Albert Fry: Iar-Uachtarán Chonradh na Gaeilge agus Laoch ar Lár

Albert Fry: Iar-Uachtarán Chonradh na Gaeilge agus Laoch ar Lár

Tá Conradh na Gaeilge faoi bhrón mór ag bás Albert Fry, iar-Uachtarán Chonradh na Gaeilge (1979-1981). Bhí aithne air mar iar-uachtarán, mar thimire Gaeilge, mar amhránaí, mar pheileadóir Contae agus mar mhúinteoir i gCumann Chluain Ard, Béal Feirste. Is mór an buíochas atá le gabháil ar son a shaothair leis an Ghaeilge a thabhairt don chéad ghlúin eile agus le pobal na Gaeilge a neartú. 

Leanúint ar aghaidh

Éilíonn eagraíochtaí óige na bpáirtithe polaitiúla go gcuirfí beartas náisiúnta um pacáistíocht dhátheangach i bhfeidhm

Tá Óige an Lucht Oibre, Ógra Fianna Fáil, Ógra Shinn Féin, Brainsí Coláiste agus Ollscoile na nDaonlathaithe Sóisialta, Young Fine Gael, agus na Glasaigh Óga / Óige Ghlas i dteannta le Conradh na Gaeilge ag éileamh ar an Aire Gaeltachta Catherine Martin agus ar an Aire Stáit don Ghaeltacht Jack Chambers beartas um pacáistíocht dhátheangach i bhfeidhm faoi dheireadh na bliana 2024. Chinnteofaí leis an mbeartas seo go ndéanfar gach téacs ar tháirge, a choimeádán nó a chlúdach, nó téacs ar cháipéis nó treoir a thagann leis, lena n-áirítear na treoracha úsáide agus na teastais bharánta, a dhréachtú i nGaeilge fud fad an Stáit. D’fhéadfadh aistriúchán nó aistriúcháin a bheith ag gabháil leis an inscríbhinn Ghaeilge, ach ní féidir aon inscríbhinn i dteanga eile a chur chun tosaigh thar an nGaeilge. Toisc go mbeidh an Ghaeilge ina theanga réamhshocraithele rogha aistriúcháin in éineacht leis, ceadaítear pacáistíocht aonteangach laistigh de cheantair na Gaeltachta agus pacáistíocht dhátheangach ar fud na tíre.

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge