bliain na gaeilge 2018

Conas Suíomh Idirlín A Fhorbairt

Is iomaí bealach gur féidir le craobh Chonradh na Gaeilge eolas faoi imeachtaí agus eile a scaipeadh ar-líne i measc an phobail, agus ní gá go mbeadh aon chostas ag baint le suíomh idirlín a fhorbairt chuige seo. Tá rogha leathan de shuímh a ligean duit suíomh snasta, pearsanta a chruthú go héasca, ina measc:

Leanúint ar aghaidh

Conas Feachtas A Eagrú

Caithfidh feachtas a bheith leanúnach, sofheicthe, taobh amuigh, agus b'fhiú leas a bhaint as litreacha go nuachtáin, cruinnithe, agóidí poiblí, sínithe a bhailiú, srl. Lean leis an bhfeachtas go bhfaightear freagra dearfach!

Leanúint ar aghaidh

Conas Imeacht A Eagrú

Príomhsprioc na n-imeachtaí ná an Ghaeilge a chur chun cinn i mbealach taitneamhach, go háirithe ó thaobh labhairt na teanga de, ach is fiú léamh agus scríobh na Gaeilge a chothú chomh maith más féidir. Ba chóir gach aon chéim den phleanáil agus den eagrú a dhéanamh i nGaeilge (nó go dátheangach ag braith ar chúrsaí, mar shampla má táthar ag eagrú imeachta i gcomhpháirt le grúpa eile).

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge