Ullmhúcháin do Sheachtain na Gaeilge 2013 Faoi Lánseol Ag Foireann Úr na Féile!

Tá áthas ar fhoireann nua Sheachtain na Gaeilge a fhógairt gur ó 4 - 17 Márta 2013 a bheidh an fhéile idirnáisiúnta Ghaeilge is mó in Éirinn agus thar lear ar siúl an bhliain seo chugainn. Agus cé nach dtarlódh sé ar an bpáirc imeartha um thráth seo den bhliain, tá Ciarraíoch agus Gaillmheach ag obair as lámha a chéile ar fhoireann nua na féile agus iad ag súil le go leor grúpaí nua a mhealladh chun páirt a ghlacadh i Seachtain na Gaeilge 2013 i Márta na bliana seo chugainn!

Leanúint ar aghaidh

Rogha & Togha an Chultúir in Uimhir 6!

Is é Uimhir 6 Sráid Fhearchair lárionad Gaeilge na príomhchathrach agus beidh an foirgneamh stairiúil lán le ceol, ealaín, spórt agus spraoi trí Ghaeilge mar chuid den Oíche Chultúir i mBaile Átha Cliath oíche Aoine, 21 Meán Fómhair 2012!

Leanúint ar aghaidh

Éileamh Ar Chúrsaí Ag Dul I Méid

Beidh deis ag muintir Átha Cliath barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna teanga arís an fómhar seo le cúrsaí Gaeilge 10-seachtaine á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge do dhaoine fásta ón 25 Meán Fómhair 2012, gan ach €180 orthu agus le lascainí breise ar fáil d'iarscoláirí, do mhic léinn, do dhaoine dífhostaithe nó ar phinsean. Freastalaíonn an cúrsa ar gach leibhéal foghlaimeora agus ritheann ranganna ar feadh dhá uair ó 7 - 9.00in ar do rogha d'oíche amháin in aghaidh na seachtaine ag 6 Sráid Fhearchair i gcroílár Bhaile Átha Cliath.

Leanúint ar aghaidh

Raidió Rí-Rá Beo ar 94.3FM i mBÁC!

Beidh idir dhaltaí scoile agus ógphobal na hardchathrach trí chéile á mhealladh chun cluas a chur leis an t-aon chairtstáisiún Gaeilge in Éirinn nuair a thosaíonn Raidió Rí-Rá ag craoladh beo ar 94.3FM i mBaile Átha Cliath inniu, 24 Meán Fómhair 2012.

Leanúint ar aghaidh

Moltaí Óige Éireannaí & Struchtúr don Straitéis 20 Bliain Faoi Chaibidil Ag Lá Eolais na bPolaiteoirí 2012

Fáiltíonn Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta go croíúil roimh na moltaí i dtaca leis an nGaeilge a tháinig chun tosaigh mar thosaíocht ag seimineár comhairliúchán an Uachtaráin Dé Sathairn (17 Samhain 2012) agus tugann cuireadh do pholaiteoirí teacht chuig lá eolais in Óstán Buswells, Baile Átha Cliath 2 ó 8.00rn - 6.00in Dé Céadaoin, 21 Samhain 2012 leis na moltaí seo agus ceisteanna teanga eile a phlé.

Leanúint ar aghaidh

Ollchruinniú na gCumann Gaelach 2012

Beidh an deireadh seachtaine traenála is mó do Chumainn Ghaelacha agus d'Oifigigh Ghaeilge na n-institiúidí tríú leibhéil sa tír á reáchtáil don séú bliain as a chéile ó 12 - 13 Deireadh Fómhair 2012, arna eagrú ag Conradh na Gaeilge, Glór na nGael agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn i bpáirt le Comhluadar agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge, le tacaíocht ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ó Fhoras na Gaeilge.

Leanúint ar aghaidh

Beirt Airí Rialtais Le Léargas Uile-Oileánda Ar An nGaeilge ag Seimineár Oireachtais Chonradh na Gaeilge

Tabharfaidh an tAire Carál Ní Chuilín CTR agus an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD léargas uile-oileánda ar thodhchaí na teanga in Éirinn ag Seimineár Oireachtais Chonradh na Gaeilge dar téama Ag Pleanáil don Ghaeilge ó Thuaidh & Sa Ghaeltacht - Cad Í Do Thuairim? sa Seomra Glendowan in Óstán Mount Errigal, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall ag 11.00rn Dé Sathairn, 3 Samhain 2012.

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge