Fáilteofar Roimh Mholtaí As An Nua do Mhaoiniú Earnáil na Gaeilge

Chruinnigh toscaireacht ó Aontas Phobal na Gaeilge (APG) le Foras na Gaeilge chun an athbhreithniú ar mhaoiniú na n-eagraíochtaí bunmhaoinithe a phlé tráthnóna inniu (10 Feabhra 2012), áit go bhfuil comhairliúchán poiblí ar an bpunann Dréachtscéimeanna atá molta faoin tSamhail Nua Mhaoinithe de chuid an Fhorais ar siúl faoi láthair.

Leanúint ar aghaidh

Dearfach 's Diúltach in Óráid an Aire

Fáiltíonn Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltacht roimh a bhí le rá ag an Aire Stáit Gaeltachta, Dinny McGinley TD, i dtaca le dul chun cinn na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge; leis an lántacaíocht a léirigh an tAire do COGG; agus le deimhniú an Aire go mbeidh a Roinn ag dul i gcomhairle le saineolaithe aitheanta pleanála teanga cosúil leis an Ollamh Colin Williams mar chuid den phróiseas comhairliúcháin ar athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, ag an díospóireacht Seanaid Dé Céadaoin seo caite (18 Eanáir 2012).

Leanúint ar aghaidh

Saor-Chomhairle Dlí i nGaoth Dobhair

An bhfuil aon cheist agat faoi chúrsaí dlí? Mar shampla, an féidir leis an bhanc ús mo mhorgáiste a ardú? An bhfuil m'fhostóir ábalta scaoileadh liom gan iomarcaíocht a íoc liom? Céard iad na cearta atá ag tionónta nó ag tiarna talún? Cén dóigh ar féidir liom mo thiomna a dhéanamh amach?

Leanúint ar aghaidh

Croí na hAchta Teanga Le Baint Ag An Rialtas

D'fhógair an Rialtas inniu go bhfuil sé i gceist acu Oifig an Choimisinéara Teanga a dhúnadh mar oifig reachtúil neamhspleách, agus a chuid feidhmeanna ar fad a chur isteach faoi Oifig an Ombudsman mar chuid dá phlean athchóirithe don earnáil poiblí.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge