Cinneadh an Aire Chultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Edwin Poots, Frith-Ghaelach agus Frith-Ultach

Dúirt Conradh na Gaeilge go raibh an cinneadh a ghlac an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Edwin Poots, inné maidir le hAcht Teanga a chur i bhfeidhm sa Tuaisceart frithghaelach agus frith-Ultach agus go raibh deis curtha amú ag an Aire ón DUP, aitheantas a thabhairt don Ghaeilge, teanga ar le muintir uile an oileáin uile í. Is cinneadh tubaisteach é ach go háirithe tar éis an mhéid tacaíochta a léirigh mórphobal an Tuaiscirt trí na haighneachtaí a cuireadh isteach ar son a leithéid d'Acht le linn an dá phróisis chomhairliúcháin. 7,500 a bhí ar son reachtaíochta sa dara próiseas. Ní théann an cinneadh seo le ciall ná le réasún.

Leanúint ar aghaidh

Cinneadh Gan Chiall Gan Réasún Glactha ag an Aire Oideachais, Mary Hanafin

Éilíonn Conradh na Gaeilge ar an Aire Oideachais, Mary Hanafin, athmhachnamh a dhéanamh ar an gcinneadh tubaisteach ar leis le gairid maidir le múineadh an Bhéarla i nGaelscoileanna ag leibhéal na naíonán sóisir, i. go múinfí an Béarla ón dara téarma scoile ar aghaidh. Cáineann an Conradh an beartas seo go géar toisc go ndéanann sé neamhaird ar an gcomhairle ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) atá i mbun próisis chomhairlithe ar an ábhar seo le blianta beaga anuas agus a mhol a thuilleadh taighde a dhéanamh ar an ábhar. Tá ceithre réiteach ghearrthéarmacha molta ag an CNCM agus an tuilleadh taighde seo á dhéanamh.

Leanúint ar aghaidh

Tumadóireacht, Aisteoireacht, Ceol agus Craic ar Inis Meáin

Is ón 5 - 8 Iúil a thionólfar Tionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge agus is in Inis Meáin a bheidh an Tionól i mbliana. Tá an Tionól ag filleadh ar Inis Meáin, áit a raibh Tionól na bliana 2005 ar siúl. Tá pacáiste curtha le chéile a chlúdaíonn imeachtaí uilig an Tionóil, idir an turas báid ó Ros an Mhíl, lóistín in Inis Meáin, béile tráthnóna, turais ar an oileán, ceardlanna ceardaíochta, seisiún tumadóireachta nó turas chuig Inis Oírr, seimineár ar chúrsaí pleanála, ceolchoirm agus seisiúin cheoil. Tá an pacáiste seo ar fáil ar phraghas speisialta de €190 don deireadh seachtaine. Tá foirmeacha eolais agus clárúcháin le fáil ó Chonradh na Gaeilge, 45 Sráid Doiminic, Gaillimh, 091 567824 nó Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air., agus ó Ard-Oifig an Chonartha, 6 Sráid Fhearchair, Áth Cliath 2, 01 4757401 nó Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Leanúint ar aghaidh

Bliain Eile do Mhac Cárthaigh Mar Uachtarán ar an gConradh

Tá bliain eile roimhe amach ag Dáithí Mac Cárthaigh mar Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge. Toghadh arís é gan fhreasúra ag Ard-Fheis an Chonartha atá ar siúl in Óstán Westport, Cathair na Mart an deireadh seachtaine seo. Is é téama na hArd-Fheise i mbliana ‘An tOlltoghchán: pleanáil, oideachas, agus cearta'.

Leanúint ar aghaidh

Acht Gaeilge De Dhíth do Thuaisceart na hÉireann

Tá Dáithí Mac Cárthaigh, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, tar éis ard-mholadh a thabhairt don obair atá déanta ag POBAL ag ullmhú dréacht-Achta Gaeilge do na Sé Chontae agus leanfaidh Conradh na Gaeilge ag comhoibriú le POBAL chun go n-achtófaí ina dhlí é.

Leanúint ar aghaidh

Díospóireacht an Olltoghcháin ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge i gCathair na Mart

Beidh Díospóireacht an Olltoghcháin ar siúl ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge, Dé hAoine, 20 Aibreán, ar 21.00 in Óstán Chathair na Mart (Westport Hotel). Is iad Seán Ó Neachtain, MEP, Fianna Fáil, agus Dinny McGinley, TD, Fine Gael, a bheidh ag gabháil i mbun na díospóireachta seo agus cuirfear beartais an dá pháirtí don chéad chlár rialtais eile i leith na Gaeilge in iúl ann. Is í Áine Ní Chiaráin, iriseoir le Foinse, a bheidh mar Chathaoirleach ar an díospóireacht. Is deis mhaith í seo do mhórphobal na Gaeilge a fháil amach cén seasamh atá ag an dá pháirtí pholaitiúla is mó i leith na Gaeilge agus ceisteanna a chur orthu faoi réimse áirithe de chur chun cinn na teanga.

Leanúint ar aghaidh

Déimeagrafach Shláintiúil ag Pobal na Gaeilge De Réir Daonáirimh 2006

Chuir Conradh na Gaeilge fáilte roimh an chéad léiriú ar mhéad agus ar chomhdhéanamh pobal na Gaeilge sa Stát seo a bhí le sonrú ó dhaonáireamh 2006 a d'fhoilsigh an Príomh Oifig Staidrimh le cúpla lá anuas. Tá déimeagrafach thar a bheith sláintiúil taobh istigh den 85,000 cainteoirí laethúla Gaeilge. Is iad na daoine óga an grúpa is mó atá ag labhairt na Gaeilge taobh amuigh den chóras oideachais.

Leanúint ar aghaidh

2 as 10 don Aire Oideachais agus Eolaíochta

Deir Conradh na Gaeilge nach reitíonn na moltaí a d'fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta ar na fadhbanna a bhaineann le múineadh agus foghlaim na Gaeilge inár scoileanna i gceart. Cé go bhfailtíonn muid roimh an aitheantas breise a thabharfar don scrúdú labhartha Gaeilge caithfidh baint a bheith ag aon leasú le modheolaíocht iomlanaíoch.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge