Comhionannas don Ghaeilge Á Éileamh Ar Shuíomh Pharlaimint na hEorpa

Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh thoscaireacht Shinn Féin le Martina Anderson FPE ar Miguel Angel Martínez, Leasuachtarán an Aontais Eorpaigh, inniu (Dé Máirt, 11 Nollaig 2012). Tacaíonn Conradh na Gaeilge go mór mór leis an éileamh a dhéanfaidh sí le suíomh idirlín Pharlaimint na hEorpa a chur ar fáil as Gaeilge go práinneach, ar nós gach teanga oifigiúil eile san Aontas Eorpach.

Leanúint ar aghaidh

Bliain na Gaeilge 2013 Seolta Ag Uachtarán na hÉireann

B'iad Mícheál Ó Muircheartaigh, laoch spóirt áitiúil, agus Pádraig Ó Sé, ceoltóir clúiteach ó Chiarraí, a sheol Bliain na Gaeilge 2013 go hoifigiúil le teachtaireacht phearsanta réamhthaifeadta ón Uachtarán Michael D Higgins ar An Daingean, Co. Chiarraí, ag cur tús leis an bhféile Ghaeilge bhliana le clár imeachtaí speisialta roimh na tinte ealaíne bliantúla ar Oíche Chinn Bhliana, 31 Nollaig 2012.

Leanúint ar aghaidh

Suíomh Nua Sheachtain na Gaeilge!

Tá úsáid na teanga á spreagadh ar fud na cruinne i gcaitheamh Bhliain na Gaeilge ar fad, ach tá féilire ar leith d'imeachtaí Gaeilge á heagrú go náisiúnta agus go háitiúil le linn Sheachtain na Gaeilge 2013, an fhéile idirnáisiúnta Ghaeilge is mó in Éirinn agus thar lear ó 4 - 17 Márta 2013!

Leanúint ar aghaidh

Rogha na Gaelscolaíochta

Tá an comhfheachtas Gaeilge Aitheantas ag iarraidh ar thuismitheoirí chun machnamh a dhéanamh ar éiteas teanga na scoileanna a bheidh á mbunú amach anseo mar chuid den suirbhé a sheol An Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) le déanaí.

Leanúint ar aghaidh

Cumhacht don Phobal Á Lorg Leis An Straitéis 20 Bliain A Chur I bhFeidhm

Bhí ionadaíocht láidir ó phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta i láthair ag cruinniú arna eagrú ag Conradh na Gaeilge san Óstán Menlo, Gaillimh Dé hAoine (01 Feabhra 2013), ollchruinniú ónar eascair éileamh chun struchtúr riachtanach ardleibhéil a chur ar bun chun a chinntiú go n-aithnítear pobal na teanga mar gheallsealbhóirí i gcur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.

Leanúint ar aghaidh

Rún Éigeandála Oideachais & Struchtúr Ardleibhéil le hIonchur ón bPobal Á Éileamh ag Uachtarán Atofa ag Ard-Fheis 2013

Glacadh d'aon ghuth le rún éigeandála ag éileamh ar an Rialtas gan cur isteach ar pholasaí iontrála na nGaelscoileanna agus na nGaelcholáistí ó thaobh chúlra Gaeilge na dtuismitheoirí ná na ndaltaí de ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2013 in Óstán Chúirt na Canála ar an Iúr, Co. an Dúin inniu (Dé Sathairn, 06 Aibreán 2013), sna sála ar dhearcadh an Aire Oideachais agus Scileanna a foilsíodh sna meáin chumarsáide le déanaí i dtaobh pholasaí iontrála scoileanna.

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge