Fáilte curtha roimh mhaoiniú substaintiúil, €10m+, curtha ar fáil d’Údarás na Gaeltachta, do na hOileáin agus eile

Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh an maoiniú breise, 10m+, don Ghaeltacht a d’fhógair Catherine Martin, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, inniu mar chuid de chlár tacaíochta an Rialtais chun tabhairt faoin ngéarchéim atá cruthaithe mar thoradh ar Covid-19. Tá an maoiniú breise seo ag teacht le héilimh déanta ag an gConradh le tamall anuas.

Leanúint ar aghaidh

Meitheal Ghaeltachta: Ráth Chairn

Tacaíonn Conradh na Gaeilge le pobal Ráth Chairn maidir leis an athbhreithniú cúirte atá á lorg acu ar chinneadh an Bord Pleanála cead pleanála a dheonú ar eastáit tithíochta sa cheantar. Ag eascairt as cruinniú de chuid Mheitheal Ghaeltachta Chonradh na Gaeilge (27 Meitheamh) dúirt an Cathaoirleach, Mairéad Ní Fhatharta, go raibh cinneadh déanta tosaíocht a thabhairt dó chúrsaí pleanála sa Ghaeltacht sa tréimhse romhainn agus gníomhú ar an gceist seo leis an bpobal agus leis an Stát.       

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge