Bua Eile don Ghaelscolaíocht

Fáiltíonn an feachtas Aitheantas roimh fhógra na Roinne Oideachais agus Scileanna go mbeidh ar a laghad trí Ghaelcholáiste i gCo. Átha Cliath agus i gCo. Chorcaí i measc na 14 iarbhunscoil nua a osclófar as seo go ceann trí bliana, agus éilíonn go mbeidh Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín san áireamh sna hiarbhunscoileanna lánGhaeilge sin.

Leanúint ar aghaidh

Is Fearrde Thú Oíche Chultúir 2011!

Agus Oíche Chultúir Átha Cliath 2011 á seoladh go hoifigiúil ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan TD, amárach (Dé Céadaoin, 17 Lúnasa 2011), is tráthúil an t-am é don lárionad cultúir ag Ceannáras Chonradh na Gaeilge réimse iontach imeachtaí Gaeilge don oíche mhór a sheoladh an tseachtain seo freisin!

Leanúint ar aghaidh

Cuireann Bricfeasta Is Leor Beirt Na Polaiteoirí Ag Caint i nGaeilge

Amárach an chéad deis atá á tairiscint do Theachtaí Dála agus do Sheanadóirí lena gcuid Gaeilge labhartha a chleachtadh le cabhair Chonradh na Gaeilge an fómhar seo, áit go mbeidh bricfeasta Gaeilge á reáchtáil do pholaiteoirí agus go mbeidh an chéad ghréasán náisiúnta de chiorcail chomhrá dar teideal Is Leor Beirt á sheoladh as an nua i dTeach Laighean Déardaoin, 29 Meán Fómhair 2011, ag 9.30rn.

Leanúint ar aghaidh

Ollchruinniú na gCumann Gaelach 2011

Beidh an deireadh seachtaine traenála is mó do Chumainn Ghaelacha agus d'Oifigigh Ghaeilge na n-institiúidí tríú leibhéil sa tír á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge, Glór na nGael agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn i bpáirt le Comhluadar agus Seachtain na Gaeilge, don chúigiú bliain as a chéile, ón 14 - 15 Deireadh Fómhair 2011.

Leanúint ar aghaidh

Lá Eolais do Chomhaltaí an Tionóil

Tá Conradh na Gaeilge, Guth na Gaeltachta agus Comhaltas Uladh ag dul i gcomhairle le Comhaltaí an Tionóil chun iad a chur ar an eolas maidir le cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta ag an gcéad lá eolais ó thuaidh in Óstán Stormont, Béal Feirste BT4 3LP, ó 8.00rn - 6.00in Dé Máirt, 25 Deireadh Fómhair 2011.

Leanúint ar aghaidh

Saor-Chomhairle Dlí i nGaoth Dobhair

An bhfuil aon cheist agat faoi chúrsaí dlí? Mar shampla, an féidir leis an bhanc ús mo mhorgáiste a ardú? An bhfuil m'fhostóir ábalta scaoileadh liom gan iomarcaíocht a íoc liom? Céard iad na cearta atá ag tionónta nó ag tiarna talún? Cén dóigh ar féidir liom mo thiomna a dhéanamh amach?

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge