feabhra 2011.

Leanúint ar aghaidh

Fáilte Roimh na hAirí Gaeltachta Nua

Fáiltíonn Conradh na Gaeilge roimh cheapadh Jimmy Deenihan TD ina Aire Gnóthaí Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus roimh cheapadh Dinny McGinley TD ina Aire Stáit ar Ghnóthaí Gaeltachta ag an Taoiseach Enda Kenny TD an tseachtain seo.

Leanúint ar aghaidh

Ard-Fheis 2011: Ról an Dá Rialtas Nua

Labhróidh an t-iriseoir clúiteach Harry McGee, comhfhreagraí polaitíochta leis an Irish Times, agus Niall Comer, Uachtarán ar Chomhaltas Uladh de chuid Chonradh na Gaeilge, ar an ról atá ag an dá rialtas ó thuaidh agus ó dheas maidir le cur chun cinn na Gaeilge ag oscailt oifigiúil Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2011 san Óstán Killashee, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara ag 9.00in oíche Aoine, 01 Aibreán 2011.

Leanúint ar aghaidh

Comhaltas Uladh Ar Thóir Ardú Stádais don Ghaeilge i dToghcháin an Tionóil

Tá Comhaltas Uladh de Chonradh na Gaeilge ag éileamh ar iarrthóirí ó pháirtithe polaitíochta an Tionóil gealltanas a thabhairt go gcuirfear brú ar Rialtas Shasana deireadh a chur leis an riail nach gcaithfidh scoláirí staidéar a dhéanamh ar theanga go leibhéal GCSE. Creideann Comhaltas Uladh freisin gur chóir do na páirtithe tuilleadh brú a chur ar an rialtas chun Acht Gaeilge cuimsitheach, bunaithe ar chur chuige atá dírithe ar chearta a chur i bhfeidhm, má éiríonn leo sna toghcháin ar an Déardaoin, 5 Bealtaine 2011.

Leanúint ar aghaidh

Searmanas Shinn Féin don Ghaeilge

Le cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta go mór i mbéal an phobail le déanaí*, molann Conradh na Gaeilge an páirtí Sinn Féin as an deis a thapú le ceist úsáid na Gaeilge i dTithe an Oireachtais agus sna meáin chumarsáide a ardú trí shearmanas bhronnadh fáinní Gaeilge a eagrú i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath 2, ag 12.00in meánlae inniu, Dé Céadaoin, 29 Meitheamh 2011.

Leanúint ar aghaidh

Ceart Ar Fad Ag An gCoimisinéir

D'fháiltigh Conradh na Gaeilge roimh thuairisc an Choimisinéara Teanga maidir le hathbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 foilsithe inniu, 05 Iúil. Tá na moltaí déanta ag an gCoimisinéir sa tuairisc leis an Acht a láidriú ciallmhar, loighciúil agus infheidhmithe. Is é an Coimisinéir an duine is mó ag déanamh monatóireacht ar chur i bhfeidhm an Achta agus ba chóir don Rialtas glacadh go fonnmhar lena chuid moltaí mar sin in aon athbhreithniú ar an Acht.

Leanúint ar aghaidh

Seimineár Oibre Ar Phleanáil sa Phobal

Tiocfaidh pobal na Gaeilge le chéile ag seimineár oibre san Óstán Menlo Park, Bóthar Áth Cinn, Cathair na Gaillimhe, Dé hAoine, 30 Meán Fómhair 2011, chun moladh a réiteach don Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ó Dheas, don Roinn Cultúrtha, Ealaíon agus Fóillíochta ó Thuaidh, agus d'Fhoras na Gaeilge a chuimseodh a gcuid mianta pleanála agus a thógfadh mianta pleanála an phobail san áireamh.

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge