Cumainn Ghaelacha 3ú Leibhéal

Tá gréasán leathan Cumann Gaelach sna hinstitiúidí tríú leibhéal ar fud fad na tíre. Is grúpaí sóisialta iad na cumainn, leis an dteanga a spreagadh i mbealach neamhfhoirimiúil agus nádúrtha. Déanann na cumainn ceiliúradh ar an teanga agus ar an gcultúr Gaelach, trí imeachtaí sóisialta agus acadúla a eagrú do bhaill an Chumainn, an choláiste agus an pobal ollscoile. Tá na Cumainn Ghaelacha mar bhradán beatha na teanga ag tabhairt an deis do dhaoine óga úsáid a bhaint aisti chuile lá.

3 A 20 Cumann Gaelach

Tá Caolán Mac Grianna mar Chomhordaitheoir na Mac Léinn Tríú Leibhéal le Conradh na Gaeilge. Bíonn Caolán ag cabhrú leis na Cumainn trí chomairle agus tacaíocht a thabhairt dóibh lena n-ócáidí agus lena bhfeachtais tríd an bhliain acadúil ar fad. Bíonn sé ar fáil an t-am ar fad chun ceisteanna a fhreagairt. Is féidir ríomhphost a sheoladh chuige ag: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. nó is féidir glaoch a chur air ag: +353 (0) 1 45 57401.

Chomh maith leis sin cuirtear eolas amach faoi deiseanna fostaíochta leis an nGaeilge. Eagraítear cainteanna ar champas ollscoile agus seoltar nuachtlitir míosúil amach.

Má tá spéis agat caint a eagrú ar do champas féin téigh i dteagmháil le Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Tá tuilleadh eolas ar fáil maidir le fostaíocht ag PEIG.ie/fostaiocht

 

 TRAENÁIL NA gCUMANN GAELACH AGUS NA nOIFIGEACH GAEILGE

Bhí Traenáil na gCumann agus na nOifigeach Gaeilge ar siúl ar an Aoine & Satharn, 12-13 Deireadh Fómhair 2018, i dTeach an Ard-Mhéara agus Conradh na Gaeilge, Sráid Fhearchair.

Tá an clár ó Traenáil na gCumann 2018 le feiceáil thíos. 
Amchlár na Traenála 2018

 

Seo Liosta le sonraí teagmhála i gcomhair na Cumainn Ghaelacha 3ú Leibhéal a bhfuil cláraithe mar chraobh de Chonradh na Gaeilge

Coláiste Ról Rphost Ainm Sloinne
Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Hugh Mac Giolla Chearra
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Treasa Ó Maoldomhnaigh
Coláiste na Tríonóide Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Caolán Mac Grianna
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Cúnla Morris
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Ruairí Egan
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Sorcha Ní Chonghaile
Ollscoil Mhá Nuad Uachtarán Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Róisín Ní Mhaoláin
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Laurie Doré
Ollscoil na Banríona Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Naoise Ó Cuilín
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Clíona Ní Ghallachóir
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Adhna Nic Dhonnchadha
  An Cumann Drámaíochta, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Dara Ó Maidín
Coláiste na hOllscoile Corcaigh An Chuallacht, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Nada Ní Chuirrín
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Antóin Ó Dúllaing
  Cumann Drámaíochta, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Aisling Nic Cárthaigh
Ollscoil Luimnigh Cumann Gaelach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. fós le cinntiú  
Ollscoil Uladh- Mhig Aoidh Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Brian Ó Gallachóir
Coláiste na Mainleá in Éirinn (RCSI) Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Liam Fitzpatrick
  Oifigeach na Gaeilge & Leas-Reachtaire   Órla Conway
IT Bhaile Átha Cliath Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Eibhlin O Riordán
IT Shligigh Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Max Ó Floinn
  Oifigeach na Gaeilge   Kellíe Nolan Cunnane
IT Phort Láirge Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Éilis Nic Shearraigh
Coláiste Mhuire Béal Féirste Cathaoirleach   Daniel Ó Donnaile
  Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge   Orlaith Nic an tSaoir
  Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge   Aoibhin McGuinness
Coláiste Mhuire, Marino Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Holly Feeney
  Oifigeach na Gaeilge   Paul Brennan
Coláiste San Aingeal, Sligeach Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Martha Gibney
Coláiste Mhuire Gan Smál Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Ciarán Burke
  Oifigeach Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Ashton O'Rourke
  Oifigeach Gaeilge   Niall Farrell

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge