Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte mhór roimh an reachtaíocht úr a chuireann teastais oifigiúla ar fáil trí Ghaeilge don chéaduair ó thuaidh

Tháinig reachtaíocht úr fríd an Choiste Airgeadais ag Cnoc an Anfa i mí na Samhna 2021 chun an deis a thabhairt do phobal na Gaeilge ú thuaidh teastais oifigiúla chlárúcháin trí Ghaeilge a fháil. Ní raibh an rogha seo riamh ann ó thuaidh. Baineann sé seo le teastais bhreithe, teastais bháis agus teastais phósta agus pháirtnéireachtaí sibhialta. Bhí an beart seo luaite sa chomhaontú Ré Nua Cur Chuige Nua a foilsíodh in Eanáir 2020 agus thit sé faoin Roinn Airgeadais an obair sin a thabhairt chun cinn. Tá píosa eile le cur i gcrích fós chun iomlán na seirbhíse iarratais a dhéanamh dátheangach. Tháinig an reachtaíocht i bhfeidhm ar 11 Márta 2022. 

Leanúint ar aghaidh

Paula Melvin tofa mar Uachtarán úr ar Chonradh na Gaeilge ag an Ard-Fheis i nGaillimh; deireadh le ré 5 bliana Niall Comer agus buíochas mór gafa leis An chéad Uachtarán mná tofa mar Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge ó 1994-5.

Tá Paula Melvin tofa mar Uachtarán nua ar Chonradh na Gaeilge ag Ard-Fheis na heagraíochta in Óstán Chuan na Gaillimhe inniu, Satharn 25 Feabhra 2022. Ag an am céanna tháinig deireadh le seal Uachtaránachta an Dr Niall Comer, a chaith 5 bliana mar Uachtarán ar an gConradh. 

Leanúint ar aghaidh

Scriosfar Seirbhísí Óige Gaeilge le Cinneadh Maoinithe 'an tÚdarás Oideachais' Ciorruithe de bhreis agus £86,000 a dhruidfidh seirbhísí Bhéal Feirste láithreach lom; caillfear cúig phost; ciorruithe réigiúnacha a bhfuilltear ag súil leo

Tá iontas agus díomá nach beag ar phobal na Gaeilge de dheasca an chinnidh is déanaí a rinne an tÚO i dtaca le hobair óige Ghaeilge. Rachaidh an cinneadh maoinithe seo i bhfeidhm go díréireach ar sheirbhísí óige Gaeilge atá ar an líne thosaigh, is ionann sin a rá agus postanna obair óige ar fud na hearnála a chailleadh agus deireadh a chur leis na céadta uaire de sholáthar obair óige.

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge