Rún Éigeandála Oideachais & Struchtúr Ardleibhéil le hIonchur ón bPobal Á Éileamh ag Uachtarán Atofa ag Ard-Fheis 2013

Glacadh d'aon ghuth le rún éigeandála ag éileamh ar an Rialtas gan cur isteach ar pholasaí iontrála na nGaelscoileanna agus na nGaelcholáistí ó thaobh chúlra Gaeilge na dtuismitheoirí ná na ndaltaí de ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2013 in Óstán Chúirt na Canála ar an Iúr, Co. an Dúin inniu (Dé Sathairn, 06 Aibreán 2013), sna sála ar dhearcadh an Aire Oideachais agus Scileanna a foilsíodh sna meáin chumarsáide le déanaí i dtaobh pholasaí iontrála scoileanna.

Leanúint ar aghaidh

Ceart Ar Fad Ag An gCoimisinéir Teanga

Chuir Conradh na Gaeilge fáilte roimh thuarascáil chuimsitheach bhliantúil an Choimisinéara Teanga a foilsíodh inniu, 12 Márta 2013. Tá an tuarascáil ina léiriú ar an dea-obair atá ar siúl ag Oifig an Choimisinéara Teanga in ainneoin neamhchinnteacht neamhspleáchas na hOifige amach anseo de bharr an chinneadh a ghlac an Rialtas i mí na Samhna 2011 leis an Oifig a chomhtháthú le hOifig an Ombudsman. Má dhéantar aon chomhtháthú leis an oifig seo, creideann Conradh na Gaeilge gur ghá don Choimisinéir Teanga a neamhspleáchais a choimeád lena chuid dualgas reachtaíochta reatha agus aon dualgais bhreise a eascraíonn as an athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chur i gcrích; chríochnaigh athbhreithniú an Achta níos mó ná 13 mhí ó shin ach tá torthaí an athbhreithnithe fós le foilsiú. Ní mór don Rialtas an institiúid neamhspleách Ghaeilge seo a chosaint agus a neartú, agus an meas, an t-iontaobhas agus an mhuinín is mó ag an bpobal sa tír uirthi.

Leanúint ar aghaidh

Ollchóirigh Múineadh na Gaeilge

Sheol Dáithí Mac Cárthaigh, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Colm Hamrogue, Uachtarán Aontas na Mac Léinn in Éirinn, agus Nikolai Trigoub-Rotnem, Uachtarán Aontas na Mac Léinn Iar-Bhunscoile feachtas náisiúnta le haghaidh ollchóirithe ar mhúineadh na Gaeilge inár scoileanna. Táthar ag cuartú tacaíochta ó gach páirtí agus iad ag réiteach don olltoghchán don pholasaí oideachais a d'fhógair siad ag comhdháil nuachta ar 5 Feabhra, 2007 ag 11.00 r.n. san óstán Buswells i mBaile Átha Cliath agus ag cuartú tiomantais go gcuirfí an polasaí sa chéad chlár rialtais eile.

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge