Comhaltas Uladh Ar Thóir Ardú Stádais don Ghaeilge i dToghcháin an Tionóil

Tá Comhaltas Uladh de Chonradh na Gaeilge ag éileamh ar iarrthóirí ó pháirtithe polaitíochta an Tionóil gealltanas a thabhairt go gcuirfear brú ar Rialtas Shasana deireadh a chur leis an riail nach gcaithfidh scoláirí staidéar a dhéanamh ar theanga go leibhéal GCSE. Creideann Comhaltas Uladh freisin gur chóir do na páirtithe tuilleadh brú a chur ar an rialtas chun Acht Gaeilge cuimsitheach, bunaithe ar chur chuige atá dírithe ar chearta a chur i bhfeidhm, má éiríonn leo sna toghcháin ar an Déardaoin, 5 Bealtaine 2011.

Leanúint ar aghaidh

Searmanas Shinn Féin don Ghaeilge

Le cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta go mór i mbéal an phobail le déanaí*, molann Conradh na Gaeilge an páirtí Sinn Féin as an deis a thapú le ceist úsáid na Gaeilge i dTithe an Oireachtais agus sna meáin chumarsáide a ardú trí shearmanas bhronnadh fáinní Gaeilge a eagrú i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath 2, ag 12.00in meánlae inniu, Dé Céadaoin, 29 Meitheamh 2011.

Leanúint ar aghaidh

Ceart Ar Fad Ag An gCoimisinéir

D'fháiltigh Conradh na Gaeilge roimh thuairisc an Choimisinéara Teanga maidir le hathbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 foilsithe inniu, 05 Iúil. Tá na moltaí déanta ag an gCoimisinéir sa tuairisc leis an Acht a láidriú ciallmhar, loighciúil agus infheidhmithe. Is é an Coimisinéir an duine is mó ag déanamh monatóireacht ar chur i bhfeidhm an Achta agus ba chóir don Rialtas glacadh go fonnmhar lena chuid moltaí mar sin in aon athbhreithniú ar an Acht.

Leanúint ar aghaidh

Seimineár Oibre Ar Phleanáil sa Phobal

Tiocfaidh pobal na Gaeilge le chéile ag seimineár oibre san Óstán Menlo Park, Bóthar Áth Cinn, Cathair na Gaillimhe, Dé hAoine, 30 Meán Fómhair 2011, chun moladh a réiteach don Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ó Dheas, don Roinn Cultúrtha, Ealaíon agus Fóillíochta ó Thuaidh, agus d'Fhoras na Gaeilge a chuimseodh a gcuid mianta pleanála agus a thógfadh mianta pleanála an phobail san áireamh.

Leanúint ar aghaidh

Bua Eile don Ghaelscolaíocht

Fáiltíonn an feachtas Aitheantas roimh fhógra na Roinne Oideachais agus Scileanna go mbeidh ar a laghad trí Ghaelcholáiste i gCo. Átha Cliath agus i gCo. Chorcaí i measc na 14 iarbhunscoil nua a osclófar as seo go ceann trí bliana, agus éilíonn go mbeidh Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín san áireamh sna hiarbhunscoileanna lánGhaeilge sin.

Leanúint ar aghaidh

Is Fearrde Thú Oíche Chultúir 2011!

Agus Oíche Chultúir Átha Cliath 2011 á seoladh go hoifigiúil ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan TD, amárach (Dé Céadaoin, 17 Lúnasa 2011), is tráthúil an t-am é don lárionad cultúir ag Ceannáras Chonradh na Gaeilge réimse iontach imeachtaí Gaeilge don oíche mhór a sheoladh an tseachtain seo freisin!

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge