bliain na gaeilge 2018

Cumainn Ghaelacha 3ú Leibhéal

Tá gréasán leathan Cumann Gaelach sna hinstitiúidí tríú leibhéal ar fud fad na tíre. Is grúpaí sóisialta iad na cumainn, leis an dteanga a spreagadh i mbealach neamhfhoirimiúil agus nádúrtha. Déanann na cumainn ceiliúradh ar an teanga agus ar an gcultúr Gaelach, trí imeachtaí sóisialta agus acadúla a eagrú do bhaill an Chumainn, an choláiste agus an pobal ollscoile. Tá na Cumainn Ghaelacha mar bhradán beatha na teanga ag tabhairt an deis do dhaoine óga úsáid a bhaint aisti chuile lá.

3 A 20 Cumann Gaelach

Tá Alswyn Ní Aonghusa Ní Dhúill mar Chomhordaitheoir na Mac Léinn Tríú Leibhéal le Conradh na Gaeilge. Bíonn Alswyn ag cabhrú leis na Cumainn trí chomairle agus tacaíocht a thabhairt dóibh lena n-ócáidí agus lena bhfeachtais tríd an bhliain acadúil ar fad. Bíonn sí ar fáil an t-am ar fad chun ceisteanna a fhreagairt. Is féidir rphost a sheoladh chuici ag: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. nó is féidir glaoch a chur uirthi ag: +353 (0) 1 45 57401.

Chomh maith leis sin cuirtear eolas amach faoi deiseanna fostaíochta leis an nGaeilge. Eagraítear cainteanna ar champas ollscoile agus seoltar nuachtlitir míosúil amach.

Má tá spéis agat caint a eagrú ar do champas féin téigh i dteagmháil le Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Is féidir clárú don nuachtlitir anseo: http://bit.ly/fostaíocht

2019 Liosta Ceardlanna

Príomh Imeachtaí 2018/2019:

8 - 15/10/2018 - Comhrá ‘18

12 - 13/10/2018: Traenáil na gCumann Gaelacha agus na hOifigeach Gaeilge: BÁC

2 - 3/11/2018: Oireachtas na Samhna: Cill Airne, Deireadh seachtaine na Mac Léinn

16 Deireadh Fómhair - Réamhbhabhta Comórtas Díospóireachta 1, BÁC

18 Deireadh Fómhair - Réamhbhabhta Comórtas Díospóireachta 2

3 Samhain - Craobh an Chomórtais Díospóireachta ag an Oireachtas, Cill Airne

13 Samhain - Gaeilge 24

5 - 7 Feabhra 2019 - Dúshlán 

22 - 24 Feabhra 2019 - Ard-Fheis & Gradaim Chonradh na Gaeilge, Muineacháin 

1 - 17 Márta 2019 - Seachtain na Gaeilge

Mí Aibreán - Gradaim AMLÉ Feachtas Gaeilge na Bliana

 

 TRAENÁIL NA gCUMANN GAELACH AGUS NA nOIFIGEACH GAEILGE

Bhí Traenáil na gCumann agus na nOifigeach Gaeilge ar siúl ar an Aoine & Satharn, 12-13 Deireadh Fómhair 2018, i dTeach an Ard-Mhéara agus Conradh na Gaeilge, Sráid Fhearchair.

Tá an clár ó Traenáil na gCumann 2018 le feiceáil thíos. 
Amchlár na Traenála 2018

 

Seo Liosta le sonraí teagmhála i gcomhair na Cumainn Ghaelacha 3ú Leibhéal a bhfuil cláraithe mar chraobh de Chonradh na Gaeilge

Coláiste Ról Rphost Ainm Sloinne
Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Hugh Mac Giolla Chearra
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Treasa Ó Maoldomhnaigh
Coláiste na Tríonóide Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Caolán Mac Grianna
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Cúnla Morris
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Ruairí Egan
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Sorcha Ní Chonghaile
Ollscoil Mhá Nuad Uachtarán Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Róisín Ní Mhaoláin
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Laurie Doré
Ollscoil na Banríona Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Naoise Ó Cuilín
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Clíona Ní Ghallachóir
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Adhna Nic Dhonnchadha
  An Cumann Drámaíochta, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Dara Ó Maidín
Coláiste na hOllscoile Corcaigh An Chuallacht, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Nada Ní Chuirrín
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Antóin Ó Dúllaing
  Cumann Drámaíochta, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Aisling Nic Cárthaigh
Ollscoil Luimnigh Cumann Gaelach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. fós le cinntiú  
Ollscoil Uladh- Mhig Aoidh Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Brian Ó Gallachóir
Coláiste na Mainleá in Éirinn (RCSI) Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Liam Fitzpatrick
  Oifigeach na Gaeilge & Leas-Reachtaire   Órla Conway
IT Bhaile Átha Cliath Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Eibhlin O Riordán
IT Shligigh Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Max Ó Floinn
  Oifigeach na Gaeilge   Kellíe Nolan Cunnane
IT Phort Láirge Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Éilis Nic Shearraigh
Coláiste Mhuire Béal Féirste Cathaoirleach   Daniel Ó Donnaile
  Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge   Orlaith Nic an tSaoir
  Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge   Aoibhin McGuinness
Coláiste Mhuire, Marino Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Holly Feeney
  Oifigeach na Gaeilge   Paul Brennan
Coláiste San Aingeal, Sligeach Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Martha Gibney
Coláiste Mhuire Gan Smál Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Ciarán Burke
  Oifigeach Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Ashton O'Rourke
  Oifigeach Gaeilge   Niall Farrell

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge