An Comhrá Mór

An Comhrá MórDáta:    Dé Sathairn, 10 Meitheamh 2017
Am:      11.00 go dtí 16.00
Ionad:  Óstán Wynns, 34-39 Sráid na Mainistreach Íochtar, BÁC 1
             Stadann an Líne Dearg den Luas ag an doras

Nuair a thug Daonáireamh 2011 sa Bhreatain Bheag le fios gur thit líon na gcainteoirí Breatnaise, spreag Rialtas na Breataine Bige comhrá náisiúnta faoi thodhchaí na teanga. Fóram oscailte dar teideal Iaith Fyw: Y Gynhadledd Fawr (Teanga Bheo: An Comhrá Mór) a bhí i gceist leis seo.

Anseo in Éirinn, léirigh na torthaí is déanaí ó Dhaonáireamh 2016 ó dheas go bhfuil líon na gcainteoirí Gaeilge tar éis titim den chéad uair ó bhí 1946 ann. Spreagtha ag Y Gynhadledd Fawr, tá An Comhrá Mór: Ollchruinniú Gnímh á reáchtáil chun tús a chur le comhrá mhór mhuintir na hÉireann i dtaobh na Gaeilge.

Reáchtálfar An Comhrá Mór mar fhóram poiblí le smaointe agus le tuairimí a spreagadh agus a bhailiú, ach is cruinniú le dul i mbun gnímh é seo. Aontófar gníomhartha a bhaineann go sonrach le feachtais ar leith ar an lá. Áireofar go háirithe gníomhartha maidir le reachtaíocht ó thuaidh, reachtaíocht níos láidre ó dheas, agus maoiniú don phlean infheistíochta arna aontú ag 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta a bhaint amach i measc go leor eile.

Déanfar cur síos ar staid reatha na bhfeachtas chomh maith, ar an daonáireamh ó dheas agus ar an bhfeachtas Dream Dearg ó thuaidh. Níos tábháchtaí fós áfach, díreofar ar ghníomhartha ar son na teanga a aontú agus a fheidhmiú láithreach bonn.

Tá fáilte roimh chách freastal ar an lá - cláraigh thíos

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge