Lá Eolais do Chomhaltaí an Tionóil

Tá Conradh na Gaeilge, Guth na Gaeltachta agus Comhaltas Uladh ag dul i gcomhairle le Comhaltaí an Tionóil chun iad a chur ar an eolas maidir le cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta ag an gcéad lá eolais ó thuaidh in Óstán Stormont, Béal Feirste BT4 3LP, ó 8.00rn - 6.00in Dé Máirt, 25 Deireadh Fómhair 2011.

Leanúint ar aghaidh

Ollchruinniú na gCumann Gaelach 2011

Beidh an deireadh seachtaine traenála is mó do Chumainn Ghaelacha agus d'Oifigigh Ghaeilge na n-institiúidí tríú leibhéil sa tír á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge, Glór na nGael agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn i bpáirt le Comhluadar agus Seachtain na Gaeilge, don chúigiú bliain as a chéile, ón 14 - 15 Deireadh Fómhair 2011.

Leanúint ar aghaidh

Cuireann Bricfeasta Is Leor Beirt Na Polaiteoirí Ag Caint i nGaeilge

Amárach an chéad deis atá á tairiscint do Theachtaí Dála agus do Sheanadóirí lena gcuid Gaeilge labhartha a chleachtadh le cabhair Chonradh na Gaeilge an fómhar seo, áit go mbeidh bricfeasta Gaeilge á reáchtáil do pholaiteoirí agus go mbeidh an chéad ghréasán náisiúnta de chiorcail chomhrá dar teideal Is Leor Beirt á sheoladh as an nua i dTeach Laighean Déardaoin, 29 Meán Fómhair 2011, ag 9.30rn.

Leanúint ar aghaidh

Rogha na Gaelscolaíochta

Tá an comhfheachtas Gaeilge Aitheantas ag iarraidh ar thuismitheoirí chun machnamh a dhéanamh ar éiteas teanga na scoileanna a bheidh á mbunú amach anseo mar chuid den suirbhé a sheol An Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) le déanaí.

Leanúint ar aghaidh

Is Fearrde Thú Oíche Chultúir 2011!

Agus Oíche Chultúir Átha Cliath 2011 á seoladh go hoifigiúil ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan TD, amárach (Dé Céadaoin, 17 Lúnasa 2011), is tráthúil an t-am é don lárionad cultúir ag Ceannáras Chonradh na Gaeilge réimse iontach imeachtaí Gaeilge don oíche mhór a sheoladh an tseachtain seo freisin!

Leanúint ar aghaidh

Bua Eile don Ghaelscolaíocht

Fáiltíonn an feachtas Aitheantas roimh fhógra na Roinne Oideachais agus Scileanna go mbeidh ar a laghad trí Ghaelcholáiste i gCo. Átha Cliath agus i gCo. Chorcaí i measc na 14 iarbhunscoil nua a osclófar as seo go ceann trí bliana, agus éilíonn go mbeidh Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín san áireamh sna hiarbhunscoileanna lánGhaeilge sin.

Leanúint ar aghaidh

Seimineár Oibre Ar Phleanáil sa Phobal

Tiocfaidh pobal na Gaeilge le chéile ag seimineár oibre san Óstán Menlo Park, Bóthar Áth Cinn, Cathair na Gaillimhe, Dé hAoine, 30 Meán Fómhair 2011, chun moladh a réiteach don Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ó Dheas, don Roinn Cultúrtha, Ealaíon agus Fóillíochta ó Thuaidh, agus d'Fhoras na Gaeilge a chuimseodh a gcuid mianta pleanála agus a thógfadh mianta pleanála an phobail san áireamh.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge