bliain na gaeilge 2018

Conradh na Gaeilge ag éileamh ar an Taoiseach idirghabháil dhíreach le cothrom na Féinne a chinntiú don Ghaeilge agus don Ghaeltacht i gCáinaisnéis 2018

Tá Conradh na Gaeilge an-bhuartha faoin éagothroime a léiríodh i bhfógairt na gcáinaisnéise 2018 inniu agus gan ach soláthar de €2.5 mhilliún breise don Ghaeilge agus don Ghaeltacht in 2018 ag teacht ó chiste na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Leanúint ar aghaidh

Conradh na Gaeilge lena chartlann a chur i dtaisce in OÉ Gaillimh

Beidh OÉ Gaillimh ag feidhmiú mar choimeádaí ar chartlanna fairsinge Chonradh na Gaeilge, an eagraíocht Ghaeilge is ársa in Éirinn a bheidh ag ceiliúradh 125 bliain ar an bhfód an bhliain seo chugainn. Tá sé aontaithe ag Conradh na Gaeilge ábhar cartlainne a bhaineann le tréimhse os cionn céad bliain a chur i dtaisce go buan san Ollscoil, rud a thabharfaidh léargas dosháraithe ar ghnéithe teangeolaíocha, cultúrtha, sóisialta agus polaitiúla a bhaineann leis an am a caitheadh in Éirinn. Cuirfidh an comhaontú seo go mór leis an bhforbairt atá á dhéanamh ar ábhar staire Chonradh na Gaeilge le tacaíocht on Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le cúpla bliain anuas.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge