Clár Foghlama Comhtháite Ábhar agus Teangacha molta ag Conradh na Gaeilge le cur i bhfeidhm ag tús na scoilbhliana

Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh fhógra an Aire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh ar maidin go gcuirfear tús le Clár Foghlama Comhtháite Ábhar agus Teangacha i 22 scoil agus ionad luathoideachais i mí Mheán Fómhair. Ciallaíonn cur i bhfeidhm an chláir páirt-tumoideachas seo go mbeidh corpoideachas agus ábhair eile á dteagasc trí Ghaeilge sna scoileanna a bheidh páirteach sa scéim.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge