Fáilte curtha roimh mhaoiniú substaintiúil, €10m+, curtha ar fáil d’Údarás na Gaeltachta, do na hOileáin agus eile

Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh an maoiniú breise, 10m+, don Ghaeltacht a d’fhógair Catherine Martin, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, inniu mar chuid de chlár tacaíochta an Rialtais chun tabhairt faoin ngéarchéim atá cruthaithe mar thoradh ar Covid-19. Tá an maoiniú breise seo ag teacht le héilimh déanta ag an gConradh le tamall anuas.

Leanúint ar aghaidh

Díomá nár fhág an Taoiseach freagracht na Gaeltachta faoi Aire Sinsearach amháin mar a iarradh air déanamh ach anois go bhfuil Aire Sinsearach agus Aire Stáit le Gaeilge ceaptha tá sé in am gníomhú

Conradh na Gaeilge ag súil leis go ndéanfaidh an tAire Sinsearach agus an tAire Stáit beart de réir briathair le cothrom na féinne a bhaint amach don Ghaeilge agus don Ghaeltacht ó thaobh maoinithe, cearta agus stádais de.

Leanúint ar aghaidh

Meitheal Ghaeltachta: Ráth Chairn

Tacaíonn Conradh na Gaeilge le pobal Ráth Chairn maidir leis an athbhreithniú cúirte atá á lorg acu ar chinneadh an Bord Pleanála cead pleanála a dheonú ar eastáit tithíochta sa cheantar. Ag eascairt as cruinniú de chuid Mheitheal Ghaeltachta Chonradh na Gaeilge (27 Meitheamh) dúirt an Cathaoirleach, Mairéad Ní Fhatharta, go raibh cinneadh déanta tosaíocht a thabhairt dó chúrsaí pleanála sa Ghaeltacht sa tréimhse romhainn agus gníomhú ar an gceist seo leis an bpobal agus leis an Stát.       

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge