Tograí faoi choinne Bhille na Gaeilge

Sa bhosca thíos tá leathanach atá ullmhaithe ag Conradh na Gaeilge mar bhealach iontach gasta freagra a thabhairt ar an chomhairliúchán ar Acht na Gaeilge ó thuaidh. Tá an cháipéis féin dátheangach.

Is féidir seo a líonadh amach ar líne. Is leor ticeanna a chur sna boscaí ach má bhíonn am ag daoine moltaí agus tuairimí a lua ann is amhlaidh is fearr.


Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge