Ciorrú ina Chlaonadh Aicme

Cháin Conradh na Gaeilge an Roinn Oideachais agus Eolaíochta go géar as cur le claontacht aicme ag an dara leibhéal oideachais trí stop a chur le deontas múinteoireachta na gcoláistí samhraidh sa cháinaisnéis is déanaí, agus léirigh a dtacaíocht iomlán do na coláistí samhraidh a fhulaingeoidh faoin gciorrú seo.

Leanúint ar aghaidh

Bás Iar-Uachtarán Nollaig Uí Ghadhra

Is cúis mhór bhróin do Chonradh na Gaeilge bás Nollaig Uí Ghadhra, iar-Uachtarán an Chonartha agus Conraitheoir dílis. Fuair sé bás sa bhaile sna Forbacha aréir, Dé Céadaoin 13 Lúnasa 2008. Déanann muintir agus foireann uile an Chonartha comhbhrón ó chroí lena bhaintreach, Máirín, lena chlann Máirín, Dáithí agus Siobhán agus lena chairde agus ghaolta uile. Beidh oifigí an Chonartha ag Árus na nGael, 45 Sráid Doiminic, Gaillimh agus ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 dúnta amárach in ómós dó.

Leanúint ar aghaidh

Daoine Óga Ag Lorg Seirbhísí Gaeilge

Níor fhreagair ach 2% de na daoine óga a ghlac páirt i gceardlanna cumasú Chonradh na Gaeilge an choicís seo caite go bhfógraíonn ranna agus comhlachtaí poiblí na seirbhísí Gaeilge atá ar fáil acu minic a dhóthain, de réir tuairisc de chuid an Chonartha. Dúirt 81% go lorgóidís seirbhís trí Ghaeilge uaireanta, go minic, an-mhinic nó i gcónaí amach anseo tar éis páirt a ghlacadh i gceardlanna an Chonartha.

Leanúint ar aghaidh

Gaeilge Sna Cúirteanna Gaeltachta

Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh ar na páirtithe polaitiúla uile a chinntiú gurb í an Ghaeilge teanga na gcúirteanna Gaeltachta amach anseo agus Bille na nDlí-Chleachtóirí (An Ghaeilge) 2007 ag teacht os comhair an tSeanaid arís inniu, 25 Meitheamh 2008.

Leanúint ar aghaidh

Tionól Gaeltachta ar Inis Oírr

Tionólfar Tionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge ón 3 - 6 Iúil ar Inis Oírr i mbliana. Is é seo an dara uair don Tionól a bheith ar siúl ar an oileán is lú de chuid na hOileáin Árann, é ag filleadh ar an áit ar chruinnigh an Tionól sa bhliain 1995.

Leanúint ar aghaidh

Cuir Snas ar do Chúpla Focal!

Beidh trí dhianchúrsa Gaeilge á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge an samhradh seo, ag tosú ar an 10 Meitheamh 2008, chun freastal ar an iliomad duine ag iarraidh feabhas a chur ar an gcúpla focal s'acu, chomh maith le glantosaitheoirí ag iarraidh eiseamláir Des Bishop a leanúint agus an teanga a fhoghlaim as an nua.

Leanúint ar aghaidh

Léacht Thumoideachais an Chonartha Ag Cothú Conspóide

Thug an tUasal Dónal Ó hAiniféin aghaidh ar ábhar conspóideach an tumoideachais ag Léacht Chonradh na Gaeilge in Acadamh Ríoga na hÉireann, Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2 aréir, 22 Aibreán 2008, agus mhol go bhforbrófaí múnlaí páirt- agus meán-thumoideachais, sa bhreis ar níos mó taighde dúchais a dhéanamh ar mhúnlaí an luath-thumoideachais iomláin in Éirinn, chun rogha níos fearr a thabhairt do thuistí ag iarraidh leas a bhaint as an gcóras Gaelscolaíochta dá bpáistí.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge