bliain na gaeilge 2018

Ciorrú ina Chlaonadh Aicme

Cháin Conradh na Gaeilge an Roinn Oideachais agus Eolaíochta go géar as cur le claontacht aicme ag an dara leibhéal oideachais trí stop a chur le deontas múinteoireachta na gcoláistí samhraidh sa cháinaisnéis is déanaí, agus léirigh a dtacaíocht iomlán do na coláistí samhraidh a fhulaingeoidh faoin gciorrú seo.

Leanúint ar aghaidh

Bás Iar-Uachtarán Nollaig Uí Ghadhra

Is cúis mhór bhróin do Chonradh na Gaeilge bás Nollaig Uí Ghadhra, iar-Uachtarán an Chonartha agus Conraitheoir dílis. Fuair sé bás sa bhaile sna Forbacha aréir, Dé Céadaoin 13 Lúnasa 2008. Déanann muintir agus foireann uile an Chonartha comhbhrón ó chroí lena bhaintreach, Máirín, lena chlann Máirín, Dáithí agus Siobhán agus lena chairde agus ghaolta uile. Beidh oifigí an Chonartha ag Árus na nGael, 45 Sráid Doiminic, Gaillimh agus ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 dúnta amárach in ómós dó.

Leanúint ar aghaidh

Daoine Óga Ag Lorg Seirbhísí Gaeilge

Níor fhreagair ach 2% de na daoine óga a ghlac páirt i gceardlanna cumasú Chonradh na Gaeilge an choicís seo caite go bhfógraíonn ranna agus comhlachtaí poiblí na seirbhísí Gaeilge atá ar fáil acu minic a dhóthain, de réir tuairisc de chuid an Chonartha. Dúirt 81% go lorgóidís seirbhís trí Ghaeilge uaireanta, go minic, an-mhinic nó i gcónaí amach anseo tar éis páirt a ghlacadh i gceardlanna an Chonartha.

Leanúint ar aghaidh

Gaeilge Sna Cúirteanna Gaeltachta

Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh ar na páirtithe polaitiúla uile a chinntiú gurb í an Ghaeilge teanga na gcúirteanna Gaeltachta amach anseo agus Bille na nDlí-Chleachtóirí (An Ghaeilge) 2007 ag teacht os comhair an tSeanaid arís inniu, 25 Meitheamh 2008.

Leanúint ar aghaidh

Tionól Gaeltachta ar Inis Oírr

Tionólfar Tionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge ón 3 - 6 Iúil ar Inis Oírr i mbliana. Is é seo an dara uair don Tionól a bheith ar siúl ar an oileán is lú de chuid na hOileáin Árann, é ag filleadh ar an áit ar chruinnigh an Tionól sa bhliain 1995.

Leanúint ar aghaidh

Cuir Snas ar do Chúpla Focal!

Beidh trí dhianchúrsa Gaeilge á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge an samhradh seo, ag tosú ar an 10 Meitheamh 2008, chun freastal ar an iliomad duine ag iarraidh feabhas a chur ar an gcúpla focal s'acu, chomh maith le glantosaitheoirí ag iarraidh eiseamláir Des Bishop a leanúint agus an teanga a fhoghlaim as an nua.

Leanúint ar aghaidh

Léacht Thumoideachais an Chonartha Ag Cothú Conspóide

Thug an tUasal Dónal Ó hAiniféin aghaidh ar ábhar conspóideach an tumoideachais ag Léacht Chonradh na Gaeilge in Acadamh Ríoga na hÉireann, Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2 aréir, 22 Aibreán 2008, agus mhol go bhforbrófaí múnlaí páirt- agus meán-thumoideachais, sa bhreis ar níos mó taighde dúchais a dhéanamh ar mhúnlaí an luath-thumoideachais iomláin in Éirinn, chun rogha níos fearr a thabhairt do thuistí ag iarraidh leas a bhaint as an gcóras Gaelscolaíochta dá bpáistí.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge