Cumhdach Leanaí

Cumhdach Leanaí

nach bhfuil freagracht ar Chonradh na Gaeilge as na ceardlanna Cultúr Club a eagraíonn éascaitheoirí áitiúla ina gceantar féin, ba mhaith linn aird gach éascaitheora a dhíriú ar threoirlínte a bhaineann le cumhdach leanaí nuair a bhíonn imeachtaí le gasúir á reáchtáil áit ar bith ar domhan.

Leanúint ar aghaidh

Cad é Cultúr Club?

Cad é Cultúr Club?

Cultúr Club an t-ainm atá ar réimse de thograí spleodracha, nuálaíocha atá á bhforbairt ag Conradh na Gaeilge chun féiniúlacht Éireann níos láidre a chothú i measc na nGael, go háirithe iad siúd thar sáile. Tá sí mar aidhm ag na tograí seo tacú le pobail áitiúla chun gach sórt ruda a reáchtáil trí mheán na Gaeilge, ó fheachtais um chearta teanga agus ceardlanna óige go himeachtaí cultúir d’aoisghrúpaí éagsúla.

Leanúint ar aghaidh

Chéad Chéim in Hong Cong

Chéad Chéim in Hong Cong

Chuir Conradh na Gaeilge tús le Cultúr Club i gcomhar le hArd-Chonsalacht na hÉireann do Hong Cong & Macau le linn an tsamhraidh i 2016. Bhí an Ard-Chonsalacht tar éis a aithint go raibh ann d’éileamh do ranganna Gaeilge agus cultúir, is é sin le rá ranganna do pháistí le tuistí Éireann agus iad siúd le naisc láidre le hÉirinn a bheadh mar bhealach chun féiniúlacht Éireann a neartú i measc an phobail.

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge